Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. júla 2016Odhadovaný čas čítania: 5 min

Nekompromisná ale spravodlivá európska azylová politika

dimitris_avramopoulos_web.jpg
© EU
Keď budú ľudia čítať o tomto období v histórii Európy v učebniciach dejepisu, mali by si prečítať, že Európania postupovali spoločne. Že sme prejavili súcit. A že sme utečeneckú krízu riešili humánnym spôsobom.  Komentár Dimtirsa Avramopoulosa

Európska únia ako celok dosiahla pokrok pri riešení bezprostredných dôsledkov krízy, teraz však nadišiel čas, aby sme do praxe zaviedli nástroje, ktoré nám umožnia lepšie riadiť migračné toky v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Riešenie utečeneckej krízy je od novembra 2014, kedy sa táto Komisia ujala svojej funkcie, jej hlavnou prioritou. Minulý rok sme na jej zvládnutie podnikli okamžité kroky: strojnásobili sme našu prítomnosť v Stredozemnom mori, aby sme pomohli zachrániť ľudské životy; z rozpočtu EÚ sme na podporu migračnej politiky uvoľnili viac než 10 miliárd EUR; zasiahli sme proti zločineckým sieťam prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi; prejavili sme solidaritu dosiahnutím dohody o premiestňovaní osôb, ktoré najviac potrebujú medzinárodnú ochranu, medzi členskými štátmi.

Začali sme s presídľovaním utečencov z mimoeurópskych krajín a úzko spolupracujeme s Tureckom, ktoré v dotknutom regióne zohráva kľúčovú úlohu. Budujeme tiež nové partnerstvo s Afrikou, v rámci ktorého chceme riešiť prvotné príčiny migrácie. Náš návrh zriadiť európsku pohraničnú a pobrežnú stráž bol schválený v rekordnom čase a teraz doplní chýbajúci článok ochrany vonkajších hraníc Európy, aby ľudia mohli v Európskej únii naďalej slobodne žiť a voľne sa v nej pohybovať.

Okrem riešenia bezprostredných problémov sme začali pracovať na budovaní základov udržateľnej európskej migračnej politiky. Tento týždeň dopĺňame posledné prvky, ktorými dokončíme komplexnú reformu spoločného európskeho azylového systému.

Sprísnia sa pravidlá

Európa má najvyššie štandardy v oblasti azylu na svete. Tieto zásady sú zakotvené v našich právnych predpisoch a zmluvách, no na vnútroštátnej úrovni sa vykonávajú nedostatočne a nesúrodo, čo povzbudzuje migrantov k tomu, aby sa pokúšali získať pre seba čo najvýhodnejšie podmienky. Súčasné pravidlá boli vypracované v čase, keď do EÚ prichádzalo oveľa menej ľudí, a teraz sú však už nedostačujúce.

Reformy umožnia rýchlu identifikáciu osôb, ktoré skutočne potrebujú medzinárodnú ochranu, a návrat tých osôb, ktoré nemajú nárok na získanie ochrany v EÚ. Naším cieľom je vytvoriť spoločný azylový systém, ktorý je veľkorysý k tým najzraniteľnejším a zároveň prísny k tým, ktorí sa ho snažia zneužiť. Práve tieto zákony, tieto spoločné normy upravujúce spôsob, akým členské štáty EÚ spracúvajú žiadosti o azyl, vytvárajú spravodlivý systém a bránia tomu, aby ľudia smerovali len do jednej krajiny.

Diskutovať treba aj so Slovenskom

S cieľom vyhnúť sa pretekom v znižovaní štandardov, keď by sa vlády členských štátov snažili, aby ich azylový systém bol menej atraktívny než azylový systém susednej krajiny, navrhujeme stanoviť prísny, ale spravodlivý štandard na úrovni celej EÚ

Ide o vybudovanie migračnej a azylovej politiky, ktorá bude prospešná pre 28 členských štátov EÚ, ktorá bude chrániť záujmy 500 miliónov občanov Európy a ktorá bude humánnejšie vo vzťahu k žiadateľom o azyl, ako je 1,2 milióna ľudí, ktorí požiadali o azyl v EÚ v minulom roku.

Azylová politika sa týka každého členského štátu.

Slovensko nie je výnimkou. Vieme, že diskusia o tejto otázke nebola na Slovensku jednoduchá – a že Slovensko sa s nami a so svojimi susedmi nie vždy zhodlo na tom, ako treba postupovať. Túto diskusiu však viesť musíme. Zároveň musia byť túto diskusiu pripravení viesť aj vedúci predstavitelia Slovenska, pretože vašou úlohou ako predsedníckej krajiny Európskej únie bude pomáhať pri nachádzaní európskych riešení.

Krízy Európu posilňujú

Pretože každý členský štát EÚ musí byť súčasťou riešenia.

Európu nemožno nikdy vybudovať proti vôli národných štátov. Naopak, lepšiu Európu možno vybudovať len prostredníctvom členských štátov a spoločne s nimi, a to obzvlášť v čase krízy. Práve vtedy sa musíme spojiť, pretože prežívame ťažké časy. Grécka kríza, utečenecká kríza, veľmi reálne ohrozenie našej bezpečnosti, existenčné otázky súvisiace s britským referendom – každý z 28 členských štátov Európskej únie bol zasiahnutý niektorou z mnohých kríz našej doby. Európa ako celok musí urobiť viac a musí fungovať lepšie, aby tieto výzvy zvládla. To je dôvod, prečo má Európska komisia veľmi jasný program reforiem. Preto náš pracovný program v roku 2015 niesol názov „Nový začiatok“ a v roku 2016 „Bežný prístup už nestačí“. Tento ambiciózny reformný program sme odhodlaní aj naďalej napĺňať.

Sme odhodlaní pokračovať v práci pre jednotnejšiu a lepšiu Európu, pre Európu, ktorá sa zaoberá veľkými témami, ktoré musíme riešiť spoločne – ako je utečenecká kríza – a všetko ostatné ponecháva na členských štátoch. Mali by sme mať na pamäti, že Európska únia vznikla po dvoch svetových vojnách a z kríz zvykne vyjsť posilnená. Spoločne sme silnejší než výzvy, ktorým musíme čeliť. Utečenecká kríza musí byť toho názorným príkladom.

Dimtirs Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo

Komentár bol uverejnený v denníku SME 19.07.2016.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. júla 2016