Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. júna 2020Odhadovaný čas čítania: 129 min

Najnovšie správy o opatreniach EÚ v súvislosti s COVID-19

web_covid19.png
© EU
Prečítajte si najnovšie informácie o opatreniach prijatých na európskej úrovni v súvislosti s koronavírusom (COVID-19).

27.5.2020

Ursula von der Leyen o pláne obnovy pre Európu

 

 

"To, čo začalo pre ľudské oko neviditeľným vírusom, sa premenilo na hospodársku krízu takého rozsahu, že ju jednoducho nemožno prehliadnuť. Preto Komisia predkladá návrh nového nástroja obnovy s názvom Next Generation EU vo výške 750 miliárd eur. Bude to nadstavba prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ (VFR) vo výške 1,1 bilióna eur.
Next Generation EU spoločne so základným VFR dosahujú podľa návrhu Komisie sumu až 1,85 bilióna eur. Pridá sa k trom záchranným sieťam v hodnote 540 miliárd EUR, ktoré už schválili Parlament a Rada. Výsledná suma nášho úsilia na obnovu by bola celkovo 2,4 bilióna eur. Teraz môžeme položiť základný kameň Únie, ktorá bude klimaticky neutrálna, digitálna a mocnejšia než kedykoľvek predtým. Dlhujeme to budúcim generáciám."

26.5.2020

Slovensko: pomoc najzraniteľnejším v boji proti COVID-19

S podporou kohéznej politiky EÚ a v súvislosti s prepuknutím COVID-19, Slovensko vyhlásilo výzvu na zlepšenie prístupu k pitnej vode a k zlepšeniu podmienok bývania najmä v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Na Slovensku žije približne 200 000 Rómov v marginalizovaných komunitách, ktoré často nemajú prístup k základnej infraštruktúre a verejným službám. Prístup k pitnej vode a kanalizácii je nevyhnutný na zabezpečenie hygieny potrebnej k zabráneniu ďalšiemu šíreniu vírusu. Slovenská vláda sa preto rozhodla použiť eurofondy na riešenie problému, ktorý je v súčasnej pandémii COVID-19 ešte výraznejší.

Komisia upozornila na milióny zavádzajúcich reklám súvisiacich s koronavírusom

Európska komisia upozornila, že v rámci svojho záväzku chrániť spotrebiteľov v online prostredí koordinovala skríning webových stránok s cieľom zistiť, kde sú spotrebitelia v EÚ najviac vystavení nepravdivým tvrdeniam alebo podvodným výrobkom súvisiacim s pandémiou nového koronavírusu. Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) odhalila možné porušenie spotrebiteľských právnych predpisov EÚ na 206 webových stránkach (z 268 skúmaných). Po výzve EK digitálne platformy odstránili alebo zablokovali milióny klamlivých reklám alebo zoznamov produktov.

Na skríningu internetových platforiem sa zúčastnili orgány na ochranu spotrebiteľa zo všetkých 27 členských krajín EÚ a predložili 126 prípadov týkajúcich sa spoločností, s ktorými je Komisia v pravidelnom kontakte. Osobitná pozornosť sa venovala skúmaniu ponúk spojeným s ochrannými maskami, dezinfekčnými gélmi, testovacími súpravami, ale aj s potravinami, potravinovými doplnkami či nepotravinovými výrobkami, ktoré mali mať údajné liečebné účinky pri boji s novým koronavírusom. CPC tiež odhalila, že spotrebiteľom neboli poskytnuté jasné a komplexné informácie, ako sú totožnosť obchodníka, geografická adresa sídla obchodníka alebo kontakt na obchodníka.

20.5.2020

Odkaz predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen Svetovej zdravotníckej organizácie

 

 

Slovensko poskytlo pomoc Ukrajine prostredníctvo mechanizmu EÚ

Ďalšie dodávky lekárskeho vybavenia, ako sú osobné ochranné masky, dezinfekčné prostriedky a iné predmety, sa v súčasnosti odosielajú do krajín, ktoré požiadali o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany v dôsledku pandémie koronavírusu. EÚ pomáha koordinovať dodávku lekárskych ventilátorov, ktoré ponúka Dánsko do Talianska a aj Litva dostane masky FFP2 z rezervy zdravotníckych pomôcok RescEU, plne financovanej z rozpočtu EÚ. Estónsko, Slovensko a Dánsko mobilizujú ďalšiu podporu prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany iným krajinám. Začiatkom tohto týždňa, v reakcii na žiadosť Ukrajiny prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, Slovensko ponúklo ochranné masky, dezinfekčné prostriedky, prikrývky na pomoc krajine pri riešení pandémie koronavírusu. EÚ okrem toho financuje dodávku dezinfekčného prostriedku, prikrývok a posteľnej bielizne do Severného Macedónska, Čiernej Hory a Gruzínska, ktoré poskytlo Estónsko prostredníctvom mechanizmu. EÚ prostredníctvom mechanizmu koordinovala počas pandémie poskytnutie pomoci pre 13 európskych krajín.

19.5.2020

Komisia podporí n potrebný výskum a inovácie ďalšími 122 miliónmi eur

Európska komisia vyčlenila ďalších 122 miliónov eur na naliehavo potrebný výskum koronavírusu, ktoré poskytne z programu pre výskum a inováciu Horizont 2020. Nová výzva na vyjadrenie záujmu prispieva k záväzku Komisie poskytnúť 1,4 miliardy eur na iniciatívu globálnej reakcie na koronavírus, ktorú 4. mája 2020 spustila predsedníčka Ursula von der Leyenová. Dopĺňa predchádzajúce opatrenia zamerané na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín, keďže posilňuje kapacity na výrobu a nasadenie ľahko dostupných riešení s cieľom rýchlo reagovať na naliehavé potreby. Zároveň zlepší chápanie behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie.

Vďaka projektom financovaným v rámci tejto výzvy by sa mala výroba preorientovať na rýchlu produkciu životne dôležitých zdravotníckych potrieb a vybavenia, ktoré sú potrebné na testovanie, liečbu a prevenciu. Zároveň by sa mali vyvinúť zdravotnícke technológie a digitálne nástroje na zlepšenie detekcie, sledovania a starostlivosti o pacientov. Výzva sa bude sústreďovať na rýchle dosiahnutie výsledkov. Európa a celý svet naliehavo potrebujú inovatívne riešenia na zvládnutie a zmiernenie šírenia nákazy a na lepšiu starostlivosť o pacientov a bývalých pacientov, zraniteľné skupiny, zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a ich komunity. Lehota na predloženie ponúk je 11. jún 2020.

12.5.2020

117 miliónov eur na liečbu a diagnostiku vďaka iniciatíve za inovačnú medicínu

Európska komisia dnes oznámila, že v rámci zrýchlenej výzvy na predkladanie návrhov bolo vybraných osem rozsiahlych výskumných projektov zameraných na vývoj liečby a diagnostiky infekcií spôsobených koronavírusom. Výzvu v marci zverejnila iniciatíva za inovačnú medicínu, ktorá je verejno-súkromným partnerstvom. Projekty, sú súčasťou spoločnej európskej reakcie na pandémiu, ktorú Komisia koordinuje už od začiatku krízy. Aby Komisia mohla finančne podporiť väčší počet kvalitných návrhov, zvýšila sumu, ktorú na tieto účely prisľúbila z rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020, z pôvodne plánovaných 45 miliónov eur na 72 miliónov eur. Ďalších 45 miliónov eur poskytnú farmaceutické spoločnosti, pridružení partneri iniciatívy a ďalšie organizácie zapojené do jednotlivých projektov. Celková investícia tak bude predstavovať 117 miliónov eur.

Počas darcovskej konferencie, ktorá sa konala 4. mája v rámci globálnej reakcie na koronavírus, Komisia prisľúbila sumu v celkovej výške 1,4 miliardy eur. Jednu miliardu z toho poskytne prostredníctvom programu Horizont 2020, pričom tieto prostriedky sa využijú na vývoj vakcín, nových spôsobov liečby a diagnostických nástrojov na zabránenie šíreniu koronavírusu. Komisia okrem toho od začiatku tohto roka zmobilizovala v rámci programu Horizont 2020 ďalších 352 miliónov eur. Uvedená suma zahŕňa aj 48,2 milióna eur poskytnutých na 18 výskumných projektov, v rámci ktorých sa už pracuje na zlepšení pripravenosti a reakcie na nákazy, rýchlych testoch na delokalizovanú diagnostiku, nových spôsoboch liečby a nových vakcínach.

Podpora Komisie pre mládežnícke organizácie počas koronakrízy

Európska komisia dnes uverejnila v rámci programu Erasmus + výzvu na predkladanie návrhov pod názvom „Európska mládež spoločne 2020“. S očakávaným rozpočtom 5 miliónov eur bude táto iniciatíva podporovať celoeurópske siete mládežníckych organizácií pôsobiacich na miestnej úrovni. Kríza spôsobená koronavírusom spôsobila, že mnoho mladých ľudí je odlúčených od svojich rovesníkov a bežných každodenných aktivít, a zároveň čelia neistým vyhliadkam na budúce zamestnanie, spoločenský život alebo voľný čas. Mládežnícke organizácie preto potrebujú podporu, aby v tomto krízovom období viedli a usmerňovali mladých ľudí a pomohli im získať potrebné zručnosti a pripraviť ich na budúcnosť. Cieľom predložených projektov by mala byť mobilizácia mladých ľudí a do každého by sa malo zapojiť minimálne päť partnerov z piatich krajín. Mimovládne organizácie pre mladých môžu predložiť svoje návrhy do 28. júla 2020.

11.5.2020

Komisia spúšťa platformu Fit for Future a pozýva odborníkov, aby sa zapojili

Európska komisia dnes spustila platformu Fit for Future – skupinu expertov na vysokej úrovni, ktorá pomôže Komisii zjednodušiť existujúce právne predpisy EÚ a znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podniky. Platforma takisto pomôže zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ zostali nadčasové – vzhľadom na potrebu riešiť nové výzvy, ako napríklad digitalizáciu. „Po pandémii ochorenia COVID-19 bude obzvlášť dôležité zjednodušenie a zníženie záťaže, najmä pre MSP. Musíme preskúmať, ako môže digitalizácia prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov a zároveň zabezpečiť, aby boli naše právne predpisy naďalej zamerané na budúcnosť a vhodné na riešenie nových výziev,“ uviedol Maroš Šefčovič, podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.

Platforma Fit for Future združuje národných, regionálnych a miestnych zástupcov členských štátov, Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a skupiny zainteresovaných strán s praktickými odbornými znalosťami v rôznych oblastiach. Hneď po začiatku fungovania platformy bude môcť širšia verejnosť a zainteresované strany prispievať k jej práci na zjednodušovaní a znižovaní záťaže. Občania a zainteresované strany sa okrem toho môžu podeliť o svoje názory na existujúce právne predpisy, ako aj na návrhy nových politík EÚ prostredníctvom portálu Vyjadrite svoj názor. Experti s vysokou odbornosťou pri vykonávaní právnych predpisov EÚ, ktorí majú záujem byť súčasťou platformy Fit for Future, sa môžu prihlásiť online do 19. júna.

Komisia víta dohodu Euroskupiny o vytvorení nástroja podpory v súvislosti s pandemickou krízou 

Komisia víta dohodu Euroskupiny o zriadení nástroja na podporu v súvislosti s pandemickou krízou v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), ku ktorej lídri dospeli počas videokonferencie 8. mája 2020. Tento nástroj bude k dispozícii všetkým členským štátom eurozóny vo výške 2 % HDP príslušného členského štátu na podporu domáceho financovania priamych a nepriamych nákladov na zdravotnú starostlivosť, liečbu a prevenciu v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19. Euroskupina súhlasila s názorom inštitúcií, že všetci členovia EMS spĺňajú požiadavky oprávnenosti na získanie podpory v rámci uvedeného nástroja. Súhlasila aj so zámerom Komisie uplatňovať zjednodušený rámec pre podávanie správ a monitorovanie, ktorý sa obmedzuje na záväzky vymenované v pláne reakcie na pandémiu, ako sa uvádza v liste výkonného podpredsedu Valdisa Dombrovskisa a komisára Paola Gentiloniho z 7. mája. Euroskupina takisto diskutovala o hospodárskej situácii eurozóny, a to na základe tohtoročnej jarnej hospodárskej prognózy.

Komisia rozširuje dočasný rámec na opatrenia vo forme rekapitalizácie a podriadeného dlhu v záujme ďalšej podpory hospodárstva

Európska komisia prijala druhú zmenu, ktorou sa rozširuje rozsah pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 19. marca 2020, aby členské štáty mohli podporiť hospodárstvo v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Predchádzajúca prvá zmena bola prijatá 3. apríla 2020. Na základe týchto horizontálnych pravidiel a v úzkej spolupráci s členskými štátmi Komisia doteraz schválila štátnu pomoc pre hospodárstvo EÚ v odhadovanej výške 1,9 bilióna eur. Cieľom je zabezpečiť naliehavo potrebnú likviditu pre podniky, zachrániť pracovné miesta, umožniť výskum a vývoj a zaručiť dodávky produktov na boj proti pandémii koronavírusu. Druhá zmena dopĺňa tie druhy opatrení, na ktoré sa už dočasný rámec uplatňuje, ako aj existujúce pravidlá štátnej pomoci. Stanovuje kritériá, na základe ktorých môžu členské štáty poskytnúť rekapitalizáciu a podriadený dlh podnikom v núdzi, a zároveň chráni rovnaké podmienky v EÚ.

8.5.2020

Komisia vyzýva členské štáty, aby predĺžili obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, až do 15. júna

Komisia vyzvala členské štáty, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru, a krajiny k nemu pridružené, aby predĺžili dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, o ďalších 30 dní, teda do 15. júna. Zatiaľ čo niektoré štáty EÚ a krajiny pridružené k schengenskému priestoru podnikajú predbežné kroky na uvoľnenie opatrení na boj proti šíreniu pandémie, situácia v Európe aj na celom svete zostáva nestabilná. Naďalej treba uplatňovať opatrenia na vonkajších hraniciach s cieľom znížiť riziko šírenia choroby pri cestovaní do EÚ. Cestovné obmedzenia by sa mali uvoľňovať postupne: ako sa zdôrazňuje v spoločnom európskom pláne na zrušenie opatrení, kontroly na vnútorných hraniciach sa budú musieť začať rušiť postupne a koordinovaným spôsobom pred tým, ako sa v druhej fáze zmiernia obmedzenia na vonkajších hraniciach.

4.5.2020

Rúška rescEU boli dodané do Španielska, Talianska a Chorvátska

Tento týždeň boli do Španielska, Talianska a Chorvátska dodané ďalšie várky ochranných rúšok FFP2 zo systému rescEU. Do týchto krajín bolo doručených 330 000 rúšok a ďalšie dodávky budú nasledovať. Tento systém predstavuje vôbec prvú spoločnú európsku rezervu zdravotníckeho vybavenia vytvorenú na pomoc krajinám postihnutým pandémiou COVID-19. Dnešná podpora dopĺňa rámec zdravotníckych tímov EÚ, rúšok a dezinfekčných prostriedkov, ktoré už boli mobilizované prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ako aj dvojstranných ponúk členských štátov. 

Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:
•    francúzsky projekt na poskytnutie neodkladnej finančnej podpory leteckej spoločnosti Air France 
•    slovinské schémy záruk a úľavy za nájomné na podporu spoločností postihnutých prepuknutím pandémie
•    dánske schémy na podporu MSP postihnutých pandémiou
•    záručnú schému na podporu valónskeho hospodárstva 
•    litovský systém kompenzácie nájomného na podporu sektorov postihnutých prepuknutím koronavírusu
•    úpravu gréckeho záručného opatrenia na podporu spoločností postihnutých prepuknutím koronavírusu

Komisia promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.
 

30.4.2020

#EUvsVirus Hackathon ocenil 117 riešení na podporu obnovy Európy

Európska komisia ocení celkom 117 inovačných projektov, ktoré sa minulý týždeň zapojili do #EUvsVirus Hackathon a ponúkajú riešenia na podporu zotavenia z prepuknutia koronavírusu Víťazné riešenia sa týkajú mnohých oblastí, ako sú zdravie a život, práca na diaľku a vzdelávanie, digitálne financovanie a ďalšie. Zahŕňajú dátovú platformu založenú na umelej inteligencii, ktorá spája potreby nemocníc s dostupnými dodávateľmi a finančnými prostriedkami, riešenia diaľkového radenia maloobchodníkov zabezpečujúce sociálne dištancovanie. Na dvoch ocenených projektoch spolupracovali partneri zo Slovenska.

Fond solidarity EÚ 

Európska komisia dnes navrhla finančnú podporu pre Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Rakúsko vo výške 279 miliónov EUR na poskytnutie úľavy obyvateľstvu niekoľkých regiónov, ktoré boli v roku 2019 postihnuté prírodnými katastrofami. Návrh Komisie musí schváliť Európsky parlament a Rada, po schválení návrhu sa môže finančná pomoc vyplatiť. Okrem zásahov po prírodných katastrofách sa od 1. apríla 2020 rozsah pôsobnosti fondu rozšíril aj na podporu v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia, ako je súčasná pandémia koronavírusu. O takúto finančnú podporu požiadalo zatiaľ Taliansko, EK očakáva podobnú žiadosť aj od iných členských krajín.

28.4.2020

Komisia prijíma balík opatrení v oblasti bankovníctva

Komisia dnes prijala balík opatrení v oblasti bankovníctva, aby uľahčila poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom v celej EÚ. Cieľom tohto balíka je zabezpečiť, aby banky mohli naďalej požičiavať peniaze na podporu hospodárstva a pomáhať pri zmierňovaní závažného hospodárskeho vplyvu spôsobeného koronavírusom. Balík zahŕňa výkladové oznámenie o účtovných a prudenciálnych rámcoch EÚ, ako aj cielené zmeny bankových pravidiel EÚ s rýchlym efektom. Pravidlá zavedené v nadväznosti na finančnú krízu zabezpečili, že banky v EÚ sú teraz odolnejšie a lepšie pripravené čeliť otrasom v hospodárstve. Dnešným nariadením sa vykonávajú niektoré cielené zmeny v záujme maximalizovania schopnosti úverových inštitúcií poskytovať úvery a absorbovať straty súvisiace s pandémiou koronavírusu, pričom sa naďalej zabezpečuje ich trvalá odolnosť.

Komisia vydala usmernenia na zmiernenie prerušenia klinického testovania v EÚ

Komisia dnes uverejnila usmernenie s cieľom zabezpečiť, aby klinické skúšky v EÚ mohli pokračovať aj počas pandémie ochorenia COVID-19. Tieto odporúčania sú dôležitou súčasťou celkovej stratégie pri hľadaní liečby a vakcíny na ochranu občanov pred koronavírusom. Príručka prináša odporúčania pre jednoduché a flexibilné opatrenia, ktoré reagujú na súčasnú situáciu a zabezpečujú, aby pacienti, ktorí podstupujú v EÚ klinické testovanie, mohli naďalej dostávať svoje lieky.

EÚ podporuje oživenie odvetvia cestovného ruchu

Komisia podporuje členské štáty pri riešení dopadov pandémie koronavírusu na odvetvie cestovného ruchu. Ministri EÚ včera na videokonferencii diskutovali o tejto téme, ako aj o zmierňujúcich opatreniach a stratégii na obnovu tohto odvetvia, ktoré je krízou vážne poškodené. Komisia predstavila prijaté opatrenia a plán spoločnej reakcie na obnovu odvetvia. Ďalšie kroky, ktorým ministri vyjadrili podporu, navrhne EK ešte pred začiatkom letnej sezóny. Komisia zvažuje protokoly, ktoré by mali riadiť bezpečnú prevádzku turistických zariadení v celej EÚ. Prioritou ostáva spoločný prístup a zachovanie spravodlivej rovnováhy medzi záujmami cestovných kancelárií a spotrebiteľmi.

Taliansko Komisii doručilo prvú predbežnú žiadosť o núdzovú podporu z Fondu solidarity EÚ 

Taliansko doručilo EK prvú predbežnú žiadosť o finančnú podporu z Fondu solidarity EÚ na riešenie pandémie koronavírusu a jej dôsledkov. Očakáva sa, že v nadchádzajúcich týždňoch v tejto súvislosti predloží ďalšie podrobnosti. V nadväznosti na návrh Komisie týkajúci sa Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus môžu členské štáty EÚ od 1. apríla 2020 žiadať o podporu z Fondu solidarity EÚ z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Európska komisia bude zhromažďovať všetky žiadosti týkajúce sa koronavírusu do 24. júna 2020 a potom ich hromadne posúdi, aby vo všetkých prípadoch zabezpečila spravodlivé zaobchádzanie. Následne predloží návrh finančnej pomoci Európskemu parlamentu a Rade.

Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:
•    podporuje rozšírenie belgického námorného systému pre námornú dopravu a schému záloh na podporu spoločností
•    poľskú návratnú schému záloh na podporu spoločností postihnutých prepuknutím pandémie koronavírusu  

EK promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.
 

27.4.2020

Globálna reakcia na koronavírus: EÚ iniciuje darcovské úsilie

Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

 

 

Európska únia spája svoje sily s globálnymi partnermi s cieľom iniciovať globálnu reakciu na koronavírus, a to už od 4. mája 2020. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a globálne zdravotnícke organizácie spoločne vyzvali k akcii s cieľom zabezpečiť rýchly a spravodlivý prístup k bezpečným, kvalitným, účinným a cenovo dostupným diagnostickým a liečebným postupom a vakcínam proti koronavírusu. S cieľom získať finančné prostriedky na podporu tohto úsilia usporiada Európska únia a jej partneri celosvetový darcovský maratón. Krajiny a organizácie z celého sveta sa vyzývajú, aby darovali prostriedky a pomohli dosiahnuť prvotnú cieľovú sumu 7,5 miliardy eur.
Komisia tiež vyzýva vlády, vedúcich predstaviteľov podnikateľského sektora, verejných činiteľov, filantropov, umelcov a občanov, aby zvyšovali informovanosť o tomto globálnom darcovskom úsilí. Zozbierané finančné prostriedky sa pridelia do troch oblastí: na vývoj diagnostických postupov, liečebných postupov a vakcín. Zostávajúci čas do spustenia maratónu sa začína odpočítavať dnes, t. j. v prvý deň Svetového imunizačného týždňa 2020, ktorý usporadúva Organizácia Spojených národov. Témou tohto roka je #VaccinesWork for All a kampaň sa bude zameriavať na to, ako vakcíny, ako aj ľudia, ktorí ich vyvíjajú, dodávajú a prijímajú, prispievajú k ochrane zdravia všetkých po celom svete.

Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:
•    slovinský a španielsky „zastrešujúci“ program na podporu hospodárstva
•    litovský systém pre MSP pôsobiace v cestnej nákladnej doprave
•    holandskú, fínsku a poľskú dotovanú pôžičku na podporu malých a stredných podnikov
•    schému priameho grantu na podporu sektorov poľnohospodárstva a akvakultúry v regióne Brusel - hlavné mesto
•    štátnu záruku na odškodnenie leteckej spoločnosti SAS vo Švédsku a Condor v Nemecku za škody spôsobené vypuknutím pandémie
•    maltskú schému pomoci zamestnanosti 
•    francúzsky systém záruk vyvážajúcim spoločnostiam postihnutým pandémiou

EK promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Komisia konzultuje s členskými štátmi návrh na ďalšie rozšírenie dočasného rámca štátnej pomoci pokiaľ ide o pôžičky, a to vymedzením podmienok, za ktorých by členské štáty mohli poskytnúť podriadený dlh za výhodných podmienok na podporu svojich hospodárstiev, pričom by sa zabezpečili dostatočné záruky na obmedzenie narušenia hospodárskej súťaže na vnútornom trhu EÚ.
 

24.4.2020

Usmernenie EÚ pre bezpečný návrat na pracovisko

Pre Európsku komisiu je dôležité zaistiť, aby sa ľudia mohli vrátiť na pracovisko do bezpečného a zdravého prostredia. Preto dnes Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala usmernenie týkajúce sa postupného návratu do práce po koronavírusovej pandémii. Usmernenia obsahujú:

 • hodnotenie rizika a príslušné opatrenia,
 • zapojenie pracovníkov,
 • starostlivosť o chorých pracovníkov,
 • plánovanie a ponaučenie do budúcnosti,
 • zachovanie informovanosti,
 • informácie pre sektory a povolania.

Šírenie koronavírusu poukazuje na rozhodujúci význam účelných opatrení a podmienok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo všetkých oblastiach činnosti. Usmernenie sa bude pravidelne aktualizovať spoľahlivými informáciami v závislosti od vývoja situácie.

Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:

Komisia promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. 
 

23.4.2020

EÚ a 21 ďalších členov WTO sa zaviazalo zabezpečiť optimálne fungovanie globálnych potravinových dodávateľských reťazcov

Európska únia sa polu s ďalšími 21 členmi Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zaviazala k otvorenému a predvídateľnému obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami počas súčasnej svetovej krízy v oblasti zdravia. Signatári spoločného vyhlásenia sa zaväzujú zabezpečiť optimálne fungovanie globálnych poľnohospodárskych a agropotravinárskych dodávateľských reťazcov a vyhnúť sa opatreniam s možným negatívnym vplyvom na potravinovú bezpečnosť, výživu a zdravie ostatných členov organizácie a ich obyvateľstva. Vyhlásenie obsahuje výzvu, aby boli akékoľvek núdzové opatrenia týkajúce sa poľnohospodárstva a agropotravinárskych výrobkov cielené, primerané, transparentné, dočasné a v súlade s pravidlami WTO. Opatrenia by nemali narúšať medzinárodný obchod s týmito výrobkami ani viesť k neodôvodneným obchodným prekážkam. Členovia WTO sa skôr vyzývajú, aby zaviedli dočasné pracovné riešenia na uľahčenie obchodu. Signatári sa tiež zaväzujú viesť dialóg s cieľom zlepšiť pripravenosť a schopnosť reagovať na pandémie, a to aj prostredníctvom mnohostrannej koordinácie.

Komisia oceňuje podporu Rady pri sústredení sa na boj proti koronavírusu ako na prioritu

Európska komisia oceňuje, že Európsky parlament a Rada prijali návrh posunúť dátum uplatňovania nariadenia o zdravotníckych pomôckach o jeden rok. Tým sa umožní všetkým kľúčovým aktérom – členským štátom, zdravotníckym zariadeniam a hospodárskym subjektom sústrediť sa prioritne na boj proti súčasnej pandémii koronavírusu a vytvoriť si kľúčovú pozíciu, pokiaľ ide o načasovanie zrušenia opatrení na obmedzovanie pohybu pri návrate členských štátov na cestu k uzdraveniu. Prijatá zmena zohľadňuje potrebu zvýšenej dostupnosti životne dôležitých zdravotníckych pomôcok v celej EÚ, pričom naďalej zabezpečuje ochranu zdravia a bezpečnosti pacientov, až kým sa nebudú uplatňovať nové právne predpisy.

Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:

Komisia promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. 

22.4.2020

Výzva na prijatie opatrení s cieľom zabrániť potravinovej katastrofe, ktorú zhoršuje pandémia koronavírusu

Globálna sieť proti potravinovým krízam (medzinárodné združenie organizácií OSN, vládnych a mimovládnych agentúr, ktorého členom je EÚ) včera uverejnila svoju výročnú globálnu správu o potravinových krízach za rok 2020. Podľa nej bolo koncom roka 2019 vystavených viac ako 135 miliónov ľudí v 55 krajinách a územiach vážnej potravinovej neistote a potrebovalo núdzovú pomoc. Globálna sieť proti potravinovým krízam upozornila, že situácia sa, bohužiaľ, môže v roku 2020 naďalej zhoršovať v dôsledku vplyvu pandémie koronavírusu. Zároveň vyjadrila pevné odhodlanie naďalej pomáhať miliónom zraniteľných ľudí na svete, ktorí sú už teraz vystavení potravinovej neistote a trpia akútnou podvýživou, ktorá ohrozuje ich životy a živobytie.

EÚ mobilizuje ďalšiu pomoc pre západný Balkán a susedné krajiny

Komisia prijala návrh na poskytnutie balíka makrofinančnej pomoci vo výške 3 miliardy eur desiatim partnerom zo susedstva, aby im pomohla obmedziť hospodárske dôsledky pandémie koronavírusu. Návrh nadväzuje na stratégiu Team Europe, ktorá je významným dôkazom solidarity EÚ s týmito krajinami v čase bezprecedentnej krízy.  Rozdelenie finančných prostriedkov balíka sa po predbežnom posúdení potrieb financovania v návrhu stanovuje takto: Albánsko (180 mil. EUR), Bosna a Hercegovina (250 mil. EUR), Gruzínsko (150 mil. EUR), Jordánsko (200 mil. EUR), Kosovo (100 mil. EUR), Moldavsko (100 mil. EUR), Čierna Hora (60 mil. EUR), Severné Macedónsko (160 mil. EUR), Tunisko (600 mil. EUR) a Ukrajina (1.2 mld. EUR). Prostriedky makrofinančnej pomoci budú k dispozícii 12 mesiacov vo forme úverov za veľmi výhodných podmienok s cieľom pomôcť týmto krajinám pokryť ich okamžité a naliehavé finančné potreby.
 
Albánsko požiadalo navyše o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, na základe čoho mu Rakúsko ponúklo rukavice a dezinfekčné prostriedky na ruky. EÚ koordinuje a spolufinancuje dodávky zásielok pomoci do Albánska. Na účely vysporiadania sa s koronavírusom zasiela Rakúsko pomoc aj do Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Čiernej Hory, Srbska a Moldavska.

Nový pilotný projekt na rozvoj zručností a vzdelávania v celej Európe

Európsky investičný fond (EIF) a Európska komisia spúšťajú nový pilotný záručný nástroj na zlepšenie prístupu k financovaniu zručností a vzdelávania. Projekt s rozpočtom 50 miliónov EUR podporí financovanie pre študentov a vzdelávajúce sa osoby, podniky investujúce do zlepšovania zručností zamestnancov a organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt sa spúšťa v rámci riešenia nezamestnanosti a ako reakcia na meniace sa potreby európskeho hospodárstva, najmä v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Vďaka projektu získajú podniky a študenti podporu počas krízy a následne aj po nej. Cieľom je zabezpečiť rozvoj Európy a udržať jej miesto na čele globálneho technologického vývoja a zároveň prispieť k rastu vedomostnej ekonomiky a urýchliť oživenie hospodárstva.

Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:

Komisia promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. 

21.4.2020

Štátna pomoc

Komisia schválila slovenskú schému pomoci na podporu zamestnanosti vo výške 2 miliardy eur určenú na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v čase koronavírusu. Slovensko oznámilo Komisii podľa dočasného rámca schému mzdových dotácií, ktorá by slovenským orgánom umožnila financovať časť mzdových nákladov podnikov (vrátane príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia), ktoré by inak v dôsledku pandémie koronavírusu prepustili svojich zamestnancov. Očakáva sa, že týmto opatrením sa podporí takmer 400 000 zamestnancov a 300 000 samostatne zárobkovo činných osôb, aby pokryli časť svojich mzdových nákladov a sociálnych odvodov, ale aj samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom, u ktorých došlo k zníženiu príjmov, na ich čiastočnú kompenzáciu.

EK promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. 

Európska komisia dnes, okrem slovenskej, schválila aj schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:

EÚ mobilizuje pomoc pre Taliansko, Chorvátsko a susedné krajiny

Na základe žiadostí o pomoc prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ v boji proti pandémii koronavírusov EÚ koordinuje a spolufinancuje dodávky zásielok pomoci v EÚ a v susedných krajinách. Slovensko poslalo Taliansku 300 000 rúšok a 500 litrov dezinfekčných prostriedkov. Samotná realizácia pomoci bola vykonávaná v úzkej spolupráci s Koordinačným centrom EU pre reakcie na núdzové situácie. Pričom EÚ bude hradiť veľkú časť prepravných nákladov.

Mechanizmus využilo aj Rakúsko, ktoré posiela rukavice a dezinfekčné prostriedky do Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Čiernej Hory, Moldavska a Srbska. Taliansko už dostalo niekoľko ponúk pomoci prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, vrátane lekárskych tímov a zdravotných sestier, ako aj bilaterálnych ponúk osobných ochranných prostriedkov z niekoľkých členských štátov EÚ.

Platformu EÚ na zdieľanie údajov medzi výskumníkmi

Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

 

 

Európska komisia spolu s niekoľkými partnermi spustila Európsku platformu údajov o COVID-19 s cieľom umožniť rýchle zhromažďovanie a zdieľanie dostupných údajov z výskumu. Platforma, ktorá je súčasťou akčného plánu ERAvsCorona, je ďalším míľnikom v úsilí EÚ o podporu európskych i celosvetových výskumníkov v boji proti šíreniu koronavírusu.

Predsedníčka Európskej komisie Urusla von der Leyenová vo svojom včerajšom videopríhovore uviedla: „S pandémiou koronavírusu sú spojené mnohé nové výzvy. Aby sme vírus dokázali poraziť, potrebujeme vakcínu, lepšie liečebné metódy a rozsiahle testovanie. Na to potrebujeme výskum. Vedci na celom svete prinášajú množstvo poznatkov o koronavíruse. Výskumníci, laboratóriá a krajiny však dokážu nájsť riešenie len spoločnými silami.“  Komisia očakáva, že na novej platforme za pár dní pribudnú tisíce sekvencií DNA a desaťtisíce vedeckých článkov.

20.4.2020

Komisia oceňuje, že Parlament urýchlene schválil navrhované nové zdroje na ochranu životov a živobytia

Komisia oceňuje hlasovanie Európskeho parlamentu, ktoré umožní rýchle vykonávanie viacerých návrhov Komisie na riešenie krízy spôsobenej koronavírusom. Parlament schválil bezprecedentné presmerovanie finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na riešenie dôsledkov krízy v oblasti verejného zdravia (iniciatíva CRII+); poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov EÚ vo výške 3,08 miliardy EUR na zdravotnú starostlivosť (nástroj núdzovej podpory) a núdzovú zdravotnícku rezervu (rescEU); poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a viacero ďalších podporných opatrení. Schválenie Parlamentu nasleduje po tom, ako členské štáty EÚ v Rade urýchlene schválili väčšinu iniciatív, pričom iniciatíva CRII+ a odloženie uplatňovania nariadenia o zdravotníckych pomôckach sa ešte musia prijať v Rade.

Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:

17.4.2020

Usmernenia o vykonávaní pravidiel EÚ ku konaniam o azyle, návratom a presídľovaniu

Komisia prijala usmernenia týkajúce sa vykonávania príslušných pravidiel EÚ v oblasti konaní o azyle a návrate a presídľovania v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktoré predstaví členským štátom. Reaguje tak na ich žiadosť o poskytnutie odporúčaní, ako zabezpečiť kontinuitu konaní a dodržiavanie aspoň základných práv. Usmernenie bolo vypracované s podporou Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi. Obsahuje najmä opatrenia na zaistenie kontinuity a zdravotné opatrenia prijaté na obmedzenie osobného kontaktu medzi azylovými pracovníkmi a žiadateľmi.

Komisia požaduje umožniť maximálnu flexibilitu pri registrácii a spracúvaní žiadostí, pokiaľ ide o lehoty a dĺžku obdobia potrebného na spracovanie a posúdenie žiadostí. Osobné pohovory sa môžu viesť napríklad na diaľku, prostredníctvom videokonferencií, alebo sa od nich môže v prípade potreby úplne upustiť. Úzka spolupráca medzi členskými štátmi má zásadný význam pre hladké fungovanie dublinského systému. Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby obnovili odovzdávanie žiadateľov ihneď, ako to bude prakticky možné vzhľadom na meniace sa okolnosti. Karanténne a izolačné opatrenia musia byť odôvodnené, primerané a nediskriminačné. Žiadateľom sa musí poskytnúť potrebná zdravotná starostlivosť. Ak nie je možné žiadateľovi o medzinárodnú ochranu odobrať odtlačky prstov z dôvodu opatrení prijatých na účely ochrany verejného zdravia, členské štáty by mali odobrať odtlačky prstov čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od pominutia týchto zdravotných dôvodov.

Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:

Komisia promptne schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. 
 

16.4.2020

Príhovor predsedníčky Európskej komisie na zasadnutí Európskeho parlamentu

 

 

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom dnešnom prejave na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu povedala, že hlavným nástrojom na oživenie Európy bude európsky rozpočet. „Naším východiskom musí byť to, aby sme si vytvorili udržateľnejšie a odolnejšie ekonomiky, spoločnosti a spôsob života. Nájsť odpovede v tomto novom svete si bude vyžadovať odvahu, dôveru a solidaritu. A na naštartovanie našich ekonomík budú potrebné rozsiahle investície. Zotavenie Európy si vyžaduje Marshallov plán, ktorý musíme zaviesť okamžite,“ uviedla predsedníčka. Dodala, že rozpočet je jediný nástroj, ktorý funguje, má potenciál priniesť rýchly úžitok, je transparentný a overený časom ako nástroj súdržnosti, konvergencie a investícií a dôverujú mu všetky členské štáty. Komisia sa chystá využiť silu celého európskeho rozpočtu na mobilizáciu obrovského množstva investícií, potrebných na obnovu nášho jednotného trhu po kríze spôsobenej koronavírusom, na čo budú potrebné inovatívne riešenia a väčší priestor vo viacročnom finančnom rámci.

Spoločný postup rušenia opatrení pomocou mobilných aplikácií

Členské štáty vypracovali za podpory Európskej komisie sadu nástrojov EÚ pre využitie mobilných aplikácií pre vysledovania kontaktov a varovania v reakcii na pandémiu koronavírusu. Ide o súčasť spoločného koordinovaného prístupu na podporu postupného ukončovania mimoriadnych opatrení pomocou mobilných aplikácií. Členské štáty spolu s Komisiou vyhodnocujú efektivitu a zabezpečenie digitálnych riešení pre boj s krízou s ohľadom na ochranu súkromia a osobných údajov. V prípade, že aplikácie budú plne v súlade s aktuálnymi predpismi EÚ a budú správne koordinované, môžu hrať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízového riadenia, a to najmä v čase, keď bude možné postupne uvoľňovať zavedené obmedzenia. Aplikácie by mohli doplniť už existujúce manuálne sledovanie kontaktov a napomôcť k zabráneniu prenosu vírusu.

Komisia prijíma ďalšie opatrenia na podporu agropotravinárskeho odvetvia

Európska komisia prijala dve opatrenia na pomoc agropotravinárskemu sektoru. Tieto opatrenia zvýšia hotovostný tok  pre poľnohospodárov a znížia administratívnu záťaž v súčasnej kríze  pre vnútroštátne, ako aj pre regionálne orgány a pre samotných farmárov. Komisia zvýši preddavky na priame platby (z 50 % na 70 %) a platby na rozvoj vidieka (zo 75 % na 85 %). 

Druhé dnes prijaté opatrenie znižuje počet fyzických kontrol oprávnenosti z 5 % na 3 %, keďže za súčasných výnimočných okolností je nevyhnutné minimalizovať fyzický kontakt medzi poľnohospodármi a inšpektormi.

Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:

Komisia promptne schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. 
 

15.4.2020

Európsky postup spoločného zrušenia opatrení na zamedzenie šírenia nákazy

Komisia dnes v spolupráci s predsedom Európskej rady predložila spoločný európsky plán na postupné rušenie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom. Vďaka výnimočným opatreniam, ktoré členské štáty a EÚ prijali, sa spomalilo šírenie vírusu a zachránili sa tisíce životov. Opatrenia však pre ľudí, spoločnosť a ekonomiku znamenajú nemalé náklady a nemôžu byť časovo neobmedzené. 

Komisia berie do úvahy špecifiká jednotlivých krajín a v spoločnom európskom pláne stanovuje ako kľúčové tieto  zásady:

 • Načasovanie uvoľňujúcich opatrení by malo spĺňať nasledujúce kritériá: 

o    epidemiologické kritérium, z ktorého je zjavné, že počas dlhšieho obdobia sa šírenie ochorenia výrazne spomalilo a stabilizovalo;
o    dostatočná kapacita zdravotného systému – opatrenia by mali zohľadňovať kapacitu JISiek či dostupnosť zdravotníckeho personálu a materiálu;
o    vhodné monitorovacie kapacity – vrátane veľkej testovacej kapacity na rýchle rozpoznanie choroby a izoláciu nakazeného, vrátane možnosti vysledovateľnosti.

 • Európsky prístup – načasovanie a spôsob uvoľňovania opatrení môže byť v členských krajinách rôzny, je však potrebné uplatniť spoločný rámec založený na vede, koordinácii, rešpekte a solidarite

 

 • Postupné uvoľnenie opatrení na obmedzenie pohybu si vyžaduje sprievodné opatrenia

- zhromažďovanie harmonizovaných údajov a vytvorenie spoľahlivého systému notifikovania a vysledovania kontaktov, rozšírenie kapacity testovania a zosúladenie metodík testovania, zvýšenie kapacity a odolnosti vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti, posilnenie kapacít v oblasti zdravotníckych a osobných ochranných prostriedkov a vyvinutie bezpečných a účinných liečebných postupov a liekov, ako aj vývoj a urýchlené zavedenie vakcíny na zastavenie šírenia koronavírusu.

Popri zrušení opatrení na obmedzenie pohybu treba strategicky naplánovať obnovu, hospodárske oživenie a opätovné nasmerovanie na udržateľný rast. Sem samozrejme patrí o dvojitá transformácia – prechod na zelenšiu a digitálnu spoločnosť a vyvodenie všetkých záverov zo súčasnej krízy o pripravenosti a odolnosti EÚ. 

Čo bude nasledovať?
Komisia vypracuje plán obnovy na základe prepracovaného návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ (viacročného finančného rámca) a aktualizovaného pracovného programu Komisie na rok 2020.

Usmernenia k testovaniu

Komisia dnes ako súčasť európskeho plánu uvoľňovania opatrení na boj proti koronavírusu predložila usmernenia k metódam testovania na ochorenie COVID-19. Cieľom je podporiť členské štáty, aby účinne využívali testovacie nástroje v rámci svojich národných stratégií počas rôznych štádií pandémie, a to aj pri postupnom ukončovaní opatrení na obmedzenie pohybu. Komisia chce zároveň zabezpečiť, aby boli k dispozícii kvalitné nástroje na posúdenie funkčnosti testov.

EK vo svojich usmerneniach vyzýva výrobcov, aby vyrábali testovacie súpravy zodpovedajúce „najnovšiemu stavu vedy a techniky“.  Spoľahlivé výsledky testov sú kľúčové pre rozhodnutia v oblasti verejného zdravia. EK navrhuje posúdenie spoločných prístupov vo vnútroštátnych stratégiách, výmenu informácií, vytvorenie siete referenčných laboratórií, boj proti falšovaným pomôckam, koordináciu ponuky a dopytu a solidaritu medzi členskými štátmi zabezpečením spravodlivého rozdelenia dostupných zásob a laboratórneho vybavenia tam, kde sú najviac potrebné.

Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:
•    predĺženie a úprava francúzskeho fondu solidarity pre malé podniky 
•    bulharský systém pomoci zamestnanosti na zachovanie pracovných miest v odvetviach najviac postihnutých súčasnou krízou. 
•    česká schéma na podporu investícií do výroby produktov relevantných pre boj proti koronavírusu až do výšky 37 miliónov EUR. Verejná podpora má motivovať spoločnosti, aby sa zamerali na výrobu produktov potrebných na boj s koronavírusom a pokryje 50 % oprávnených nákladov, ktoré musia spoločnosti znášať.

Komisia promptne schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Európska komisia v súčasnosti rokuje o rozšírení rozsahu pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci, tým, že umožní členským štátom poskytovať rekapitalizáciu podnikom v núdzi.

14.4.2020

Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

 

 

Schvaľovanie štátnej pomoci

Európska komisia (EK) promptne schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. 

Európska komisia 9. apríla členským štátom na konzultáciu návrh na ďalšie rozšírenie rozsahu pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci. Dočasný rámec bol prvýkrát zmenený 3. apríla 2020, čím sa rozšírili možnosti verejnej podpory výskumu, testovania a výroby produktov relevantných pre boj proti pandémii koronavírusu s cieľom chrániť pracovné miesta a ešte viac podporiť hospodárstvo. Komisia prijala spolu 43 rozhodnutí, ktorými schválila 53 vnútroštátnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu. Od 19. marca 2020 Komisia na základe dočasného rámca prijala 39 rozhodnutí o štátnej pomoci, ktorými schválila 49 vnútroštátnych opatrení na poskytnutie nevyhnutnej likvidity európskym podnikom v týchto ťažkých časoch. Komisia takisto prijala rozhodnutia o štyroch vnútroštátnych opatreniach týkajúcich sa pomoci na náhradu škody spôsobenej mimoriadnymi udalosťami, ako je vypuknutie nákazy koronavírusom. Komisia teraz navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného rámca tým, že umožní členským štátom poskytovať rekapitalizáciu podnikom v núdzi.

Dnes Európska komisia schválila štátnu schému na podporu hospodárstva počas pandémie ochorenia COVID-19 v Maďarsku, Litve, Poľsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku a zmeny a doplnenie predtým schválených nemeckých systémov podpory. Na podporu malých a stredných podnikov počas pandémie Komisia schválila štátnu pomoc pre Bulharsko, Grécko, Belgicko, Rumunsko, Rakúsko, Chorvátsko a Taliansko. EK schválila aj portugalský systém úverového limitu vo výške 20 miliónov EUR na podporu odvetvia rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj luxemburskú schému na podporu výskumu, vývoja a investícií do produkcie výrobkov dôležitých pre boj proti novému koronavírusu. EK schválila aj švédsky systém záruk na podporu leteckých spoločností a nemecký systém záruk na stabilizáciu trhu poistenia obchodných úverov.

Usmernenia EK týkajúce sa zaobchádzania s odpadom počas koronavírusovej krízy

Európska komisia zverejnila usmernenia na podporu členských štátov pri zaobchádzaní a hospodárení s odpadom počas pandémie ochorenia COVID-19. Kontinuita v poskytovaní týchto služieb je kľúčová pre naše zdravie, životné prostredie a hospodárstvo. Prioritou Komisie je podporiť úsilie prevádzkovateľov, ktorých cieľom je zabezpečiť správne hospodárenie a zaobchádzanie so zvýšeným objemom domáceho a lekárskeho odpadu. Usmernenia Komisie sa týkajú zdravia a bezpečnosti prevádzkovateľov a pracovníkov, zaobchádzania s komunálnym odpadom a s odpadom zo zdravotníckych zariadení.

Usmernenia Európskej komisie

  8.4.2020

  Globálne opatrenia EÚ na boj proti pandémii

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  Európska komisia predstavila plány, ako EÚ pomocou rozsiahlych a cielených opatrení podporí partnerské krajiny v ich boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom. Kolektívne opatrenia EÚ budú zamerané na zvládnutie bezprostredne hroziacej zdravotnej krízy a súvisiacich humanitárnych potrieb, na posilnenie systémov partnerských krajín v oblasti zdravia, vody a sanitácie, ako aj ich kapacity v oblasti výskumu a pripravenosti na boj proti pandémii a na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov. EÚ im zabezpečí finančnú podporu vo výške viac ako 15,6 miliardy eur z existujúcich zdrojov na vonkajšiu činnosť. Opatrenia EÚ sa nesú v duchu tímovej európskej spolupráce – tzv. prístup Team Europe, v rámci ktorého zoskupujú zdroje EÚ, jej členských štátov a finančných inštitúcií (najmä Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj), aby bolo možné podporiť partnerské krajiny a reagovať na ich krátkodobé potreby, resp. riešiť aj dlhodobejšie štrukturálne dôsledky pre spoločnosť a hospodárstvo. 

  EÚ ako globálny aktér a významný prispievateľ do systému medzinárodnej pomoci bude presadzovať koordinované mnohostranné opatrenia v spolupráci s Organizáciou Spojených národov, medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako aj s G7 a G20. Bude sa pritom zameriavať na najviac postihnuté krajiny, ktoré sú odkázané na zdravotnícku pomoc, ako sú krajiny v Afrike, krajiny v našom susedstve, na západnom Balkáne, Blízkom východe a v severnej Afrike, ako aj v niektorých častiach Ázie a Tichomoria, Latinskej Ameriky a Karibiku.

  Podpora stratégie na ukončenie krízovej situácie prostredníctvom mobilných dát a aplikácií

  Európska komisia prijala odporúčanie na vytvorenie spoločného prístupu EÚ k využívaniu mobilných aplikácií a mobilných údajov v reakcii na pandémiu koronavírusu. Digitálne nástroje môžu zohrávať dôležitú úlohu pri postupnom rušení opatrení proti šíreniu nákazy, keď na to bude vhodný čas, ak budú v súlade s pravidlami EÚ a budú správne koordinované. V odporúčaní sa stanovuje postup na prijatie súboru nástrojov, ktoré musia schváliť členské štáty. Tento postup sa zameriava na: 
  •    celoeurópsky koordinovaný prístup k využívaniu mobilných aplikácií, ktoré občanom umožnia robiť účinné a cielenejšie kroky na obmedzenie kontaktu s inými ľuďmi;
  •    spoločný prístup na modelovanie a predpovedanie vývoja vírusu prostredníctvom anonymizovaných a agregovaných mobilných lokalizačných údajov.

  V odporúčaní sa stanovujú kľúčové zásady používania týchto aplikácií a údajov s ohľadom na bezpečnosť údajov a dodržiavanie základných práv EÚ.

  Antitrustová politika v čase pandémie koronavírusu

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  Komisia vydala usmernenie, v ktorom súhlasí s obmedzenou spoluprácou výrobcov kritických nemocničných liekov v čase pandémie koronavírusu. Zároveň uverejnila oznámenie o dočasnom rámci, aby poskytla antitrustové poradenstvo podnikom, ktoré spolupracujú v snahe reagovať na naliehavé situácie týkajúce sa súčasnej pandémie koronavírusu. V tejto súvislosti Komisia vydala aj tzv. list o zlučiteľnosti ku konkrétnemu projektu spolupráce zameranému na predchádzanie nedostatku kritických nemocničných liekov. Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dnes tiež predloží usmernenia na optimalizáciu ponuky a dostupnosti liekov počas pandémie koronavírusu. 

  V súčasnej kríze sa prerušili dodávateľské reťazce a prudko vzrástol dopyt po určitých výrobkoch a službách, najmä v sektore zdravotníctva. Za týchto okolností hrozí nedostatok kritických zdravotníckych výrobkov, najmä liekov a zdravotníckeho vybavenia, ktoré sa používajú na liečbu pacientov s koronavírusom. Promptné riešenie týchto výnimočných otrasov a predchádzanie výpadkom si môže vyžadovať, aby sa podniky rýchlo skoordinovali s cieľom prekonať alebo aspoň zmierniť dôsledky krízy v záujme občanov. To si môže vyžadovať najefektívnejšiu zmenu alebo zvýšenie výroby. Môže byť napríklad potrebné, aby podniky koordinovali výrobu, riadenie zásob a potenciálne aj distribúciu, aby sa všetky nesústredili na jeden alebo niekoľko liekov, kým ostatné sa budú vyrábať málo. Takáto koordinácia by za normálnych okolností bola v rozpore s antitrustovými pravidlami. V súvislosti s pandémiou, ako je šírenie koronavírusu, však môže s náležitými zárukami priniesť občanom dôležité výhody.

  EÚ posilňuje spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií v boji proti koronavírusu

  Komisia a členské štáty EÚ budú v boji proti koronavírusu užšie koordinovať výskumné a inovačné činnosti. Ministri EÚ zodpovední za výskum podporili akčný plán „ERAvsCorona“, ktorý obsahuje desať krátkodobých prioritných opatrení na boj proti koronavírusu založených na bezprecedentnom spoločnom úsilí. Členské štáty EÚ privítali najmä navrhované rozšírenie klinického testovania terapií financovaného EÚ, predpokladanú interdisciplinárnu výzvu na inovatívne riešenia v oblasti zdravotných opatrení a opatrení súvisiacich s pripravenosťou, možné navýšenie financovania prebiehajúcich výziev pre inovatívne malé a stredné podniky prostredníctvom Európskej rady pre inováciu a novú platformu na výmenu údajov z výskumu koronavírusu. Európska komisia poskytla konkrétnu podporu na naliehavo potrebný výskum a inovácie ako súčasť spoločnej reakcie na ochorenie COVID-19.

  7.4.2020

  Európska komisia podporuje poľnohospodárov

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová včera vo svojom videopríhovore informovala o opatreniach na podporu poľnohospodárov počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19. „Boj s koronavírusom ovplyvňuje všetky sektory európskeho hospodárstva. Jedným z tých, v ktorých netolerujeme absolútne žiadne narušenie, je potravinársky sektor. Napriek týmto náročným časom sa staráme o to, aby mali Európania naďalej prístup ku kvalitným a cenovo dostupným potravinám. Preto sme hneď na začiatku krízy prijali opatrenia, aby sme zabezpečili pohyb tovaru, vrátane potravín na jednotnom trhu. Chcela by som sa poďakovať našim farmárom, ktorí sa starajú o dodávky potravín do našich obchodov. A som vďačná tisícom Európanov, ktorí dobrovoľne pomáhajú pri tohtoročnom zbere. Takáto pomoc však farmárom nestačí. Preto sme prijali niekoľko nových opatrení na ich podporu,“ uviedla predsedníčka EK. Komisia zintenzívnila svoju reakciu tým, že navrhla vytvorenie nástroja solidarity s názvom SURE vo výške 100 miliárd EUR, ktorý má pomôcť pracovníkom udržať si svoje príjmy a pomôcť podnikom. Navrhla tiež presmerovať všetky dostupné štrukturálne fondy na boj proti šíreniu koronavírusu. Komisia poskytne poľnohospodárom viac času na predloženie žiadostí o priame platby a platby na rozvoj vidieka, zvýši zálohy týchto platieb, zjednoduší administratívne požiadavky pre poľnohospodárov a vnútroštátne orgány.

  Európska pomoc Taliansku

  Do Milána a Bergama bol s okamžitou platnosťou vyslaný tím európskych lekárov a zdravotných sestier z Rumunska a Nórska, aby pomohol talianskemu zdravotníckemu personálu v boji proti koronavírusu. Použil sa na to mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany. Z tohto mechanizmu získalo Taliansko aj viac ako 3 000 litrov dezinfekčného činidla z Rakúska. Európsku pomoc bude koordinovať a spolufinancovať Komisia. Taliansko zároveň aktivovalo družicový systém EÚ Copernicus s cieľom mapovať v núdzovej situácii spôsobenej koronavírusom zdravotnícke zariadenia, ako aj verejné priestory. Okrem toho Taliansko včera dostalo zásielku osobných ochranných prostriedkov, ktorú sprostredkovalo Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie. Viaceré členské štáty EÚ poslali do Talianska ochranné prostriedky, napr. masky, kombinézy a ventilátory a prijali talianskych pacientov na ošetrenie vo svojich krajinách.

  Ministri spravodlivosti EÚ prerokovali vplyv súčasnej krízy na justičný systém

  Ministri spravodlivosti EÚ si na včerajšej videokonferencii vymenili informácie o opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu a na prekonanie dopadu pandémie na súdny systém. Zamerali sa na situáciu trestného súdnictva, digitálneho súdnictva a občianskeho súdnictva a diskutovali aj o opatreniach na zníženie tlaku na väznice. Takéto zníženie by bolo dosiahnuteľné napríklad zvážením neväzobných možností alebo použitím elektronických náramkov pre väzňov s nízkym rizikovým profilom. Európska komisia sa zaviazala vytvoriť skupinu na koordináciu európskeho zatykača, ktorá bude pozostávať z jedného alebo dvoch kontaktných miest v každom členskom štáte s cieľom zachovať efektívne a rýchle komunikačné kanály medzi členskými štátmi. V oblasti digitálnej spravodlivosti by mali všetky členské štáty zintenzívniť svoje úsilie v zabezpečení úplnej digitalizácie súdnych konaní a bezpečného digitálneho kanála pre všetky postupy súdnej spolupráce.

  Schválenie štátnej pomoci

  Európska komisia schválila štátnu pomoc pre ďalšiu krajinu, ktorá  o to požiadala. EK schválila chorvátsky systém záruk vo výške 790 miliónov EUR pre spoločnosti s vývoznými činnosťami zasiahnutými prepuknutím pandémie koronavírusu. 
  Komisia promptne schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Členské štáty tak môžu podnikom zabezpečiť dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

  6.4.2020

  8 miliárd EUR pre malé a stredné podniky

  Európska komisia uvoľnila 1 miliardu eur z Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý bude slúžiť ako záruka pre Európsky investičný fond (EIF). To umožní EIF vydávať osobitné záruky s cieľom motivovať banky a iných veriteľov, aby poskytli likviditu pre najmenej 100 000 európskych malých a stredných podnikov, ktoré boli zasiahnuté hospodárskym dopadom pandémie koronavírusu s odhadovaným dostupným financovaním 8 miliárd EUR. EK tak plní svoj záväzok z 13. marca, kedy sľúbila, že malým a stredným podnikom poskytne okamžitú pomoc. Na základe dnešnej výzvy budú mať finanční sprostredkovatelia s existujúcimi dohodami EIF v rámci programov COSME a InnovFin prístup k novým zárukám okamžite na základe ich žiadosti. Ostatní finanční sprostredkovatelia majú prístup k zárukám po rýchlom spracovaní žiadosti. Malé a stredné podniky sa tak budú môcť uchádzať o pomoc priamo u svojich miestnych bánk a veriteľov, ktorí sa na programe zúčastňujú.

  Čínska pomoc pre EÚ putovala do Talianska a pobaltským krajinám

  Medzinárodná spolupráca je jednou z priorít Európskej komisie v boji proti ochoreniu COVID-19. Po dosiahnutí dohody medzi predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou a čínskym premiérom Li Keqiangom minulý mesiac, darovala Čína Európskej únii ochranné prostriedky, ktoré boli distribuované v Taliansku pomocou Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC). Čínske lietadlo dodalo 2 milióny chirurgických masiek, 200 000 masiek N95 a 50 000 testovacích súprav do Talianska. Vo februári bolo do Číny dodaných viac ako 56 ton ochranných odevov, dezinfekcií a lekárskych masiek, ktoré poskytlo Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Estónsko, Rakúsko, Česká republika, Maďarsko a Slovinsko prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.

  Európska komisia bude spolufinancovať let, ktorým budú dodané osobné ochranné prostriedky aj do Estónska, Lotyšska a Litvy. Po aktivácii mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany Estónskom sa zajtra plánuje odlet Lotyšského lietadla z Číny. Krajiny môžu aktivovať tento mechanizmus, ak rozsah núdze presiahne možnosti reakcie krajiny. Zúčastňujú sa na ňom všetky členské štáty EÚ, ako aj Island, Nórsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora a Turecko. Od svojho vzniku v roku 2001 reagoval mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany na viac ako 400 žiadostí o pomoc v EÚ aj mimo nej.

  Schválenie štátnej pomoci

  Európska komisia schválila štátnu pomoc, pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali. Komisia schválila portugalské schémy pomoci vo výške 13 miliárd eur, holandskú schému vo výške 23 miliónov eur a poľskú schému, ktorá umožňuje verejné záruky až do výšky 22 miliárd eur, všetky na podporu hospodárstva počas pandémie koronavírusu. Na podporu hospodárstva EK schválila aj „zastrešujúcu“ schému Spojeného kráľovstva vo výške 50 miliárd libier. Komisia schválila aj grécku záruku vo výške 2 miliardy eur.  

  EK schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

  3.4.2020

  Uľahčujeme cezhraničnú liečbu pacientov a rozmiestnenie zdravotníckych pracovníkov

  Komisia vydala praktické usmernenia, ktorých cieľom je podporiť cezhraničnú spoluprácu v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi. Takáto spolupráca môže pomôcť zmierniť tlak na preťažené nemocnice presunutím pacientov trpiacich koronavírusom na ošetrenie v členských štátoch, v ktorých sú nemocnice k dispozícii. Komisia bude tiež podporovať členské štáty alebo mimovládne organizácie pri vysielaní kvalifikovaných tímov zdravotníckeho personálu, aby poskytovali cezhraničnú pomoc. Usmernenia stanovujú koordinovanejší prístup k cezhraničnej spolupráci v oblasti pohotovostnej zdravotnej starostlivosti. Usmernenia tiež naznačujú dodatočnú podporu a pomoc, ktorú má Komisia poskytovať zdravotníckym orgánom členských štátov.

  Odpustenie ciel a DPH na dovoz zdravotníckych pomôcok

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom vyhlásení oznámila, že Komisia súhlasila s dočasným odpustením ciel a DPH pri dovoze zdravotníckych pomôcok a ochranných prostriedkov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Takýto krok by mohol pomôcť nemocniciam a charitatívnym organizáciám. Európska komisia tak prispela k zmierneniu tlaku na ceny zdravotníckych a ochranných pomôcok a teda k zaisteniu ich cenovej dostupnosti. „Naše nemocnice, lekári a zdravotné sestry potrebujú lekárske vybavenie, ako sú ventilátory alebo testovacie súpravy, na liečbu pacientov a záchranu životov. A takisto potrebujú rúška, rukavice a ochranné obleky, aby sa chránili pred nakazením,“ povedala vo videu predsedníčka.

  „V Taliansku sa na niektoré rúška alebo ochranné obleky, ktoré dovážame z krajín ako Čína, uvaľujú 12 % clá a 22 % daň z pridanej hodnoty. Vďaka nášmu rozhodnutiu budú o tretinu lacnejšie. Priemerná sadzba dane z pridanej hodnoty pre ventilátory je 20 %. Aj tu nemocnice ušetria a budú môcť nakúpiť viac ventilátorov,“ uviedla ako príklad. Tieto opatrenia sú dočasné a budú sa uplatňovať najmenej nasledujúce štyri mesiace s možnosťou ďalšieho predĺženia, ak to bude potrebné.

  Komisia rozširuje dočasný rámec štátnej podpory

  Európska komisia prijala doplnenie dočasného rámca z 19. marca 2020, ktorého cieľom je umožniť členským štátom, aby urýchlili výskum, testovanie a výrobu produktov dôležitých pri boji proti koronavírusu, aby chránili pracovné miesta a podporovali hospodárstvo. Doplnenia rozširujú dočasný rámec o päť opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomického dopadu obmedzení:
  1. Podpora výskumu a vývoja: Členský štát môže vo forme priamych grantov, návratných záloh alebo daňových výhod podporiť výskum a vývoj v súvislosti s koronavírusom.
  2. Podpora výstavby a rozširovania testovacích zariadení: Členské štáty môžu podporiť investície, ktoré umožnia výstavbu alebo rozšírenie infraštruktúr potrebných na vývoj a testovanie výrobkov, ktoré sú užitočné pre boj proti pandémii.
  3. Podpora produkcie výrobkov: Členské štáty môžu poskytnúť investície na rýchlu výrobu produktov relevantných na zvládnutie pandémie.
  4. Odklady daní alebo pozastavenia príspevkov na sociálne zabezpečenie: Štáty môžu udeliť cielené odklady platieb daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie v tých odvetviach, regiónoch alebo pre typy spoločností, ktoré sú ochorením postihnuté najviac.
  5. Mzdové dotácie pre zamestnancov: s cieľom obmedziť vplyv koronavírusovej krízy na pracovníkov môžu členské štáty prispievať na mzdové náklady zamestnancov, ktorí by mohli v dôsledku koronavírusu prísť o prácu.

  700 miliónov EUR pre poľnohospodárstvo a biohospodársky sektor

  Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) 2. marca 2020 oznámili spustenie novej finančnej iniciatívy, ktorej cieľom je uvoľniť takmer 1,6 miliardy EUR na investovanie v poľnohospodárskom a biohospodárskom sektore. Cieľom financovania je podpora súkromných spoločností pôsobiacich vo všetkých hodnotových reťazcoch výroby a spracovania potravín, materiálov na báze biomasy a bioenergie. Program prispeje k ochrane a tvorbe pracovných miest a podporí rozvoj vidieka a územnú integráciu v celej EÚ. Ide o pokračovanie prvej pôžičky pre tento sektor, ktorá od roku 2018 sprístupnila 400 miliónov EUR.

  Online platformy pozitívne reagujú na výzvu Komisie zastaviť podvody a chrániť spotrebiteľov

  Komisia víta odpovede online platforiem Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish a Yahoo, ktoré súhlasili s prijatím opatrení na zastavenie podvodov a reklám propagujúcich falošné výrobky proti koronavírusu. Spoločnosti nielenže zaviedli konkrétne opatrenia, kam patrí lepšia komunikácia a hlbšia spolupráca s vnútroštátnymi spotrebiteľskými orgánmi, ale podrobne opísali aj opatrenia prijaté na riešenie a predchádzanie zavádzajúcim praktikám a podvodom so spotrebiteľmi. Na základe opatrení majú spoločnosti proaktívne odstraňovať zavádzajúce reklamy a „zázračné produkty“ s nepodloženými informáciami. Posilňuje sa aj automatizované a ľudské monitorovanie obsahu. Niektoré platformy dočasne zakázali predaj alebo reklamu konkrétnych výrobkov, ako sú rúška alebo dezinfekčné prostriedky.

  Schválenie štátnej pomoci

  Európska komisia schválila štátnu pomoc, pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali. Komisia schválila švédsky systém záruk vo výške 9,1 miliárd EUR, maltskú schému v hodnote 350 miliónov eur a španielsku schému rámcovej pomoci na podporu hospodárstva počas vypuknutia pandémie koronavírusu. Ďalej schválila dánsku pôžičku vo výške 200 miliónov EUR na podporu cestovného záručného fondu na zrušenie ciest kvôli pandémii a schválila aj rozšírenie nemeckej schémy dotovaných pôžičiek na podporu hospodárstva.

  EK schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

  2.4.2020

  Koronavírus: Komisia mobilizuje všetky dostupné zdroje na ochranu životov a živobytia

  Európska komisia navrhla balík významných opatrení, ktorých cieľom je pomoc pracovníkom udržať si príjmy, pomoc podnikateľom udržať sa na trhu, ale aj podpora pre najodkázanejšie osoby či poľnohospodárov a rybárov. 
  Na stole je aj návrh na presmerovanie všetkých dostupných štrukturálnych fondov na reakciu na pandémiu spôsobenú koronavírusom. 

  Aj vďaka dnešným návrhom sa EK napĺňa svoju najvyššiu prioritu ktorou je Ochrana pracovných miest, životov a živobytia všetkých Európanov. 

  Navrhované opatrenia sú založené na súčasnom rozpočte EÚ a budú na ne využité všetky dostupné finančné prostriedky. To poukazuje na potrebu silného a flexibilného dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý by umožnil začať s obnovou hospodárstva. Komisia tieto opatrenia prijíma s presvedčením,  že jediné účinné riešenie krízy v Európe je založené na spolupráci, flexibilite a predovšetkým na solidarite.

  1. Nástroj SURE:100 miliárd eur na zachovanie pracovných miest a zaistenie fungovania podnikov

  Nástroj SURE bude podporovať režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia.  

  Cieľom je:

  • zmierniť ekonomický šok, 
  • zaistiť opätovné naštartovanie hospodárstva EÚ, keď na to budú vhodné podmienky,
  • zachovať pracovné miesta,
  • zaistiť fungovanie podnikov. 

  Spoločnosti vo všetkých členských štátoch budú môcť dočasne skrátiť pracovný čas zamestnancov alebo úplne pozastaviť prácu, a to s podporou príjmov od štátu za neodpracované hodiny. Zamestnanci tak nestratia príjem a podniky si budú môcť udržať svojich zamestnancov. Samostatne zárobkovo činné osoby dostanú náhradu príjmu za súčasnú núdzovú situáciu. 

  Ako to bude fungovať?

  Krajinám, ktoré to budú potrebovať, sa poskytnú úvery až do výšky 100 miliárd EUR. Tie budú založené na zárukách poskytnutých členskými štátmi a budú smerovať tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie. 

  2. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 

  Pri obmedzovaní kontaktov medzi ľuďmi v dôsledkú šírenia pandémie, je ešte dôležitejšie, aby tí, ktorí pri napĺňaní svojich najzákladnejších potrieb závisia od iných, neboli odrezaní od pomoci. Tento fond bude upravený tak, aby reagoval na túto výzvu: zavedie sa najmä používanie elektronických poukážok, aby sa znížilo riziko nákazy, ako aj možnosť kúpy ochranných prostriedkov pre osoby poskytujúce pomoc.

  3. Podpora pre rybárov a poľnohospodárov

  Využívanie Európskeho námorného a rybárskeho fondu  bude pružnejšie. 
  Komisia tiež čoskoro navrhne súbor opatrení na to, aby farmári a iní príjemcovia mohli získať potrebnú podporu prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky, napríklad v podobe dlhšieho času na podávanie žiadostí o podporu a dlhšieho času pre správne orgány na ich spracovanie, vyšších zálohových platieb na priame platby a platby na rozvoj vidieka, a väčšej pružnosti, pokiaľ ide o kontroly na mieste, aby sa čo najviac obmedzila potreba fyzického kontaktu a znížila administratívna záťaž.

  4. Presmerovani VŠETKÝCH finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na boj proti núdzovej situácii (Investičná iniciatíva Plus)

  Na riešenie dôsledkov krízy v oblasti verejného zdravia sa zmobilizujú všetky neviazané prostriedky z troch fondov politiky súdržnosti – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Finančné prostriedky bude možné presúvať medzi týmito fondmi ako aj medzi kategóriami regiónov a medzi politickými cieľmi. Veľmi významné je upustenie od požiadaviek na spolufinancovania zo štátnych rozpočtov a zjednoduší sa aj administratíva.

  5. Nástroj núdzovej podpory pre oblasť zdravotníctva - 3 miliardy EUR

  Komisia intenzívne pracuje na zabezpečení dodávok ochranného vybavenia a pľúcnych ventilácií. Podpora bude potrebná aj na hromadné testovanie, zdravotnícky výskum, zavedenie nových spôsobov liečby a na výrobu, nákup a distribúciu vakcín v celej EÚ. EÚ dnes navrhuje využiť všetky zostávajúce finančné prostriedky z tohtoročného rozpočtu EÚ s cieľom pomôcť reagovať na potreby európskych systémov zdravotnej starostlivosti. Na riadenie krízy v oblasti verejného zdravia a zabezpečenie dôležitého vybavenia a dodávok sa vloží do nástroja núdzovej pomoci suma 3 miliardy EUR a 300 miliónov EUR z tejto sumy sa pridelí na program RescEU, určeného na podporu spoločných zásob vybavenia.

  Komisia v posledných týždňoch prijala opatrenia s cieľom poskytnúť členským štátom všetku potrebnú flexibilitu, aby mohli finančne podporovať svoje systémy zdravotnej starostlivosti, podniky a pracovníkov. Prijala opatrenia na koordináciu, urýchlenie a posilnenie úsilia pri obstarávaní zdravotníckeho vybavenia a zamerala financovanie výskumu na vývoj vakcíny. Neprestajne pracovala na zaistení nerušeného pohybu tovaru a cezhraničných pracovníkov v celej EÚ, aby sa zaistilo fungovanie nemocníc, tovární a zásobovanie predajní. Naďalej pokračuje v podpore repatriácií občanov EÚ, ich rodinných príslušníkov a osôb s dlhodobým pobytom z celého sveta do Európy.

  1.4.2020

  Látka, ktorá pomôže predchádzať zlyhaniam pri testovaní na koronavírus

  Vedci Európskej komisie zo Spoločného výskumného centra (JRC) navrhli nový kontrolný materiál, ktorý môžu laboratóriá použiť na kontrolu správneho fungovania svojich testov na COVID-19. Nedávny prieskum EÚ identifikoval nedostatok materiálov pozitívnej kontroly ako jednu z troch najväčších výziev, ktorým laboratóriá čelia pri spoľahlivom testovaní. Materiál pozitívnej kontroly pomôže zaručiť, že laboratórne testy budú fungovať správne. Vďaka novému materiálu sa budeme môcť lepšie vyhnúť tomu, aby test vyšiel s negatívnym výsledkom, i keď je osoba pozitívna. 

  Kontrolný materiál navrhnutý JRC je syntetická neinfekčná časť vírusu. V súčasnosti je pripravených na odoslanie do skúšobných laboratórií po celej EÚ 3000 vzoriek materiálu. Vzorky sú vysoko koncentrované a na kontrolu jedného testu je potrebné len veľmi malé množstvo materiálu. V jednom laboratóriu by tak jedna skúmavka mohla stačiť na kontrolu 20 000 testov, 3000 pripravených vzoriek teda môže prispieť ku kontrole až 60 miliónov testov v celej EÚ.

  Pružnejšie verejné obstarávanie v EÚ 

  Komisia poskytla usmernenia k tomu, ako využiť všetky možnosti flexibility, ktoré ponúka rámec EÚ pre verejné obstarávanie v núdzovej situácii spôsobenej prepuknutím koronavírusu. Právne predpisy EÚ už poskytujú verejným obstarávateľom v členských štátoch flexibilné riešenia na rýchle uspokojenie naliehavých potrieb, ako je napríklad nákup osobných ochranných prostriedkov, liekov či ventilátorov. 

  Usmernenia poskytujú prehľad o možnostiach a flexibilite legislatívy EÚ v oblasti výberových konaní verejných obstarávateľov aj v otázke uplatniteľných lehôt. Rovnako pripomínajú aj možnosti siahajúce od značného skrátenia všeobecne uplatniteľných lehôt až po obstarávanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámení o vyhlásení obstarávania, pričom je to možné v tak výnimočných prípadoch, ako je napríklad mimoriadna urgencia spojená s bojom proti šíreniu koronavírusu. Usmernenia objasňujú aj napríklad to, ako by v situácii nedostatku kľúčových zásob mohli verejní obstarávatelia nájsť alternatívne riešenia a spôsoby, ako postupovať na trhu.

  Ursula von der Leyenová: koncept štátom podporovaného skráteného pracovného času SURE

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom dnešnom príhovore označila súčasnú situáciu za najväčšiu tragédiu od čias vojen. „Všetci sme zlomení smrťou tisícov ľudí, ktorí podľahli nákaze COVID-19. K prvým najťažšie zasiahnutým patria Taliansko a Španielsko, s ktorými súcítime.  Náš každodenný život sa dramaticky zmenil. Milióny ľudí nemôžu ísť do práce, no naďalej si musia kupovať potraviny a platiť účty. Spoločnosti naďalej vyplácajú svojim zamestnancom platy, i keď práve teraz nezarábajú,“ uviedla predsedníčka. Zdôraznila, že spoločnosti, ktoré bojujú proti kríze potrebujú európsku pomoc. Európska komisia preto navrhla nový dočasný nástroj SURE na ochranu pracovných miest a zamestnancov v EÚ. Ide o súčasť stratégie, ktorou sa Komisia usiluje rýchlo, rozhodne a koordinovane reagovať na pandémiu spôsobenú koronavírusom. 
  Z nového nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) získajú členské štáty od EÚ finančnú pomoc vo forme úverov za výhodných podmienok v celkovej výške až 100 miliárd EUR. Nástroj SURE pomôže členským štátom pokryť náklady, ktoré priamo súvisia s vytvorením alebo rozšírením vnútroštátnych režimov skráteného pracovného času a inými podobnými opatreniami, ktorými reagovali na súčasnú krízu. Režimy skráteného pracovného času sú verejné programy, ktoré vďaka podpore z verejných príjmov za neodpracované hodiny umožňujú podnikom s hospodárskymi ťažkosťami za určitých okolností dočasne znížiť počet hodín odpracovaných zamestnancami. Podobné režimy sa uplatňujú na náhradu príjmu pre samostatne zárobkovo činné osoby. Komisia teraz vyzýva Radu, aby navrhnutý nástroj čo najskôr schválila. Nástroj SURE bude mať dočasnú povahu. Jeho trvanie a rozsah pôsobnosti sú obmedzené na riešenie následkov pandémie.

  Ursula von der Leyenová: boj proti dezinformáciám

  Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová nedávno vystúpila proti dezinformáciám týkajúcich sa ochorenia COVID-19, nakoľko mnohé dezinformácie môžu byť veľmi škodlivé. „Dokáže cesnak alebo vitamín C vyliečiť z ochorenia COVID-19? Nie. Infikuje koronavírus iba starých ľudí? Nie. Všetci sme videli tieto alebo iné nepravdivé tvrdenia online alebo na sociálnych médiách. Existuje čoraz viac „falošných správ“ v súvislosti s prepuknutím nákazy spôsobenej koronavírusom. Cirkulujú najmä online. Toto sa musí zastaviť,“ uviedla von der Leyenová vo svojom videopríhovore. Komisia spolupracuje s online platformami a podporuje ich v snahe zintenzívniť ich kroky v boji proti dezinformáciám. Platformy neustále odstraňujú škodlivý obsah i zavádzajúce reklamy. Pomoc pri overovaní faktov im ponúkla aj Európska komisia. Na webovej stránke EK bola spustená špecializovaná sekcia venovaná dezinformáciám v súvislosti s reakciami na koronavírus. 

  Schválenie štátnej pomoci

  Európska komisia schválila štátnu pomoc pre ďalšiu krajinu, ktorá o to požiadala. Komisia schválila francúzsku schému, ktorou sa odkladajú leteckým spoločnostiam platby určitých daní s cieľom zmierniť negatívny hospodársky dosah obmedzení plynúcich zo šírenia ochorenia COVID-19. 
   
  EK schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

  31.3.2020

  Komisia vyberie ďalší projekt zameraný na vývoj rýchlej diagnostiky

  Európska komisia sa rozhodla financovať ďalší projekt v rámci svojej núdzovej výzvy na naliehavo potrebný výskum v súvislosti s koronavírusom. Týmto sa počet podporených projektov zvýši na 18 zo pôvodne ohlásených 17 projektov s celkovým rozpočtom 48,5 milióna EUR z programu EÚ na výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020. Tieto projekty umožňujú 140 výskumným tímom z celej Európy spolupracovať na riešení pandémie koronavírusu. Novo vybraný projekt s názvom HG nCoV19 test a koordinovaný írskou spoločnosťou vyvinie a overí rýchly molekulárno-diagnostický test nového koronavírusu. Všetky vybrané projekty pracujú na vývoji rýchlej diagnostiky, liečby a vakcínach, ako aj na pochopení správania epidémie prostredníctvom epidemiológie a modelovania. EÚ za posledné týždne zmobilizovala verejné a súkromné financovanie až do výšky 90 miliónov EUR prostredníctvom iniciatívy pre inovačné lieky a poskytla až 80 miliónov EUR finančnej podpory inovatívnej spoločnosti CureVac s cieľom zintenzívniť vývoj a výrobu vakcín.

  Ursula von der Leyenová k mimoriadnym opatreniam v členských štátoch

  Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vo svojom vyhlásení vyzdvihla dôležitosť hodnôt, na ktorých je založená Európska únia: sloboby, demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. Zároveň vyzvala členské štáty, aby núdzové opatrenia neboli v rozpore s týmito hodnotami. „Tieto hodnoty sú spoločné pre nás všetkých. Musíme ich obhajovať a chrániť, a to aj v týchto náročných časoch. Niekoľko vlád EÚ za posledné týždne prijalo núdzové opatrenia na riešenie zdravotnej krízy spôsobenej prepuknutím koronavírusu. […] Je nanajvýš dôležité, aby núdzové opatrenia neboli na úkor našich základných zásad a hodnôt stanovených v zmluvách. Demokracia nemôže fungovať bez slobodných a nezávislých médií. […] Teraz je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby novinári mohli robiť svoju prácu slobodne a presne, aby čelili dezinformáciám a zabezpečili našim občanom prístup k dôležitým informáciám. Akékoľvek núdzové opatrenia sa musia obmedziť na to, čo je nevyhnutné a prísne primerané. Nesmú trvať donekonečna,“ povedala von der Leyenová. Európska komisia bude v duchu spolupráce pozorne sledovať uplatňovanie núdzových opatrení vo všetkých členských štátoch.

  Schválenie štátnej pomoci

  Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci, pre krajiny, ktoré požiadajú o podporu na boj proti dôsledkom súvisiacich s vypuknutím koronavírusu. Komisia schválila dánsky systém záruk vo výške 130 miliónov EUR pre MSP, ktorých vývozné činnosti boli obmedzené v dôsledku krízy. Na podporu hospodárstva v súčasnej epidémii schválila 200 miliónov EUR pre Írsko a 1,75 miliardy per Estónsko. V Poľsku EK schválila podporu v sume 6 miliónov EUR na presun nákladnej dopravy z cestnej na železničnú a vo Francúzsku rozpočt 1,2 miliardy EUR pre malé podniky, ktoré čelia dočasným finančným ťažkostiam. EK schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.
   

  30.3.2020

  Boj proti dezinformáciám

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  Európska komisia vytvorila špeciálnu online sekciu „Boj s dezinformáciami“, ktorá je súčasťou webstránky o opatreniach EÚ v reakcii na koronavírus. Sekcia o dezinformáciách reaguje na rôzne nepravdy o COVID-19 a vyvracia najčastejšie mýty okolo krízy. Stránka je dostupná vo všetkých úradných jazykoch a bude pravidelne aktualizovaná. dezinformáciách Dezinformáciám o COVID-19 sa venuje aj webstránka EUvsDiSiNFO

  Po prvom stretnutí s online platformami začiatkom marca podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová usporiadala v piatok 27.3.2020 konferenčný hovor so spoločnosťami Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla a obchodným združením EDiMA s cieľom získať najnovšie informácie o šírení dezinformácií týkajúcich sa koronavírusovej pandémie. Platformy potvrdili, že pozorujú neustály tok nepravdivých a škodlivých informácií týkajúcich sa najmä zdravia, ktoré vo veľkom množstve odstraňujú. Podobne zaviedli opatrenia na odstránenie reklám týkajúcich sa falošných ochranných prostriedkov, ako sú rúška. Na odhalení šírenia dezinformácií o pandémii pracuje aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť. V záujme zabezpečiť kontinuitu vzdelávacích a školiacich aktivít zverejnila Európska komisia stránku zameranú na online učebné materiály, ktoré sú dostupné na európskej úrovni. Široká škála zdrojov má slúžiť na podporu rôznych úrovní online vzdelávania v celej EÚ.

  Zabezpečenie voľného pohybu

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  Európska komisia dnes predstavila praktické usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach a na vykonávanie dočasného obmedzenia na neopodstatnené cesty do EÚ. Oba tieto dokumenty reagujú na žiadosti vedúcich predstaviteľov EÚ z 26. marca 2020 a ich cieľom je riešiť praktické obavy občanov a podnikov, ktorých sa týkajú opatrenia prijaté na obmedzenie šírenia koronavírusu. Cieľom je aj uľahčiť tranzitné režimy pre repatriovaných občanov. Prvý súbor usmernení určuje pracovníkov, ktorí vykonávajú kritické povolania, dôležité najmä v boji proti pandémii koronavírusu. Pre túto kategóriu pracovníkov je  zabezpečenie voľného pohybu v EÚ mimoriadne dôležité. Ku kritickým pracovníkom patria hlavne zdravotnícki pracovníci, pracovníci v oblasti starostlivosti o deti a staršie osoby, vedci, technici zdravotníckych pomôcok, hasiči, policajní dôstojníci, pracovníci v doprave a osoby pracujúce v potravinárskom odvetví. Opatrenia sa môžu týkať aj sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve, keďže vykonávajú v niektorých prípadoch kriticky dôležité činnosti výsadby, šľachtenia a zberu úrody. V takejto situácii by členské štáty mali s týmito osobami zaobchádzať ako s kritickými pracovníkmi a informovať zamestnávateľov o potrebe zabezpečiť primeranú ochranu ich zdravia a bezpečnosti. Usmernenia tiež objasňujú, že členské štáty by vo všeobecnosti mali umožniť cezhraničným pracovníkom pokračovať v prekračovaní hraníc, ak je práca v príslušnom sektore v hostiteľskom členskom štáte stále povolená. Usmernenie týkajúce sa dočasného obmedzenia neopodstatneného cestovania do EÚ pomôže najmä pohraničnej stráži a vízovým orgánom. Poskytne im poradenstvo týkajúce sa vykonávania dočasného obmedzenia na vonkajších hraniciach, uľahčenia tranzitných režimov pre repatriáciu občanov EÚ a vízových otázok.

  Repatriácia občanov EÚ pokračuje

  EÚ, jej delegácie a agentúry nepretržite pracujú na tom, aby pomohli členským štátom: osloviť tretie krajiny, organizovať repatriačné lety, zabezpečiť pristávacie práva a prístup do vzdušného priestoru, zabezpečiť potreby tranzitného prístupu či predĺženie víz. Od začiatku vypuknutia ochorenia COVID-19 sa už približne 250 000 ľudí vrátilo do Európy prostredníctvom letov organizovaných členskými štátmi. Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany okrem toho uľahčil repatriáciu 4 384 občanov EÚ z Číny, Japonska, USA, Maroka, Tuniska, Vietnamu, Filipín, Egypta, Dominikánskej republiky, Kolumbie, Kostariky, Panamy, Kuby, Hondurasu, Mexika, Kapverd, Gruzínska, Gambie, Senegalu, Haiti a Malajzie. Podporu mechanizmu pre návrat svojich občanov využíva aj Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia rovnako ako Island, Nórsko, Srbsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Turecko. Takmer 100 letov je naplánovaných na nasledujúce dni a Európska komisia navrhla zvýšiť rozpočet EÚ o 45 miliónov EUR s cieľom pomôcť pri repatriáciách. V rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany Komisia prispieva na náklady na repatriačné lety, ktoré prepravujú štátnych príslušníkov viac ako jedného členského štátu, na základe princípu solidarity. Pracuje tak na podpore rýchleho návratu občanov EÚ z tretích krajín.

  Usmernenia pre výrobu bezpečných zdravotníckych potrieb

  V kontexte krízy vyvolanej ochorením COVID-19 Komisia poskytla výrobcom usmernenia na pomoc pri zvyšovaní ich produkcie základného lekárskeho vybavenia a materiálov. Usmernenia sa týkajú 3 oblastí: výroby masiek a iných osobných ochranných prostriedkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na ruky a 3D tlače. V nasledujúcich dňoch bude k dispozícii aj návod pre výrobu zdravotníckych zariadení. Cieľom týchto usmernení je pomôcť výrobcom i orgánom dohľadu nad trhom pri zabezpečovaní toho, že tieto výrobky budú v súlade s potrebnými bezpečnostnými normami a splnia aj požiadavky kvality.

  Pomoc EÚ pre krajiny západného Balkánu a východného partnerstva

  V rámci globálnej reakcie na vypuknutie nákazy Európska komisia vyčlenila až 38 miliónov EUR na okamžitú podporu pre krajiny západného Balkánu na riešenie núdzových situácií v oblasti zdravia a prerozdelila 374 miliónov EUR z nástroja predvstupovej pomoci na sociálno-ekonomické oživenie regiónu. EÚ tak pomôže Albánsku, Severnému Macedónsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Kosovu a Srbsku pri pokrytí ich okamžitých potrieb v oblasti zdravotníckych pomôcok, ako sú ventilátory, laboratórne súpravy, masky, ochranné okuliare a bezpečnostné odevy. Komisia prerozdelila 140 miliónov EUR na pomoc v krajinách východného partnerstva: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina. EK presmeruje aj využívanie existujúcich nástrojov v hodnote až do 700 miliónov EUR na zmiernenie sociálno-ekonomického vplyvu krízy v týchto krajinách. Tieto prostriedky podporia dodávky zdravotníckeho materiálu a budú financovať aj školenia laboratórnych pracovníkov, posilnenie úverových liniek a likviditu pre malé a stredné podniky.

  Štátna pomoc: Krátkodobé poistenie vývozných úverov

  Komisia vzhľadom na hospodársky vplyv koronavírusu mení oznámenie o poistení krátkodobých vývozných úverov. Európska komisia sa rozhodla dočasne vyňať všetky krajiny zo zoznamu krajín s tzv. obchodovateľným rizikom na základe oznámenia o poistení krátkodobých vývozných úverov. Vďaka tomu bude vzhľadom na súčasnú krízu spojenú s koronavírusom verejné poistenie krátkodobých vývozných úverov širšie dostupné. Touto zmenou sa ešte rozširuje flexibilita zavedená dočasným rámcom Komisie pre štátnu pomoc, pokiaľ ide o možnosť štátnych poisťovateľov poisťovať krátkodobé vývozné úvery. Vývozné úvery umožňujú zahraničným kupujúcim tovarov a/alebo služieb odložiť príslušnú platbu. Odložené platby predstavujú pre predajcu/vývozcu úverové riziko, proti ktorému sa poisťujú – zvyčajne u súkromných poisťovateľov (tzv. poistenie vývozných úverov). V oznámení o poistení krátkodobých vývozných úverov, ktoré platí od roku 2013, sa stanovuje, že obchod v rámci 27 členských štátov EÚ a 9 krajín OECD uvedených v prílohe s maximálnym obdobím rizika do 2 rokov zahŕňa obchodovateľné riziká a v zásade by ho preto nemal poisťovať štát ani štátom podporovaní poisťovatelia. Komisia 23. marca 2020 po tom, ako niektoré členské štáty uviedli, že v dôsledku koronavírusu očakávajú celosvetový pokles trhu so súkromným poistením vývozu do všetkých krajín, vyhlásila urgentnú verejnú konzultáciu. Na základe výsledkov verejnej konzultácie a príslušných ekonomických ukazovateľov sa Komisia rozhodla dočasne považovať všetky krajiny uvedené v prílohe za krajiny s neobchodovateľným rizikom a do 31. decembra 2020 zo zoznamu krajín s obchodovateľným rizikom vyňať všetky krajiny. V záujme právnej istoty pred týmto dátumom situáciu ešte prehodnotí a objasní, ktoré krajiny sa budú po 31. decembri 2020 považovať za krajiny s obchodovateľným rizikom.

  V dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s nákazou COVID-19, ktorý bol prijatý 19. marca 2020, sa už zaviedla dodatočná flexibilita, pokiaľ ide o to, ako preukázať, že riziko je v prípade určitých krajín neobchodovateľné, čím sa umožnilo, aby v prípade potreby poskytol poistenie krátkodobých vývozných úverov štát. Zmenou prílohy k oznámeniu o poistení krátkodobých vývozných úverov sa táto flexibilita ešte rozširuje. 

  Európska komisia dnes schválila ďalšiu luxemburskú schému štátnej pomoci zameranú na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím koronavírusu. Schéma bola schválená podľa dočasného rámca pre štátnu pomoc, ktorý Komisia prijala 19. marca 2020 a ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali podniky dostatočnú likviditu a pomáha zachovať hospodársku kontinuitu počas pandémie COVID-19, ako aj po jej skončení.

  Hospodárska súťaž a COVID- 19

  Komisia je aj počas krízy spôsobenej koronavírusom naďalej odhodlaná poskytovať rýchle protimonopolné usmernenia. Európska komisia spustila špecializovanú webovú stránku, ktorá poskytuje usmernenia spoločnostiam, združeniam a ich právnym poradcom v prípade, že vzniknú nejasnosti o zlučiteľnosti konkrétnych iniciatív spolupráce s európskym právom v oblasti hospodárskej súťaže. Komisia uznáva, že spolupráca medzi podnikmi môže byť rozhodujúca na zabezpečenie dodávok a spravodlivej distribúcie základného tovaru a služieb, ako aj na maximálne možné zmiernenie negatívnych hospodárskych a sociálnych dopadov krízy. Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť podnikom navrhnúť také nové a dočasné dohody o spolupráci, ktoré budú podporovať hospodársku súťaž a zároveň pomôžu Európe jednotne prekonať súčasnú krízu s COVID-19. Podniky môžu požiadať o neformálne poradenstvo aj cez špeciálnu funkčnú emailovú schránku: COMP-COVID-ANTITRUSTatec [dot] europa [dot] eu (COMP-COVID-ANTITRUST[at]ec[dot]europa[dot]eu).

  27.3.2020

  Navýšenie rozpočtu na repatriáciu a rescEU

  Európska komisia zvyšuje rozpočet na leteckú repatriáciu občanov a na zaistenie rezervy zdravotníckeho vybavenie rescEU. Na tieto účely navrhla uvoľniť z rozpočtu EÚ 75 miliónov eur. Vďaka repatriačným letom, ktoré sa organizujú prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a ktoré spolufinancuje EÚ, bolo späť do Európy od prepuknutia pandémie prepravených už 2 312 osôb z Číny, Japonska, USA, Maroka, Tuniska, Gruzínska, Filipín a Kapverd. V nadchádzajúcich dňoch sa plánuje ďalších vyše 80 repatriačných letov. EÚ v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany na základe zásady solidarity prispieva na náklady na lety, ktoré zo zahraničia späť do vlasti prepravujú štátnych príslušníkov viac než jedného členského štátu. Vďaka tomuto návrhu Európskej komisie dôjde k navýšeniu rozpočtu historicky prvej rezervy zdravotníckeho vybavenia (ventilátorov, ochranných rúšok a základných zdravotníckych potrieb) v rámci systému rescEU celkovo na 80 miliónov eur.

  Letectvo

  Komisia víta politickú dohodu o zmene pravidiel o letiskových prevádzkových intervaloch v súvislosti ochorením COVID-19 a takisto ocenila  rýchlu reakciu Európskeho parlamentu, ktorý prijal návrh investičnej iniciatívy zameranej na reakcie na koronavírus. 

  Komisia predložila dva legislatívne návrhy na uvoľnenie finančných prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov, na presmerovanie a preprogramovanie fondov politiky súdržnosti a na rozšírenie rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity EÚ. Cieľom je rýchle uvoľnenie financií na pomoc s najnaliehavejšími potrebami, či už ide o nemocničné lôžka, pomoc malým a stredným podnikom alebo pomoc pracovníkom.

  Komisia okrem toho navrhla zmeniť a doplniť pravidlá EÚ týkajúce sa letiskových prevádzkových intervalov. Toto opatrenie pomôže európskemu leteckému priemyslu vyrovnať sa s tlakom a životnému prostrediu znížením emisií, ktoré produkujú prázdne lietadlá, takzvané lety duchov. Nové predpisy vstúpia do platnosti po formálnom schválení Radou.

  Komisia vydáva nové usmernenia na zachovanie chodu nevyhnutnej leteckej nákladnej dopravy a vyzýva členské štáty EÚ, aby počas krízy v dôsledku koronavírusu podporili prepravu leteckého nákladu. Nové usmernenia obsahujú odporúčané prevádzkové a organizačné kroky zamerané na zachovanie nevyhnutných dopravných tokov, vrátane prepravy zdravotníckych potrieb a personálu. Opatrenia zahŕňajú výzvu členským štátom, aby udeľovali dočasné práva na dodatočnú prepravu leteckého nákladu z území mimo EÚ aj v prípadoch, keď by za normálnych okolností platili obmedzenia, a aj vtedy, ak sa takýto náklad prepravuje osobnými lietadlami. Členským štátom sa takisto odporúča, aby dočasne prestali uplatňovať zákaz nočných letov a/alebo obmedzenia prevádzkových intervalov na letiskách pre nevyhnutnú prepravu leteckého nákladu a uľahčili používanie osobných lietadiel aj na výlučnú prepravu leteckého nákladu. Na posádku lietadla by sa nemali vzťahovať cestovné obmedzenia, ak sa u nej neprejavujú žiadne symptómy. Je mimoriadne dôležité, aby otvorené letiská mali dostatočnú kapacitu na manipuláciu s leteckým nákladom a zaviedli osobitné opatrenia pre dopravný personál zapojený do prepravy tovaru. 

  26.3.2020

  Informácie od podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča

  V súvislosti s rozšírením ochorenia COVID-19, podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič vyzdvihol postup pri spoločnom verejnom obstarávaní. „Podarilo sa nám zmapovať, koľko materiálu celkovo potrebujeme v EÚ. Hovoríme zhruba o 200 miliónoch rúšok a o 30 miliónoch masiek, minimálne v kvalite SFP2, ktoré bude EÚ minimálne po dobu troch mesiacov potrebovať týždenne. Dobrá správa je, že sa nám podarilo tento materiál zabezpečiť a v podstate v priebehu týchto dní a najbližších hodín budú tieto dodávky zabezpečené. Aj preto sme veľmi radi, že sa Slovensko už v januári sa rozhodlo, že na tomto spoločnom verejnom obstarávaní bude participovať,“ povedal Šefčovič vo videu. Podľa analýz Komisie, budú členské štáty potrebovať v najbližších troch mesiacoch minimálne 15 000 pľúcnych ventilátorov, pričom v súčasnosti je k dispozícii približne polovica. V súčasnosti prebiehajú špeciálne rokovania s výrobcami a dodávateľmi pľúcnych ventilátorov, testovacích súprav a ochranných odevov a pomôcok. Podpredseda Komisie verí, že aj slovenské firmy sa do verejného obstarávania zapoja. Európska únia pracuje na vybudovaní strategickej zásoby pre všetky členské štáty. „Otvárame prvý strategicky sklad v hodnote 10 miliónov a budeme ho postupne doplňovať tak, aby keď sa nám niečo podobné stane v budúcnosti, aby sme sa nespoliehali na to, že jeden členský štát pomôže druhému... Veríme, že v priebehu pár mesiacov sa naozaj dostaneme do situácie, kde naštartujeme európsky priemysel tak, aby všetky tieto citlivé veci, ktoré nám dnes chýbajú, sme boli schopní vyrábať v Európe a aby slúžili naším občanom,“ uzavrel Šefčovič.

  Vyjadrenie Maroša Šefčoviča

  Príhovor predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen

  Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom dnešnom príhovore na mimoriadnom zasadnutí Európskeho parlamentu zdôraznila potrebu spolupráce a solidarity a poďakovala všetkým zamestnaným, ktorí zaisťujú chod spoločnosti. Zároveň kritizovala prvotné reakcie niektorých členských štátov, ktoré konali len vo svoj prospech bez ohľadu na dôsledky svojich nekoordinovaných opatrení. „Preto sme zobrali opatrenia do vlastných rúk, aby sme mohli uvoľniť tieto blokády. Preto vytvárame vôbec prvé európske zásoby zdravotníckeho vybavenia, ako sú ventilátory, rúška a laboratórne zariadenia. Komisia bude financovať 90 % týchto zásob prostredníctvom systému RescEU. Práve preto sme podnikli rozhodné kroky na ochranu dostupnosti kľúčových dodávok vybavenia, ako sú rúška a ochranné odevy, a to tak, že sa na ne bude vzťahovať vývozné povolenie. Práve preto sme spustili viacero spoločných verejných obstarávaní s členskými štátmi na testovacie súpravy, ventilátory a ochranné prostriedky. Zapojilo sa do nich 25 členských štátov,“ vymenovala predsedníčka niektoré z opatrení Komisie.

  Usmernenia o aktívach EÚ 

  Komisia vydala usmernenia o ochrane kritických európskych aktív a technológií v súčasnej kríze. Ich cieľom je zabezpečiť dôsledný celoeurópsky prístup k preverovaniu zahraničných investícií v čase krízy v oblasti verejného zdravia a súvisiacej hospodárskej zraniteľnosti. Cieľom je chrániť spoločnosti a kritické aktíva EÚ, najmä v oblastiach ako zdravotníctvo, lekársky výskum, biotechnológie a infraštruktúry, ktoré sú bytostne dôležité pre našu bezpečnosť a verejný poriadok, a to bez narušenia všeobecnej otvorenosti EÚ voči zahraničným investíciám. Na základe existujúcich pravidiel EÚ sú členské štáty oprávnené preverovať priame zahraničné investície (PZI) pochádzajúce z krajín mimo EÚ z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku. Ochrana verejného zdravia sa považuje za naliehavý dôvod vo všeobecnom záujme. Komisia apeluje na členské štáty, ktoré už majú zavedené existujúce mechanizmy preverovania investícií, aby v plnej miere využili nástroje, ktoré majú k dispozícii na základe práva EÚ i vnútroštátneho práva, s cieľom zabrániť tokom kapitálu z krajín mimo EÚ, ktoré by mohli oslabiť bezpečnosť Európy alebo verejný poriadok v nej.

  Potravinárstvo

  Aj v čase šíriacej sa pandémie, agropotravinársky sektor EÚ vykazuje odolnosť a naďalej poskytuje Európanom vysoko kvalitné a bezpečné potraviny. Poľnohospodári a výrobcovia však čelia výzvam a zvyšujúcemu sa tlaku. Jednou z priorít Komisie preto zostáva zaistenie potravinovej bezpečnosti a efektívny potravinový dodávateľský reťazec na celom kontinente. Komisia naďalej pozorne sleduje všetky poľnohospodárske trhy a obchod s potravinami. Európska komisia pod vedením komisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskeho si na videokonferencii ministrov poľnohospodárstva členských štátov vypočula návrhy a žiadosti, ktoré teraz zanalyzuje a bude na ne reagovať. Zároveň bude pokračovať v monitorovaní situácie v úzkom kontakte s členskými štátmi a je pripravená podniknúť ďalšie kroky.

  Štátna pomoc

  Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci pre štáty, ktoré požiadali o podporu. EK schválila schémy Spojeného kráľovstva a Talianska na podporu malých a stredných podnikov a podporu Dánsku vo výške 1,3 miliardy EUR na odškodnenie samostatne zárobkovo činných osôb za škody spôsobené vypuknutím koronavírusu. EK schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

  25.3.2020

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  Spoločné obstarávanie ochranných prostriedkov, harmonizácia noriem pre ochranné pomôcky, štátna pomoc pre Španielsko a Nemecko

  Spoločné obstarávanie osobných ochranných prostriedkov, ktoré vyhlásila Európska komisia s cieľom reagovať na krízu spôsobenú koronavírusom, sa ukázalo ako úspešné. Výrobcovia predložili ponuky vyhovujúce všetkým množstvám jednotlivých položiek požadovaných členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na obstarávaní, a v niektorých prípadoch ich dokonca prekročili. Spoločné obstarávanie sa vzťahuje na rúška typu 2 a 3, rukavice, ochranné okuliare a štíty, chirurgické rúška a kombinézy. Máme tak istotu, že nemocnice, zdravotnícki pracovníci, domovy opatrovateľských služieb a všetci, ktorí to potrebujú, budú mať potrebné vybavenie na ochranu pred vírusom a obmedzenie jeho šírenia. Na tomto spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 25 členských štátov. Ponuky sa momentálne posudzujú a očakáva sa, že zmluvy budú podpísané v nasledujúcich dňoch. Spoločné obstarávanie je pre členské štáty užitočným nástrojom, ako spoločne nakupovať tovar na trhoch za koordinácie Európskej komisie. Verejné obstarávanie väčšiny uvedeného vybavenia sa začalo pred týždňom, teda 17. marca. Obstarávanie rúšok bolo pôvodne vyhlásené ešte 28. februára.

  Európska komisia prijala rozhodnutia o harmonizovaných normách, ktoré výrobcom umožnia uvádzať na trh pomôcky s vysokou účinnosťou na ochranu pacientov, zdravotníckych pracovníkov a občanov všeobecne. Normy sa týkajú kritických pomôcok, ako sú lekárske masky na tvár, chirurgické a obleky, dezinfekciu a potreby na sterilizáciu. Po zavedení uľahčí používanie týchto noriem výrobcom zdravotníckych pomôcok a iným dotknutým hospodárskym subjektom splniť zdravotné a bezpečnostné požiadavky právnych predpisov EÚ, pričom sa zohľadnia najaktuálnejšie technické riešenia. 

  Európska komisia aj naďalej schvaľuje štátnu pomoc pre krajiny, ktoré o to požiadali. Schválila španielske systémy záruk vo výške 20 miliárd EUR pre spoločnosti a samostatne zárobkovo činné osoby postihnuté prepuknutím pandémie koronavírusu a pre Nemecko schválila priamy grantový program na podporu spoločností a garančné opatrenie na ďalšiu podporu hospodárstva pri vypuknutí koronavírusu.
  Komisia urobila tieto kroky po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.
   

  24.3.2020

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  Uplatňovanie „zelených jazdných pruhov“, zníženie zaťaženia telekomunikačných sietí, štátna pomoc pre Luxembursko a Lotyšsko

  Komisia vydala nové praktické rady na uplatňovanie usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla pri súčasnej pandémii pohybovať naprieč EÚ. Aby mohli naďalej fungovať celoúnijné dodávateľské reťazce, žiada sa od členských štátov, aby bezodkladne určili všetky relevantné medzinárodné hraničné priechody v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) ako hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“. Tieto zelené hraničné priechody by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý vezú. Prekročenie hranice vrátane všetkých kontrol a zdravotných skríningov by nemalo trvať viac než 15 minút. Kontroly a skríning treba vykonávať tak, aby vodiči nemuseli vychádzať z vozidiel, a samotní vodiči by mali byť podrobovaní iba minimálnym kontrolám. Od vodičov nákladných vozidiel by sa nemala vyžadovať žiadna dokumentácia okrem dokladu totožnosti a vodičského preukazu, a podľa potreby listu od zamestnávateľa. Mali by sa uznávať elektronicky predložené/zobrazené dokumenty.

  Komisia diskutuje s telekomunikačnými operátormi o tom, ako spojiť sily v boji proti prepuknutiu ochorenie COVID-19. Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton diskutoval s generálnymi riaditeľmi európskych telekomunikačných spoločností a GSMA, asociáciou mobilných telekomunikačných operátorov o odolnosti siete a zdieľaní anonymizovaných metaúdajov na modelovanie a predpovedanie šírenia vírusu, ktoré by bolo v súlade s GDPR. Komisár tiež zdôraznil potrebu chrániť najzraniteľnejších spotrebiteľov vrátane mikropodnikov a MSP, ktoré majú ťažkosti s platením svojich účtov a zdôraznil význam telekomunikácií v týchto ťažkých časoch. Generálni riaditelia telekomunikácií sa pridajú k streamovacím službám a znížia zaťaženie siete.

  Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci pre krajiny, ktoré o to požiadali. Schválila luxemburskú schému na podporu spoločností postihnutých prepuknutím pandémie v hodnote 300 miliónov EUR a lotyšskú schému vo výške 250 miliónov EUR. EK urobila tieto kroky po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

  23.3.2020

  INFOGRAFIKA opatreniach EÚ v boji so šírením nákazy COVID-19

   

  eu_vs_covid-19_-_fin_web.png
  © EU

   

  Pokračujúce repatriácie občanov, aktivácia únikovej doložky rozpočtového rámca, úprava noriem na výrobu zdravotníckych potrieb a iné

  EÚ naďalej pomáha členským štátom pri repatriácii ich občanov uviaznutých v zahraničí kvôli zvyšujúcemu sa počtu obmedzení v tretích krajinách. Prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany Belgicko s podporou EK tento víkend priviezlo z Tuniska 223 občanov EÚ. Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany doposiaľ uľahčil repatriáciu 1 381 občanov do Európy. Európska komisia spolu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a Koordinačným centrom pre reakcie na núdzové situácie pracujú na podpore rýchleho návratu občanov EÚ z tretích krajín. Ďalšie repatriačné lety organizujú Nemecko, Lotyšsko, Litva, Veľká Británia, Poľsko a Česká republika z Egypta, Maroka, Tuniska, Filipín, Argentíny a Dominikánskej republiky, Vietnamu, Gruzínska Čadu, Sudánu, Nepálu, Maldív a Peru.

  Európska komisia dnes navrhla aktivovať všeobecnú únikovú doložku rozpočtového rámca s cieľom rýchlo, rozhodne a koordinovane reagovať na pandémiu spôsobenú koronavírusom. Po schválení tohto návrhu Radou budú môcť členské štáty prijať opatrenia na primerané riešenie krízy a odchýliť sa od rozpočtových požiadaviek, ktoré by sa za bežných okolností uplatňovali na základe európskeho fiškálneho rámca. Tento návrh je dôležitým krokom v plnení záväzku Komisie využiť všetky nástroje hospodárskej politiky, ktoré má k dispozícii, na podporu opatrení, ktoré členské štáty prijímajú na ochranu svojich občanov a zmiernenie závažných negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie. Pandémia spôsobená koronavírusom predstavuje pre európske a svetové hospodárstvo obrovský otras. Členské štáty už prijali alebo prijímajú rozpočtové opatrenia s cieľom zvýšiť kapacitu svojich systémov zdravotnej starostlivosti a poskytnúť pomoc tým občanom a odvetviam, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté. Tieto opatrenia spolu s poklesom hospodárskej činnosti nevyhnutne povedú k podstatne vyšším rozpočtovým deficitom. Komisia vyzýva Radu, aby jej návrh čo najskôr schválila a je pripravená prijať ďalšie opatrenia v závislosti od vývoja situácie.

  Na naliehavú žiadosť Komisie sa Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) dohodli, že okamžite sprístupnia niekoľko európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky. Táto akcia pomôže spoločnostiam z EÚ aj z tretích krajín, ktoré sú ochotné vyrábať tieto výrobky, aby mohli rýchlo začať s výrobou a ľahšie umiestňovať výrobky na vnútorný trh, pričom sa zabezpečí vysoký stupeň bezpečnosti. Normy sa týkajú bežných filtračných masiek, lekárskych rukavíc a ochranných odevov.

  Európska komisia schválila štátnu pomoc krajinám, ktoré o podporu požiadali. Komisia schválila francúzske a nemecké schémy na podporu hospodárstva, dánsku záručnú schému pre malé a stredné podniky, taliansku schému podpory vo výške 50 miliónov EUR na výrobu a dodávky lekárskeho vybavenia a masiek počas vypuknutia koronavírusu a portugalské systémy záruk vo výške 3 miliárd EUR pre malé a stredné podniky a stredné podniky postihnuté prepuknutím koronavírusu. EK poskytla štátnu pomoc po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

  Európska sieť pre hospodársku súťaž vydala spoločné vyhlásenie o uplatňovaní európskych pravidiel hospodárskej súťaže počas krízy spôsobenej rozšírením ochorenia COVID-19. Európska komisia, Európsky orgán dohľadu nad trhom a vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž uznali sociálny a ekonomický dopad krízy a zdôraznili, že pravidlá sú dostatočne flexibilné na to, aby zohľadnili aj súčasné zmeny. Spoločnostiam, ktoré potrebujú ďalšie usmernenie, sa odporúča, aby sa v jednotlivých prípadoch obrátili na vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž, Komisiu alebo Dozorný úrad EZVO.

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  20.3.2020

  Ladislav Miko o úsilí EÚ v boji proti šíreniu nákazy koronavírusom (COVID-19), 20.3.2020

   

   

  Rámec štátnej pomoci, predĺženie podávania žiadostí do európskych programov, opatrenia proti nepoctivým obchodníkom, odporúčania pre oblasť verejného zdravia a iné

  Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý členským štátom umožní výraznejšie podporiť ekonomiku počas ochorenia COVID-19. Dočasný rámec spolu s mnohými ďalšími podpornými opatreniami, ktoré môžu členské štáty využiť podľa existujúcich pravidiel štátnej pomoci, umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky k dispozícii dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej. Vzhľadom na obmedzenú výšku rozpočtu EÚ budú hlavnú úlohu zohrávať štátne rozpočty členských krajín. Dočasný rámec pomôže zacieliť podporu pre hospodárstvo a zároveň obmedzí negatívne ovplyvňovanie rovnosti podmienok na jednotnom trhu. Stanovuje päť druhov pomoci:

  i) priame granty, selektívne daňové zvýhodnenia a zálohové platby;

  ii) štátne záruky za úvery, ktoré banky poskytli podnikom;

  iii) dotované verejné úvery pre podniky;

  iv) záruky pre banky, ktoré sprostredkúvajú štátnu pomoc reálnej ekonomike;

  v) krátkodobé poistenie vývozných úverov.

   

   

  Komisia schválila usmernenie týkajúce sa povolenia na vývoz osobných ochranných prostriedkov mimo Európskej únie, ktoré sa uplatňujú od 15. marca. Komisia preskúmala aj rôzne aspekty tohto dočasného opatrenia, aby sa zabezpečilo, že odráža integrovanú povahu výrobných hodnotových reťazcov a distribučných sietí. Z tohto dôvodu Komisia teraz vyňala niektoré krajiny a územia, najmä krajiny pridružené k európskemu voľnému obchodu: Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. Usmernenia tiež objasňujú možnosť zachovania núdzových operácií humanitárnych organizácií v tretích krajinách. Pokiaľ ide o iné krajiny, členské štáty môžu pokračovať v udeľovaní vývozných povolení, ak neexistuje ohrozenie dostupnosti ochranných prostriedkov na trhu príslušného členského štátu alebo inde v Únii. Cieľom tohto dočasného opatrenia je chrániť dostupnosť dodávok ochranných prostriedkov v EÚ.

  Komisia víta opatrenia na zníženie tlaku na internetovú infraštruktúru, ku ktorým sa zaviazali streamovacie služby a zriaďuje mechanizmus podávania správ s európskymi regulačnými orgánmi. Po rozhovoroch s Netflixom a YouTube privítal komisár pre vnútorný trh Thierry Breton záväzok oboch poskytovateľov streamovania, aby prijali opatrenia na zníženie tlaku na internetovú infraštruktúru v kontexte zvýšených požiadaviek na konektivitu vyplývajúcich z opatrení na sociálne dištancovanie v boji proti pandémii koronavírusu. Spoločnosť Netflix oznámila, že zníži bitové rýchlosti vo všetkých tokoch v Európe na 30 dní, čím zníži prenos Netflixu v európskych sieťach o 25 %. Rovnako Google a YouTube sa zaviazali dočasne prepnúť všetku komunikáciu v EÚ na štandardné rozlíšenie. Opatrenia prispejú ku zachovaniu plynulého fungovania internetu počas krízy a zabránia preťaženiu siete. Hoci zvýšený dopyt po pripojení na internet zatiaľ nespôsobuje všeobecnú situáciu v preťažení siete, Komisia a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) včera ako preventívne opatrenie zriadili osobitný mechanizmus podávania správ na monitorovanie internetu.

  19.3.2020

  Rezerva zdravotníckeho vybavenia, predĺženie podávania žiadostí do európskych programov, opatrenia proti nepoctivým obchodníkom, odporúčania pre oblasť verejného zdravia a iné

  Európska komisia sa dnes rozhodla o vytvorení rezervy strategického vybavenia v systéme rescEU, s cieľom pomôcť krajinám EÚ v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Zdravotnícke vybavenie, ktoré bude súčasťou tejto rezervy, bude zahŕňať zdravotnícke vybavenie na intenzívnu starostlivosť, ako sú ventilátory, osobné ochranné prostriedky, ako sú rúška na opakované použitie, vakcíny a terapeutiká a laboratórne potreby. Rezerva sa bude nachádzať v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, ktoré budú zodpovedné za obstarávanie vybavenia. Komisia bude financovať 90 % tejto rezervy a jej distribúciu bude riadiť Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie, ktoré zabezpečí, aby sa vybavenie dostalo tam, kde je najviac potrebné. Pôvodný rozpočet EÚ na túto rezervu predstavuje 50 miliónov EUR. Okrem toho členské štáty na základe dohody o spoločnom obstarávaní v súčasnosti nakupujú osobné ochranné prostriedky, pľúcne ventilátory a vybavenie potrebné na testovanie koronavírusu. Vďaka tomuto koordinovanému prístupu získajú členské štáty silnú pozíciu pri rokovaniach s príslušným odvetvím o dostupnosti a cenách medicínskych produktov.

  V dôsledku ťažkostí, s ktorými sa žiadatelia stretávajú v dôsledku prepuknutia ochorenia COVID-19, Európska predĺžila lehoty na predkladanie žiadostí do programov Erasmus+, Európsky zbor solidarity, Horizont 2020 a nástroja akcelerátor EIC.
  Viac informácií o predĺžení nájdete na stránkach Erasmus+, Európsky zbor solidarity, Horizont 2020 a Európska rada pre inovácie.

  Európska komisia a spotrebiteľské orgány EÚ prijímajú opatrenia proti nepoctivým obchodníkom, ktorí online predávali falošné výrobky na zabránenie alebo liečenie nového koronavírusu. Patria sem masky, čiapky a ručné dezinfekčné prostriedky. Takíto obchodníci využívajú súčasnú situáciu na predaj svojich výrobkov za vysoké ceny a rôznymi spôsobmi zavádzajú spotrebiteľov v EÚ. Cieľom je tiež zvýšiť informovanosť spotrebiteľov o týchto postupoch. Spotrebiteľské orgány EÚ pripravujú s pomocou Komisie usmernenia, ktoré pomôžu lepšie identifikovať problémové praktiky. Vzhľadom na naliehavosť situácie sa orgány členských štátov vyzývajú, aby urýchlene prijali prioritne potrebné konkrétne vykonávacie opatrenia na vnútroštátnej úrovni. Všetky online platformy musia zároveň zintenzívniť svoje úsilie na rýchle odhalenie a odstránenie falošných informácií

  EÚ naďalej pomáha členským štátom pri repatriácii ich občanov uviaznutých v zahraničí v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s koronavírusom. Nemecko prostredníctvom Mechanizmu civilnej ochrany EÚ organizuje počas tohto týždňa celkom 13 letov s cieľom priviesť späť občanov EÚ z Egypta, Maroka, Filipín, Tuniska a Argentíny. Navyše, po včerajšom telefonickom rozhovore s českým ministrom zahraničných vecí zorganizovala miestna delegácia EÚ spolu s konzulátmi rôznych členských štátov let pre občanov EÚ uviaznutých vo Vietname. Európska komisia sa bude podieľať na nákladoch na lety až do výšky 75 %. Začiatkom tohto týždňa priviedli dva rakúske lety 604 občanov EÚ z Maroka. Európsky mechanizmus civilnej ochrany doteraz od začiatku prepuknutia nákazy umožnil repatriáciu 1159 občanov do Európy z Číny, Japonska, Nového Zélandu a Maroka. 

  Komisia dnes uverejnila odporúčania pre osvedčené postupy týkajúce sa opatrení v oblasti verejného zdravia a skríningových stratégií v súvislosti s COVID-19. Tieto odporúčania boli vypracoval výbor vedeckých expertov v úzkej spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Prioritou zostáva koordinovaný prístup a Komisia odporúča, aby každý členský štát uplatňoval odporúčané opatrenia. Pokiaľ ide o skríning, odporúča sa uprednostniť momentálne hospitalizovaných pacientov a zdravotnícky personál, ako aj staršie osoby. Vedecký výbor ďalej diskutuje o opatreniach, ktoré sa majú prijať členské štáty, aby zabránili preťaženiu nemocníc. Pričom najvyššou prioritou ostáva ochrana zdravotníckeho personálu.

  Ministri dopravy EÚ, ktorí sa zišli na neformálnej videokonferencii potvrdili svoju podporu usmerneniam Komisie o hraničných opatreniach na zabezpečenie plynulého toku základného tovaru a zachovaní koordinovaného prístupu. Zoznam činností predložený Komisiou zahŕňa voľný pohyb pracovníkov v doprave, tzv. zelené koridory“- prioritné pruhy pre nákladnú dopravu, flexibilitu pravidiel týkajúcich sa času jazdy a odpočinku a predbežné oznámenie opatrení Komisii. Lídri EÚ už 17. marca vyjadrili podporu opatreniam zameraným na ochranu správneho fungovania jednotného trhu, najmä základného tovaru, a minimalizáciu narušenia. Podpora vyjadrená v týchto usmerneniach uľahčí opatrenia zabezpečujúce pokračovanie pohybu tovaru v EÚ.

  18.3.2020

  COVID-19: Poradný panel pre COVID-19, zabezpečenie práv cestujúcich a repatriácia občanov EÚ 

  COVID-19: európsky tím vedeckých odborníkov na posilnenie koordinácie a lekárskej reakcie EÚ
  Európska komisia zriadila poradný panel pre COVID-19 zložený z epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov s cieľom sformulovať usmernenia EÚ o vedecky podložených a koordinovaných opatreniach na riadenie rizík spojených s ochorením. Európsky tím vedeckých odborníkov na posilnenie koordinácie a zdravotníckej reakcie EÚ bol vytvorený na základe mandátu členských štátov a predsedať mu bude predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a spolupredsedať Stella Kyriakidesová, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín.

  Panel bude poskytovať Komisii poradenstvo vo formulácii reakčných opatrení, identifikácii a zmiernení nedostatkov v opatreniach, stanovení priorít v oblasti zdravotnej starostlivosti, politických opatrení a zmiernení dlhodobých dôsledkov COVID-19. Zasadať v ňom bude sedem členov zo šiestich členských krajín, ktorí budú rokovať prostredníctvom videokonferencie dvakrát týždenne. Ako pozorovatelia sa zúčastnia Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európska lieková agentúra (EMA) a Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC).

  V úsilí o zmiernenie hospodárskych vplyvov pandémie COVID-19 dnes Komisia uverejnila usmernenia, ktoré majú zabezpečiť jednotné uplatňovanie práv cestujúcich v celej EÚ. Národné vlády zaviedli rôzne opatrenia vrátane cestovných obmedzení a hraničných kontrol. Účelom týchto usmernení je uistiť cestujúcich, že ich práva sú chránené. Usmernenia poskytnú právnu istotu o tom, ako uplatňovať práva cestujúcich EÚ koordinovaným spôsobom v celej EÚ. Komisia pokračuje v monitorovaní rýchlo sa vyvíjajúcej situácie a v prípade potreby podnikne ďalšie kroky. Usmernenia by mali prispieť k zníženiu nákladov v odvetví dopravy, ktoré je obmedzeniami súvisiacimi s ochorením COVID-19 vážne postihnuté. Vzťahujú sa na práva cestujúcich pri leteckej, železničnej, lodnej alebo autobusovej, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ako aj na príslušné povinnosti dopravcov.

  Európska únia neustále pracuje na podpore návratu občanov EÚ, ktorý uviazli v zahraničí. Komisia preto prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany spolufinancovala druhý rakúsky let, ktorým sa z Maroka vrátilo do EÚ 315 občanov. Okrem občanov EÚ sa pomoc rozšírila aj na švajčiarskych, amerických a bosnianskych štátnych príslušníkov. Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell a komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič spolu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a Koordinačným centrom pre reakcie na núdzové situácie pracujú na podpore repatriácie občanov EÚ z tretích krajín. Európsky mechanizmus v oblasti civilnej ochrany doteraz od začiatku prepuknutia nákazy umožnil repatriáciu 1 162 občanov EÚ z Číny, Japonska, Nového Zélandu a Maroka. 
   

  17.3.2020

  COVID-19: Usmernenia Komisie týkajúce sa hraničných opatrení, hospodárstva a financovanie výskumu

  Euroskupina (ministri financií štátov eurozóny) včera zostavila prvý súbor súčasných vnútroštátnych a európskych opatrení a stanovila rámec aj pre ďalšie opatrenia na reakciu na vývoj a podporu oživenia hospodárstva. Cieľom je zabrániť prepuknutiu epidémie COVID-19 a zmierniť jej negatívne sociálno-ekonomické účinky. Komisia víta skutočnosť, že Euroskupina je odhodlaná urobiť všetko pre to, aby efektívne riešila súčasné problémy, obnovila dôveru a podporila rýchle oživenie. Komisia Euroskupine predstavila svoje návrhy z 13. marca na zmiernenie negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov prepuknutia choroby COVID-19. Tie zahŕňajú úplnú flexibilitu rámca štátnej pomoci a fiškálneho rámca, mobilizujú rozpočet EÚ s cieľom umožniť skupine EIB poskytovať krátkodobú likviditu pre malé a stredné podniky a nasmerovať 37 miliárd EUR do boja proti COVID-19.

  Vyhlásenie komisára pre hospodárstvo Paola Gentiloniho

  Európska komisia včera zaslala členským štátom na konzultáciu návrh dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19. Cieľom pomoci je napraviť vážne narušenie hospodárstva EÚ. Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci poskytujú členským štátom súbor nástrojov na takéto rýchle a účinné kroky:

  • zriadiť systémy priamych grantov (alebo daňové výhody) do 500 000 EUR pre spoločnosti,
  • poskytnúť dotované štátne záruky za bankové pôžičky,
  • umožniť verejné a súkromné ​​pôžičky s dotovanými úrokovými mierami,
  • uznať dôležitú úlohu bankového sektora pri riešení hospodárskych dôsledkov prepuknutia choroby COVID-19, konkrétne pri poskytovaní pomoci konečným zákazníkom, najmä malým a stredným podnikom.

  Vyhlásenie výkonnej podpredsedníčky Margarethe Vestagerovej

  Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala najvyšších predstaviteľov členských štátov, aby zaviedli dočasné obmedzenie pre všetky neopodstatnené cesty do EÚ. O týchto krokoch informovala aj partnerov G7. Zákaz by mal platiť na počiatočné obdobie tridsiatich dní, ktoré možno v prípade potreby predĺžiť. Navrhujú sa výnimky pre obzvlášť dlhodobých obyvateľov EÚ, rodinných príslušníkov európskych občanov a diplomatov. Nevyhnutný personál, ako sú lekári, zdravotné sestry, zdravotnícki pracovníci, výskumní pracovníci a odborníci, ktorí pomáhajú pri boji s koronavírusom, ako aj osoby prepravujúce tovar a pohraniční pracovníci, môžu aj naďalej cestovať do EÚ. Túto výzvu prerokuje Európskej rady už o chvíľu (v utorok o 17:00). Komisia vyzvala hlavy štátov a vlád, aby prijali opatrenia s okamžitým účinkom, po dohode so štátmi schengenského priestoru, ktoré nie sú členmi EÚ. Táto výzva je doplnkom k včerajším usmerneniam o hraničných opatreniach na ochranu zdravia a zachovanie dostupnosti základného tovaru a služieb.

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  Európska komisia ponúkla financovanie až do výšky 80 miliónov eur inovatívnej spoločnosti CureVac, ktorá sa v nemeckom meste Tübingen zaoberá očkovaním a vývojom vakcín, s cieľom podporiť vývoj a výrobu očkovacej látky proti koronavírusu v Európe. Podpora by mala formu záruky EÚ na pôžičku EIB, ktorá sa v súčasnosti hodnotí, v rámci finančného nástroja na financovanie výskumu infekčných chorôb InnovFin v rámci programu Horizont 2020. Spoločnosť vyvinula novú technológiu na prekonanie potreby udržania vakcín stabilných bez chladenia. Predbežné štúdie ukázali, že táto technológia je prísľubom rýchlej reakcie na ochorenie COVID-19. Ak sa tak preukáže, mohli by sa za nízke náklady vyrobiť milióny dávok vakcíny a klinické testovanie by sa malo začať v júni 2020.

  Doteraz podniknuté kroky zo strany Euróspkej komisie

  Európska únia má v oblasti verejného zdravia podporné právomoci - môže podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských štátov. Znamená to, že členské štáty si vyhradili zdravotníctvo takmer úplne do svojej kompetencie a Európskej únii v tejto oblasti zverili koordináciu (Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb), cezhraničný tok informácií, schvaľovanie liekov (Európska agentúra pre lieky) a, samozrejme, vnútorný trh.

  Súhrn doterajších krokov:

  16.3.2020

  Komisia predložila usmernenia pre členské štáty, týkajúce sa opatrení zavádzaných na štátnych hraniciach v kontexte šíriaceho sa ochorenia COVID-19. Na jednej strane je potreba ochrániť ľudí pred šírením vírusu, na druhej stane je potrebné zaistiť pohyb dôležitých tovarov a služieb (zdravotnícke materiály, tovary podliehajúce skaze, záchranné služby) na európskom vnútornom trhu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla zavedenie dočasného obmedzenia cestovania, ktoré nie je nevyhnutné na obdobie 30 dní, s možnosťou predĺženia v prípade potreby.

  15. 3. 2020

  Komisia zabezpečuje, aby ochranné prostriedky ostali v EÚ  - zavádza systém vývozných povolení na ochranné prostriedky. To znamená, že takýto zdravotnícky materiál sa môže vyvážať do krajín mimo Únie iba s výslovným súhlasom vlád EÚ. Komisia tiež odrádza od zákazu predaja ochranných prostriedkov medzi krajinami EÚ - pretože žiadna krajina nedokáže sama vyrobiť všetko, čo potrebuje.

  Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

   

   

  13.3.2020 

  Zmiernenie dopadov na hospodárstvo: európska koordinovaná reakcia na zmiernenie sociálne-ekonomického dopadu koronavírusu.

  Niektoré z opatrení:

  • flexibilita rámca štátnej pomoci
  • flexibilita európskeho fiškálneho rámca
  • Mobilizácia rozpočtu EÚ - v nadchádzajúcich týždňoch sa z rozpočtu EÚ uvoľní 1 miliarda EUR ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytli likviditu MSP a malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou. Týmto spôsobom sa pomôže aspoň 100 000 európskych MSP a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ktorým sa poskytnú prostriedky približne vo výške 8 miliárd EUR. Okrem toho poskytneme úverové prázdniny existujúcim dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení.
  • Investičná iniciatíva -  Komisia navrhuje, aby sa 37 miliárd EUR v rámci politiky súdržnosti použilo na boj proti krízovej situácii spôsobenej koronavírusom. Na tento účel Komisia navrhuje, že tento rok nebude žiadať členské štáty o vrátenie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania štrukturálnych fondov. Predstavuje to približne 8 miliárd EUR z rozpočtu EÚ, ktoré budú môcť členské štáty použiť na doplnenie štrukturálnych finančných prostriedkov vo výške 29 miliárd EUR v celej EÚ. Pre Slovensko to znamená 2,475 miliardy EUR, ktoré môže použiť za  priaznivejších podmienok ako pri  štandardnom čerpaní eurofondov. Upustí sa aj od potrebného spolufinancovania z národných rozpočtov a štáty tak budú môcť tieto prostriedky využiť  k záchrane životov, podpore firiem a ďalšie potrebné účely.
  •   Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby tento návrh urýchlene schválili, aby ho bolo možné prijať v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.
  • Rozšírenie rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity EÚ aj na krízu v oblasti verejného zdravia, aby sa mohol v prípade potreby mobilizovať pre najviac zasiahnuté členské štáty. V roku 2020 sú k dispozícii prostriedky až do výšky 800 miliónov EUR. 

   

  11.3.2020

  Intenzívnejšie opatrenia Komisie v reakcii na COVID-19 - mobilizácia 140 miliónov EUR z verejného a súkromného financovania na výskum vakcín, diagnostiky a liečby. Komisia tiež posilní svoju koordinačnú úlohu a bude každý deň v kontakte s národnými ministrami zdravotníctva a vnútra, aby prerokovali potrebné opatrenia.

  10.3.2020

  Opatrenia Komisie v reakcii na COVID-19 -  Komisia očakáva ďalší rapídny pokles leteckej dopravy, preto v zrýchlenom procese predstaví reguláciu prevádzkových intervalov letísk. Tá by mala uvoľniť tlak najmä na menšie letecké spoločnosti a obmedziť lietanie prázdnych „letov duchov“. Cieľom Komisie je spomaliť šírenie vírusu, koordinovať opatrenia a urýchliť výskum liečby, diagnostiky a vakcín a znížiť vplyv na hospodárstvo.

  6.3.2020

  Komisia podporí projekty sumou 47,5 milióna eur - po uverejnení januárovej výzvy v hodnote 10 miliónov eur Európska komisia zabezpečila ďalších 37,5 miliónov eur na naliehavý výskum v oblasti vývoja vakcín proti koronavírusu a na jeho liečbu a diagnostiku. Toto opatrenie je súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na hrozbu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje COVID-19. Vďaka dodatočnej sume z programu Horizont 2020 Komisia zvyšuje rozpočet núdzovej výzvy vyhlásenej v januári s cieľom bojovať proti epidémii COVIDI-19 na 47,5 milióna eur. Mohla tak vybrať 17 projektov zahŕňajúcich 136 výskumných tímov z celej EÚ i mimo nej, ktoré začnú pracovať na vývoji očkovacích látok, nových liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov zameraných na prevenciu šírenia koronavírusu.

  28.2.2020

  Komisia koordinuje hodnotenie vplyvu koronavírusu na priemysel – Európska komisia bude  koordinovať celoeurópsku analýzu účinkov nákazy na európsky priemysel a podniky. Informoval o tom komisár pre vnútorný trh Thierry Breton a požiadal členské štáty o zaslanie súhrnných údajov a hodnotení vplyvu situácie na dodávateľské reťazce.

  Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC) Komisie v súčasnosti nepretržite pracuje na poskytnutí pomoci Taliansku, ktoré požiadalo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany o pomoc a o ochranné masky. Komisia spolu s členskými štátmi EÚ tiež zrýchľuje proces spoločného obstarávania ochranných pomôcok s cieľom uľahčiť členským štátom ich dostupnosť ako aj minimalizovať ich potenciálny nedostatok.

  Podrobnosti

  Dátum uverejnenia
  1. júna 2020