Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok23. novembra 2023Zastúpenie na Slovensku

Na Sliači sa stretli Opravári spoločnosti

Diskutovali o tom, ako stavať mosty medzi rozdelenými komunitami.

Opravári spoločnosti

V dňoch 21. a 22. novembra sme sa v priestoroch kúpeľov Sliač stretli s neziskovými a občianskymi organizáciami z celého Slovenska v rámci výročnej konferencie iniciatívy Opravári spoločnosti. Nosnou témou dvojdňového podujatia bolo hľadanie ciest, ako obnoviť dôveru v našej polarizovanej spoločnosti, a akú rolu v tomto procese zohráva práve občiansky sektor.

Opravári spoločnosti

O prehlbovaní vzájomnej dôvery, preklenovaní rozdielov v spoločnosti a výzvach súčasnosti, sme sa v rámci diskusie Vizionári: Ako stavať mosty medzi rozdelenými komunitami, rozprávali aj s Filipom Vagačom (splnomocnencom vlády SR pre občiansku spoločnosť), Zuzanou Wienk (o.z. Bystriny) a Jánom Košturiakom (Innovato o.z.). Všetci diskutujúci sa zhodli, že prínos neziskových organizácií pri poskytovaní služieb občanom, kde štát nestačí, je obrovský. Nastavenie efektívnej spolupráce štátu s mimovládnym sektorom je preto kľúčové. Participácia občianskej spoločnosti pri tvorbe kvalitných verejných politík je tiež nesmierne dôležitá.

Podľa ďalšieho hosťa našej diskusie, predsedu NR SR Petra Pellegriniho, sa musíme ako spoločnosť sústrediť na hľadanie tých tém a hodnôt, ktoré nás spájajú a využiť oslavy 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ ako jedinečnú príležitosť na posilnenie našej spoločnosti.

"Chcem, aby sme nemali EÚ za nepriateľa, bez nej by sme to nezvládli," uviedol Peter Pellegrini v rámci konferencie Opravári spoločnosti.

Opravári spoločnosti

Peter Pellegrini tiež vyzdvihol dôležitosť neziskových organizácií a aj ľudí pracujúcich v nich. Činnosť tretieho sektora totiž významne pomáha upevňovať demokratické hodnoty, na ktorých stojí Európska únia, a ktoré tvoria základ pre vytváranie prosperujúcej a odolnej spoločnosti.

Opravári spoločnosti

Opravári spoločnosti vznikli na pôde Zastúpenia Európskej komisie práve s cieľom poskytnúť organizáciám občianskej spoločnosti zo všetkých regiónov Slovenska platformu, v rámci ktorej sa môžu vzájomne prepojiť. Sme nesmierne radi, že na našu konferenciu na Sliači prijalo pozvanie viac ako 70 predstaviteľov mimovládneho sektora.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. novembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku