Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. januára 2020Odhadovaný čas čítania: 1 min

Nová výzva na predkladanie ponúk

istock-11932986.jpg
© EU
Európska komisia v súčasnosti hľadá aktívne, flexibilné spoločnosti zamerané na budúcnosť, ktoré by jej pomohli pri komunikačných a osvetových činnostiach. Komisia uverejnila novú výzvu na predloženie ponúk zameraných na podporu dobre načasovaných komunikačných činností a jasne vymedzených krátkodobých komunikačných iniciatív a reklám. 

Komisia a zvyšní signatári uzavrú dve rámcové zmluvy, každú na obdobie 4 rokov, s maximálnou hodnotou 40 a 50 miliónov EUR. Kaskádovité rámcové zmluvy sa uzatvoria s tromi rôznymi dodávateľmi, ktorých ponuky získajú najlepšie hodnotenie. Za určitých podmienok sa predpokladá aj opätovné otvorenie súťaže. 

Všetky informácie týkajúce sa výzvy, vrátane všetkých súvisiacich dokumentov, nájdete na platforme elektronického obstarávania eTendering Úradného vestníka Európskej únie. Ponuky zasielajte do 28. februára 2020. Informácie o tejto príležitosti môžete šíriť ďalej spôsobom, aký uznáte za vhodný.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. januára 2020