Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. januára 2020Odhadovaný čas čítania: 3 min

Najlepšou mladou slovenskou prekladateľkou je Svetlana Mésárošová z Nitry

juvenes_translatores_krystal_002.jpg
© EU
Európska komisia každoročne organizuje súťaž Juvenes Translatores (z latinčiny „mladí prekladatelia“) pre 17-ročných žiakov stredných škôl. Práve dnes oznámila mená autorov najlepších 28 prekladov, ktorých čaká 3-dňový výlet do Bruselu.

Zo Slovenska sa do súťaže zapojilo celkovo 13 škôl a 58 žiakov a spomedzi nich zvíťazil preklad Svetlany Mesárošovej z Gymnázia na Golianovej 68 v Nitre. Svetlana prekladala text o tom, ako môžu mladí meniť svet z angličtiny do slovenčiny. Išlo o e-mail medzi dvomi učiteľmi, ktorý bol prešpikovaný slangom a odkazmi na súčasné dianie vo svete, ktoré sa nezaobišlo bez najväčšej súčasnej aktivistky, Grety Thunbergovej. 

V reakcii na výsledky súťaže komisár Johannes Hahn zodpovedný za rozpočet a administratívu uviedol: „Blahoželám mladým ľuďom, ktorí sa tejto výzvy nezľakli a preukázali vynikajúce jazykové znalosti. Učiť sa cudzie jazyky je pre život v dnešnej spoločnosti kľúčové – jazyky totiž otvárajú dvere k širšej škále pracovných príležitostí a pomáhajú ľuďom lepšie chápať iné kultúry a postoje. Viacjazyčnosť je základnou črtou európanstva a preklad jasným dôkazom jeho rozmanitosti.“

Súťaž Juvenes Translatores sa konala 21. novembra súčasne vo všetkých prihlásených školách. Súťažiaci využili 150 z 552 možných jazykových kombinácií v rámci 24 úradných jazykov EÚ. Jednými z najzaujímavejších boli jazykové kombinácie prekladu z portugalčiny do holandčiny a z maďarčiny do fínčiny. Najbežnejšia jazyková kombinácia na Slovensku bol preklad z angličtiny do slovenčiny.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž už od roku 2007. Za tie roky sa zo súťaže stal pre mnohých z jej účastníkov a víťazov jedinečný zážitok. Využiť svoje skúsenosti v praxi sa podarilo slovenskej víťazke Agáte Brozovej z roku 2016: „Juvenes Translatores je jedinečná súťaž, s akou som sa nikdy pred tým nestretla. Prepája znalosti z rôznych jazykov a odvetví a ťažko sa dá v pár vetách vyjadriť, koľko mi účasť a víťazstvo v tejto súťaži toho priniesli. Nielenže mám teraz kamarátov v každej členskej krajine EÚ, ale dokonca sa mi naskytla príležitosť preložiť do slovenčiny naozajstnú knihu od anglicky hovoriaceho autora.“

Najlepší mladí prekladatelia z 28 členských krajín EÚ si v apríli pôjdu do Bruselu prevziať cenu a stretnú sa s profesionálnymi prekladateľmi pracujúcimi pre Európsku komisiu.

Kontext

Cieľom súťaže „Juvenes Translatores“ je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je to byť prekladateľom. Do súťaže sa môžu zapojiť sedemnásťroční žiaci stredných škôl a súťaž sa koná v rovnakom čase na všetkých vybraných školách v celej EÚ. Tento rok sa do súťaže zapojilo celkovo 3 252 účastníkov zo 751 európskych škôl.

Preklad je neoddeliteľnou súčasťou EÚ už od jej vzniku a je zakotvený vo vôbec prvom nariadení Európskeho spoločenstva – nariadení Rady EHS č. 1 – prijatom v roku 1958. Odvtedy sa počet jazykov v priebehu rozširovania EÚ zvýšil zo 4 na 24.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. januára 2020