Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. novembra 2021Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Návšteva komisára poukazuje na kľúčovú úlohu ESF+ pri riešení problému bezdomovectva

Európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v rámci prvého dňa svojej návštevy Slovenska navštívil útulok pre ľudí bez domova, ktorý zriadila nezisková organizácia Depaul.  

EUrokomisár Nicolas Schmit v útulku pre ľudí bez domova neziskovej organizácie Depaul

Inšpiratívne projekty organizácie Depaul sú dôkazom toho, že vďaka Európskemu sociálnemu fondu+ (ESF) a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) dokážeme priniesť skutočnú zmenu do životov mnohých jednotlivcov, ktorí trpia nedostatkom a sociálnym vylúčením. Jednotlivci a rodiny majú vďaka týmto projektom možnosť využívať širokú škálu podpory, a to vrátane sociálneho poradenstva.Táto mimovládna organizácia má na starosti desiatky projektov, ktoré sa zameriavajú na pomoc najodkázanejším osobám – spravuje napríklad najväčší útulok pre ľudí bez domova v strednej Európe, kde sa v zime ubytuje až 250 ľudí. Organizácia sa tiež usiluje prostredníctvom špecializovaného projektu ESF o celkové zlepšenie miestnej verejnej správy v otázkach bezdomovectva. V súčasnosti je tiež považovaná za kľúčového regionálneho aktéra v iniciatíve „Housing First“ (bývanie na prvom mieste), ktorá je financovaná z prostriedkov ESF prostredníctvom nového fondu obnovy REACT-EÚ.  

Housing First

Projekty s názvom „Housing First“ predstavujú nový prístup k boju proti bezdomovectvu. Táto iniciatíva sa zameriava na hľadanie dôstojného nájomného bývania, čo je vzhľadom na nedostatok sociálnych bytov na Slovensku nesmierne dôležité. Rovnako sa zaoberá aj vyjednávaním podmienok prenájmu so súkromnými prenajímateľmi, ale aj pomocou pri riešení osobných problémov, ako je zdravie, dlhová úľava a hľadanie zamestnania.

Iniciatíva „Housing First“ bude mať zásadný význam pre realizáciu cieľov Európskej platformy na boj proti bezdomovectvu, keďže plánuje prostredníctvom spoločného dialógu vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán konkrétnymi krokmi napomôcť k ukončeniu bezdomovectva v EÚ. Platforma bude vychádzať z poznatkov získaných z pilotných projektov, ako je napríklad projekt Depaul, a bude sa zaoberať aj vnútroštátnymi opatreniami, ich opätovným použitím a rozširovaním.

Finančné prostriedky z ESF+, FEAD a REACT-EÚ na Slovensku 

Hoci sa zdá, že jednotlivci na Slovensku nie sú natoľko ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením ako osoby v iných členských štátoch, tieto ukazovatele nemusia zohľadňovať ľudí žijúcich vo vidieckych častiach Slovenska, chudobnejších oblastiach alebo príslušníkov etnických menšín, ako sú Rómovia, ktorí sa stretávajú s problémom bezdomovectva a chudoby v oveľa vyššej miere.  

Keďže na budovanie kapacít sú potrebné finančné prostriedky, na riešenie mnohých najnaliehavejších potrieb spoločnosti, vrátane problému bezdomovectva, bolo z programu REACT-EÚ do ESF vyčlenených približne 800 miliónov EUR. Financovanie z ESF sa stalo kľúčovým aj pri riešení problematiky vylúčenia rómskych komunít. Slovensko vďaka tomu dokázalo navýšiť terénnu sociálnu prácu, zamestnať odborných pracovníkov v komunitných centrách, zriadiť dôležitú službu zdravotných mediátorov v rómskych komunitách a zamestnať pracovníkov v oblasti vzdelávania. Okrem toho Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) vyčlení v nasledujúcich rokoch 90 miliónov EUR na riešenie hmotnej núdze, pričom ďalších 24 miliónov EUR je k dispozícii v rámci programu REACT-EÚ.  Použitím týchto finančných prostriedkov bude možné zrealizovať projekty s cieľom poskytnúť potravinovú a materiálnu pomoc tisícom najzraniteľnejším jednotlivcom a rodinám v spoločnosti. Vďaka finančným prostriedkom z FEAD sa spoločnosť Depaul stala najväčším poskytovateľom teplého jedla pre ľudí bez domova na Slovensku a v roku 2020 nasýtila 50 000 osôb.  

„Veľmi oceňujem prácu ľudí, ktorí v útulku pracujú a pomáhajú ľuďom v naliehavých situáciách.  Bezdomovectvo sa netýka len Slovenska, vyskytuje v mnohých krajinách, je to celoeurópska choroba. Mojím cieľom je, aby sa snaha bojovať s bezdomovectvom stala spoločným európskym úsilím.“ uviedol v tejto súvislosti Nicolas Schmit zodpovedný eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva.

Návšteva organizácie Depaul poukázala na snahu EÚ využívať rozvojové fondy, ako je Európsky sociálny fond plus (ESF+), v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Prostredníctvom takýchto projektov majú jednotlivci možnosť lepšie zvládať výzvy súvisiace s opätovným zaradením sa do života, a to aj vďaka zabezpečeniu lekárskej starostlivosti, zlepšeniu hygienických podmienok, riešeniu administratívnych otázok a podpory jednotlivcov pri hľadaní stálej práce a bývania.

Eurokomisár Nicolas Schmit v útulku pre ľudí bez domova zriadeného neziskovou organizáciou Depaul

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. novembra 2021
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku