Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. mája 2020Odhadovaný čas čítania: 7 min

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku sa začalo - IT Fitness Test 2020

it_fitness_test_20.jpg
© EU
9. ročník IT Fitness Testu, najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku, aj tento rok preverí úroveň digitálnej gramotnosti žiakov, študentov, ale i širokej verejnosti. Otázky v teste navyše tentokrát zohľadňujú i mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronakrízou, keďže sa zvýšila potreba intenzívnejšie využívať online digitálne komunikačné nástroje.

IT Fitness Test vznikol ešte v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie známej pod názvom „Týždeň IT zručností (eSkills Week)”. Odvtedy sa uskutočnilo už 8 ročníkov a do testovania sa zapojilo viac ako 200-tisíc ľudí či stovky základných a stredných škôl z celého Slovenska. Testovanie je súčasťou kampane Európskej komisie „Digital Skills and Jobs Coalition“, ktoré na Slovensku koordinuje Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Test sa stal jednou z najúspešnejších aktivít tejto kampane a myšlienka IT testovania našla ohlas aj v iných krajinách, ktoré koncept online preverovania IT zručností prevzali od Slovenska. Projekt IT Fitness Test bol ocenený v roku 2014 Európskou komisiou za komplexný a inovatívny prístup k problematike zvyšovania digitálnej gramotnosti mladých ľudí v Európe.

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie hĺbkové testovanie IT zručností na Slovensku, jeho oficiálna časť tento rok potrvá od 4. mája do 30. júna. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti. Test zároveň poskytuje reálny obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT zručnosti. Otestovať sa môže každý, keďže je test dostupný zadarmo na stránke ITfitness.sk.


Tohtoročný test obsahuje viac praktických otázok zameraných na riešenie špecifického problému. Snahou nie je iba otestovať teoretické znalosti IT, ale na dopracovanie sa k správnej odpovedi musí respondent použiť vhodne zvolený digitálny nástroj, napríklad aplikáciu alebo vyhľadávanie na internete. Aj jednotlivé otázky sú orientované na praktické riešenia konkrétnych situácií, s ktorými sa riešitelia môžu stretnúť v každodennom živote.


Test reflektuje aj na aktuálnu mimoriadnu situáciu, kedy rastie potreba online komunikácie. Autori sa v otázkach intenzívnejšie zamerali na online komunikačné a kolaboračné nástroje. Test je teda skvelým nástrojom na spestrenie výučby práce s digitálnymi technológiami. Jedným z cieľov testovania je motivovať učiteľky a učiteľov, aby počas koronakrízy ponúkli žiačkam a žiakom zábavnú a užitočnú formu výučby IT a ozvláštnili im tak domáce vyučovanie.
Vo väčšej miere sú do testovania zahrnuté úlohy zamerané na prácu s otvorenými dátami. Časť Kybernetická bezpečnosť napríklad obsahuje úlohy orientované na problematiku zanechávania digitálnej stopy pri práci so sociálnymi médiami
Pre žiačky a žiakov základných škôl je pripravená prvá verzia testu, ktorá overí IT zručnosti nevyhnutné pre štúdium na stredných školách. Druhá verzia je prioritne určená cieľovej skupine študentov starších ako 15 rokov a overí zručnosti, ktoré sú zamerané na pokročilejšie znalosti a IT gramotnosť, ktorá je dôležitou konkurenčnou výhodou pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. 


„Situácia, ktorú zapríčinila pandémia koronavírusu, nám ukázala, že stabilná a vysokorýchlostná digitálna konektivita, dostupnosť kvalitných elektronických služieb a informatizácia ako taká môžu ľuďom výrazne pomôcť, samozrejme, za predpokladu, že riadne fungujú. Som veľmi rada, že záujem o digitálne zručnosti medzi žiakmi aj školami rastie, o čom svedčí aj úspech tohto podujatia. Chceme byť moderná a inovatívna krajina, preto je potrebné  digitálne zručnosti rozvíjať už od útleho veku. Minulý rok sme mali najmladšieho účastníka už vo veku 7 rokov a žiaci sa v digitálnych zručnostiach stále zlepšujú. Zvládnutie digitálnych zručností je momentálne jednou zo základných požiadaviek pri mnohých pracovných miestach a v budúcnosti sa nároky budú stále zvyšovať. Nie je prekvapujúce, že digitálne spoločnosti sú medzi najrýchlejšie vyvíjajúcimi sa firmami na svete a dosahujú veľké zisky. No aj tradičné výrobné odvetvia prechádzajú čoraz viac na digitalizáciu a automatizáciu a od zamestnancov vyžadujú nové zručnosti.  Musíme venovať veľkú pozornosť kvalite vyučovania informatiky na školách a zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie učiteľov informatiky. Digitálne zručnosti budú pre mladú generáciu existenčnou nevyhnutnosťou,“ povedala počas otvorenia IT Fitness Testu 2020 podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová.


„Dlhodobo sa skloňuje potreba modernizovať obsah a výučbu na školách a práve táto mimoriadna situácia, ktorú zažívame v celej krajine, nás utvrdila v tom, že modernizácia je nutnosťou. A to nielen čo sa týka obsahu, ale aj spôsobu výučby. Práve preto považujeme tohtoročné IT testovanie za veľmi dôležité a vyzývame školy, aby sa do toho zapojili. Na výsledky z tohto testovania budeme brať ohľad aj pri nastavovaní výučby predmetov, ktoré sa týkajú IT zručností,“ dodala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.


„Tohtoročná verzia IT Fitness Testu reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou Covid-19, ktorá ukazuje, aké dôležité je využívať online digitálne komunikačné a kolaboračné nástroje aj v samotnom vyučovacom procese. Test nám dáva možnosť získať informácie o znalosti týchto nástrojov a nasmerovať žiačky, žiakov a pedagógov k získaniu potrebných zručností tak, aby digitálne nástroje dokázali využívať pre kvalitný vyučovací proces na diaľku. Verím, že pre žiačky a žiakov, ale aj učiteľky a učiteľov bude IT Fitness Test príjemným spestrením počas domáceho vyučovania,“ uviedol prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mario Lelovský.


„Koronavírus náhle vpadol do našich životov a zásadne ovplyvnil fungovanie našej spoločnosti. Meníme každodenné návyky, aby sme ochránili seba aj ostatných. Tí študenti, učitelia, zamestnanci, firmy či inštitúcie, ktorí sa vedeli tejto novej situácii prispôsobiť a aj vďaka svojim dobrým digitálnym zručnostiam vedeli lepšie reagovať na veľké zmeny, majú dnes jednoznačne výhodu. IT Fitness Test je pre všetkých neoceniteľným nástrojom na testovanie svojich digitálnych zručností. Výsledky testu z oblasti ako je kybernetická bezpečnosť a počítačové systémy, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje, komplexné úlohy alebo len obyčajné surfovanie na internete, môžu všetkým slúžiť nielen ako informácia, ako na tom sú, ale aj ako veľká motivácia ďalej sa zlepšovať. Navyše, schopnosť posúdiť dôveryhodnosť zdroja v dobe, kedy počet dezinformácií o pandémii koronavírusu narastá, je kľúčová pri odolávaní negatívnym vplyvom falošných správ a hoaxov. Verím, že práve ťažká kríza, ktorej naša spoločnosť musí dnes čeliť, nám prinesie aj mnoho príležitostí na prehĺbenie a intenzívnejšie využívanie digitálnych technológií v triedach a firmách, čo môže v konečnom dôsledku zvýšiť konkurencieschopnosť Sloveniek a Slovákov v európskom priestore. Chcem preto všetkých vyzvať, aby sa IT Fitness testu nebáli a vyskúšali ho,” povedal pri príležitosti štartu 9. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.


„Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania po druhýkrát odborne vstupuje do tohto projektu v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Budeme sa podobne ako ďalší partneri podieľať na propagovaní tohto testovania medzi učiteľmi a žiakmi v čase online vzdelávania. Spolu s autorským tímom pripravíme analýzy výsledkov žiakov a najmä odporúčania pre vyučovanie informatiky tak, aby sa ustavične skvalitňovalo a aby žiaci na školách nadobúdali tie najdôležitejšie digitálne zručnosti,“ dodala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.


Záznam z livestreamu podujatia si môžete pozrieť na https://archive.tp.cvtisr.sk?583566ASGSN4KV66
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. mája 2020