Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. januára 2021Odhadovaný čas čítania: 2 min

Nasledujúcich 6 mesiacov bude Rade EÚ predsedať Portugalsko

50680517276_4afc3fab39_o_s.jpg
© EU
S príchodom nového roka 2021 Nemecko predalo Portugalsku opraty predsedníctva v Rade EÚ. 

Portugalsko tak bude Rade EÚ predsedať od 1. januára do 30. júna 2021 a nasledujúcich šesť mesiacov sa chce riadiť mottom „Čas na výsledky: spravodlivú, zelenú a digitálnu obnovu“

Program predsedníctva sa zameriava na päť hlavných oblastí, ktoré sú v súlade s cieľmi strategického programu EÚ:

  • posilňovať odolnosť Európy
  • podporovať dôveru v európsky sociálny model
  • presadzovať udržateľnú obnovu
  • urýchliť spravodlivú a inkluzívnu digitálnu transformáciu
  • opätovne potvrdiť úlohu EÚ vo svete a zabezpečiť, aby bola založená na otvorenosti a multilateralizme

Portugalské predsedníctvo Rady EÚ sa bude zameriavať na to, aby EÚ prekonala pandémiu ochorenia COVID-19. Bude presadzovať inovačnú víziu EÚ zameranú na budúcnosť a založenú na spoločných hodnotách solidarity, zbližovania a súdržnosti. 

Čo znamená predsedať Rade EÚ? 

Predsedajúci členský štát usmerňuje prácu Rady EÚ v oblasti právnych predpisov EÚ, zabezpečuje kontinuitu agendy EÚ, riadny priebeh legislatívneho procesu a spoluprácu medzi členskými štátmi. Medzi hlavné úlohy predsedajúceho štátu patrí plánovanie a vedenie zasadnutí Rady a jej prípravných orgánov, dohliadanie na riadny priebeh rokovaní a na správne uplatňovanie rokovacieho poriadku a pracovných metód Rady. Predsedajúci štát usporadúva rôzne formálne a neformálne zasadnutia v Bruseli, ako aj na svojej domácej pôde. Predsedajúci štát zastupuje Radu vo vzťahoch s inými inštitúciami EÚ, najmä Komisiou a Európskym parlamentom. Jeho úlohou je i usilovať sa o dosiahnutie dohody o legislatívnych spisoch prostredníctvom trialógov, neformálnych rokovaní a zasadnutí Zmierovacieho výboru. Predsedníctvo úzko koordinuje svoju činnosť aj s predsedom Európskej rady (momentálne je ním Charles Michel) a vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (aktuálne Josep Borrell).  

Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, ktoré sa nazývajú „triá“ či „trojice“. Tento systém sa zaviedol Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Na základe tohto programu potom každá z troch krajín vypracuje svoj vlastný podrobnejší 6-mesačný program. Súčasnú trojicu tvorí nemecké, portugalské a slovinské predsedníctvo. Slovensko naposledy predsedalo Rade EÚ od júla do decembra 2016 a najbližšie by sa to malo zopakovať v roku 2030.

Viac informácií k portugalskému predsedníctvu nájdete na stránke https://www.2021portugal.eu/en/.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. januára 2021