Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. januára 2021Odhadovaný čas čítania: 1 min

Nastúpte - 2021 je Európskym rokom železníc

europsky_rok_zeleznic_2021.jpg
© EU
Železnice prepájajú Európu. Každý rok viac ako 9 miliárd ľudí v EÚ cestuje vlakmi. Železnice nás všetkých spájajú a sú aj budúcnosťou dopravy. Rok 2021 je preto v Európe venovaný práve im.

1. januára 2021 sa začal Európsky rok železníc. Táto iniciatíva Európskej komisie vyzdvihuje výhody železničnej dopravy ako udržateľného, inteligentného a bezpečného spôsobu dopravy. Železnice sa v roku 2021 stanú stredobodom pozornosti po celej Európe s cieľom podporiť využívanie železničnej dopravy občanmi aj podnikmi a zámerom je i prispieť k dosiahnutiu dôležitého cieľa európskej zelenej dohody - klimatickej neutrality Európy do roku 2050

V EÚ je železničná doprava zodpovedná za menej ako 0,5 % emisií skleníkových plynov pochádzajúcich z dopravy. To z nej robí jednu z najudržateľnejších foriem osobnej a nákladnej dopravy.

Okrem iného je železničná doprava mimoriadne bezpečná a spája ľudí a podniky po celej EÚ prostredníctvom transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). 
Napriek týmto výhodám ju však využíva len približne 7 % cestujúcich a slúži na prepravu iba 11 % tovarov.

Európsky rok železníc chce pomôcť zvýšiť podiel železničnej dopravy na osobnej i nákladnej doprave. Tým sa výrazne znížia emisie skleníkových plynov a znečistenie pochádzajúce z dopravy v EÚ, čím sa značne prispeje aj k úsiliu EÚ v rámci európskej zelenej dohody. 

Viac informácií nájdete na stránke venovanej Európskemu roku železníc 2021

 

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. januára 2021