Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. marca 2020Odhadovaný čas čítania: 5 min

Nová európska generácia: konať rýchlo a budovať, čo pretrvá

p040982-516130.jpg
© EU
Pred tým, ako som sa pred 100 dňami ujala funkcie, zapôsobili na mňa neohrozenosť ducha a odhodlanie konať budúcej európskej generácie. Videla – a počula – som to opäť jasne a nahlas v piatok, keď tisíce mladých ľudí vyšli do bruselských ulíc a dožadovali sa naliehavých opatrení pre našu planétu. Komentár Ursuly von der Leyen

Táto generácia chce, aby sme konali rýchlo – a má pravdu. Pred nami sú totiž dve významné transformácie – ekologická a digitálna. Obidve budú mať vplyv na naše životy bez ohľadu na to, kde žijeme a čo robíme. Zmenia to, ako cestujeme alebo ako vymýšľame, vyrábame a spotrebúvame veci. Pre európskych inovátorov, podnikateľov a priemysel však vytvoria nové príležitosti.

Svet, v ktorom sa na tieto zásadné zmeny pripravujeme, je však čoraz nepokojnejší a zložitejší. Nedávne udalosti nám pripomenuli, prečo sa hovorí, že v politike je týždeň dlhý čas. V posledných dňoch som bola v Grécku a Bulharsku, aby som na vlastné oči videla, pod akým tlakom sa nachádzajú naše hranice, a aby som ponúkla európsku solidaritu – symbolicky, ale aj vo forme finančnej a technickej podpory. Táto skúsenosť ma len utvrdila v presvedčení, že musíme nájsť humánny, účinný a komplexný spôsob napredovania v oblasti migrácie. Len jeden deň predtým som bola v našom krízovom riadiacom centre, kde sme plánovali rôzne spôsoby, ako môže Európa pomôcť zmierniť vplyv koronavírusu.

V posledných týždňoch sme mali možnosť presvedčiť sa o tom, že potrebujeme, aby bola Európa silnejšia, jednotná a strategickejšia v tom ako rozmýšľa, koná a hovorí. Musíme vytvárať aj nové partnerstvá a spojenectvá – ako napríklad novo navrhnuté partnerstvo s Afrikou. Potrebujeme posilniť aj partnerstvá a spojenectvá, ktoré už máme – tak, ako to robíme s krajinami západného Balkánu.

Líderstvo tejto dvojakej transformácii v meniacom sa svete je hnacou silou tejto Komisie. Je to naša generačná úloha a príležitosť. A preto sme od prvého dňa odhodlaní, že pri vytváraní spravodlivej a prosperujúcej, zelenej a digitálnej Európy, ktorá tu bude aj pre naše deti, budeme konať rýchlo.

Pokiaľ ide o budúcnosť našej planéty, najrizikovejším zo všetkých prístupov je prílišná opatrnosť.  Preto bolo spustenie európskej zelenej dohody jedným z našich prvých opatrení. Jej hlavným cieľom je, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Pred týždňom sme navrhli premeniť tento ambiciózny cieľ na záväzné právne predpisy.

Ide tu samozrejme o prinavrátenie prírody do nášho života a znižovanie emisií. Európska zelená dohoda je však viac než len to – je to aj naša nová stratégia rastu. Investorom poskytne istotu a našim ekonomikám pomôže rásť, pričom ľuďom, planéte a spoločnosti vráti viac, než od nich bude brať.

Popri rýchlom konaní však musíme zabezpečiť aj to, aby sme na nikoho nezabudli. Vieme, že pre niektorých bude zmena zložitejšia než pre iných. Preto sme navrhli vyčleniť 100 miliárd eur na zabezpečenie spravodlivého prechodu pre všetkých – najmä pre tých, ktorí budú musieť urobiť väčší krok než ostatní. Jediným spôsobom, ako zabezpečiť, aby európska zelená dohoda obstála v skúške času, je dať na prvé miesto ľudí a spravodlivosť.

V konečnom dôsledku ide o otázku dôvery, ktorá je zároveň aj kľúčovým slovom pre náš prístup k digitálnej transformácii. Verím v technológiu a v to, ako nám môže uľahčiť život – od starostlivosti o rodinu až po komunikáciu s priateľmi. Zároveň viem, čo môže urobiť pre vytváranie nových pracovných miest či rozvoj nových zručností a ako môže pomôcť európskym podnikom – od najmenšieho startupu až po tú najväčšiu spoločnosť.

Ak sa však Európa má stať lídrom v digitálnej oblasti, musíme rozvíjať nielen naše kapacity, ale aj naše vlastné právne predpisy. Potrebujeme, aby európske inovácie a technológie boli konkurencieschopné v celosvetovom meradle. Práve to je stredobodom novej stratégie v oblasti údajov, ktorá nám pomôže využívať naše silné stránky a ktorá bude podnecovať spoločnosti a vlády k tomu, aby získavali prístup k množstvu nedostatočne využívaných údajov a vymieňali si ich. Pomôže nám tiež čo najlepšie využívať umelú inteligenciu – tak, aby sme jej všetci mohli dôverovať.

Príležitosti vyplývajúce z tejto dvojakej transformácie budeme schopní plne využiť len vtedy, ak budeme stavať na všetkých našich silných stránkach a čerpať z našej rozmanitosti. Vždy sa budeme usilovať o spravodlivosť, budeme presadzovať naše hodnoty a starať sa o veci, na ktorých ľuďom skutočne záleží. Preto sme už predložili novú stratégiu pre rodovú rovnosť a spustili sme prvú fázu európskeho plánu, ktorý má poraziť rakovinu.
Takže áno, v politike je týždeň dlhý čas. Ale 100 dní stačí len na vytýčenie smeru a na podniknutie prvých veľkých krokov na našej ceste. Bude to hrboľatá cesta, budeme počas nej skúšaní, ale musíme sa nechať viesť duchom novej európskej generácie. Toto je váš čas a cesta začína práve teraz.

Komentár predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen bol zverejnený v denníku Pravda 9. marca 2020.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. marca 2020