Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok16. apríla 2019Odhadovaný čas čítania: 5 min

Niekoľko rád ako porozumieť novým energetickým štítkom

energy_labels.jpg
© EU
Európska komisia prijala nový vzhľad a formát štítkov energetickej účinnosti, áno, to sú tie informačné štítky, z ktorých sa dozviete o spotrebe vášho nového pomocníka do domácnosti.

Nové štítky budú na výrobkoch v kamenných i online obchodoch od 1. marca 2021. V porovnaní s tými existujúcimi by mali byť pre spotrebiteľov zrozumiteľnejšie, aby im naozaj pomohli vybrať si ten správny nový spotrebič.

 

Nový formát a vzhľad budú mať štítky energetickej účinnosti pre tieto výrobky:  

1. umývačky riadu;

2. práčky a práčky so sušičkou;

3. chladničky vrátane chladničiek na víno;

4. svietidlá;

5. elektronické displeje vrátane televízorov, monitorov a digitálnych informačných displejov;

6. novú produktovú skupinu „komerčných“ chladničiek v obchodoch a predajné automaty.

Novinkou na štítku je QR kód, ktorý pri naskenovaní bežným smartfónom spotrebiteľovi sprístupní dodatočné (nekomerčné) informácie o konkrétnom spotrebiči. Ide o údaje, ktoré výrobcovia vkladajú do databázy EÚ EPREL, ktorá sa všetkým európskym občanom sprístupní v najbližších mesiacoch. Súkromný sektor a rôzne mimovládne organizácie takisto prichádzajú s aplikáciami na uľahčenie nákupných rozhodnutí, ide napríklad o aplikácie na výpočet návratnosti či porovnávanie rôznych výrobkov. Na štítku k výrobku sa teda nebude uvádzať iba spotreba elektriny, ale aj iné informácie sprevádzané intuitívnymi piktogramami, aby sa výrobky dali porovnať a spotrebitelia sa mohli pri nákupe informovanejšie rozhodovať. Patriť tu budú napríklad informácie o spotrebe vody v pracom cykle, skladovacej kapacite, vydávanom hluku a ďalšie.

 

 

nove_energeticke_stitky_priklady_1__0.jpg
© EU

 

Príklady nových energetických štítkov

Prečo Komisia navrhuje jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G?

Od roku 1995 sa energetický štítok EÚ ukázal ako úspešný. Až 85 % európskych spotrebiteľov ho pozná a pri nákupoch ho aj využíva! Energetické štítky prispeli k inováciám vo výrobe spotrebičov a podnietili aj hospodársku súťaž. Na trhu sú tak teraz nové výrobky v čoraz vyšších energetických triedach. Zatiaľ čo v počiatkoch bola väčšina modelov v najnižších triedach (t. j. E, F, G), novšie modely sa neustále zlepšovali, až sme sa dostali do súčasnej situácie, keď väčšina výrobkov zodpovedá najvyšším triedam (A+++, A++, A+). Tento pozitívny výsledok však momentálne spotrebiteľom sťažuje rozlišovanie medzi výrobkami v najlepšej A kategórii: môžu si napríklad myslieť, že ak si kúpia výrobok triedy A+, dostanú jeden z najúčinnejších výrobkov na trhu, pričom v skutočnosti môže niekedy ísť o priemerný či dokonca o najmenej účinný výrobok.

V snahe uľahčiť spotrebiteľom chápanie a porovnávanie výrobkov sa EÚ rozhodla ponechať do budúcnosti na štítkoch iba triedy od A po G, vrátane prepracovania súčasných stupníc, navyše nový revidovaný systém zahŕňa aj digitálnu databázu nových energeticky účinných výrobkov, aby boli všetky výrobky, ktoré sú umiestnené na trhu EÚ, zaregistrované v online databáze. Tým sa umožní väčšia transparentnosť a vnútroštátnym orgánom sa uľahčí dohľad nad trhom.

 

Aký prínos majú opatrenia v oblasti energetického označovania a ekodizajnu?

Podľa interných odhadov Komisie usporia nové štítky do roku 2030 celkovo 38 TWh koncovej energie ročne, čo zodpovedá ročnej spotrebe elektriny v Maďarsku. Začiatkom júla 2019 plánuje Komisia prijať aj súbor 11 predpisov o ekodizajne. Zameranie ekodizajnových predpisov dopĺňa energetické označovanie, keďže stanovuje minimálne požiadavky napr. na spotrebu energie v režime pohotovosti, opraviteľnosť, dostupnosť náhradných dielov či uľahčenie demontáže a recyklácie na konci životnosti výrobku, čím podporuje zavádzanie obehového hospodárstva do praxe. Očakáva sa, že táto kombinácia nových opatrení prinesie do roku 2030 úsporu energie na úrovni 94 TWh ročne, čo je viac než ročná spotreba elektrickej energie v Belgicku a Luxembursku.

 

Čo bude s opraviteľnosťou?

Komisia čoraz systematickejšie zohľadňuje aspekty efektívnosti využívania zdrojov ako trvácnosť, možnosti opráv a modernizácie, recyklovateľnosť a zloženie recyklovaných materiálov. Medzi ekodizajnové opatrenia boli zaradené nové požiadavky na opraviteľnosť a recyklovateľnosť spotrebičov. Zohľadňuje sa dostupnosť náhradných dielov, ľahká vymeniteľnosť a prístup odborných opravárov k informáciám o opravách a údržbe (platí to najmä pre chladiace zariadenia, umývačky riadu pre domácnosť, práčky a práčky so sušičkou pre domácnosť, elektronickéh displejé a chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja.

 

Používajú naše štítky aj iné krajiny mimo EÚ?

Podľa prieskumu, ktorý prebehol v roku 2014  sa už vtedy potvrdilo, že energetické označovanie spotrebičov energie používa 59 krajín mimo EÚ (viď nižšie).

 

 

ener._stitky_vo_svete.jpg
© EU

 

.

Podobný prieskum austrálskeho ministerstva priemyslu potvrdil pôsobivý počet tretích krajín, ktoré štítok EÚ napodobnili. Energetický štítok EÚ sa tak stal medzinárodným symbolom energetickej účinnosti a jeho dosah je citeľný ďaleko za hranicami Únie. Motív farebnej stupnice šípok od A (zelená) po G (červenú) sa v krajinách mimo EÚ používa napríklad na označovanie hospodárnosti budov a efektívnosti či účinnosti pneumatík, automobilov a ďalších tovarov. Verné alebo takmer verné kópie energetických štítkov EÚ možno nájsť po celom svete – vo väčšine krajín Strednej a Južnej Ameriky, Afriky, v krajinách Blízkeho východu, v Rusku a ďalších bývalých sovietskych štátoch, mierne upravené verzie by sme našli zase v Číne, Hongkongu, Iráne či v Tunisku. Verzie, ktoré zachovali iba farebné označenia sa používajú v Kórei alebo v Čínskom Tchaj-peji.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
16. apríla 2019