Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok12. februára 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Nové investície pomôžu firmám oživiť ekonomiku

istock-11932986_0.jpg
© EU
Investičný plán pre Európu, jedna z priorít Európskej komisie, má za úlohu pomôcť preklenúť váhavosť súkromného sektora viac investovať. Junckerov plán chce dosiahnuť, aby sa firmy odvážili ísť do nových perspektívnych projektov, ktoré zvyšujú ich konkurencieschopnosť a prinášajú nové pracovné miesta. Prinášame vám návod, ako môžu súkromné firmy využiť všetky finančné nástroje investičného balíčka.

Ako môžu firmy využiť finančné nástroje investičného plánu?

Základné informácie nájdete tu .

 • Infraštruktúrny projekt:
  • Pri výške potrebného financovania viac ako 25 miliónov EUR od Európskej investičnej banky (EIB): Verejný alebo súkromný promotér projektu môže osloviť EIB priamo, prostredníctvom tejto webovej stránky
  • Pri výške potrebného financovania menej ako 25 miliónov EUR: pre predloženie projektu EIB musia byť projekty zoskupené do investičnej platformy (od rámcových úverov po účelové fondy).

 

 • Malé a stredné podniky (MSP) a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou:
  • Špecializovaný nástroj pre malé a stredné podniky realizuje EIF: Európsky investičný fond (dcérska spoločnosť EIB pre MSP).
  • MSP, ktoré potrebujú viac ako 7 miliónov EUR, sa môžu obrátiť priamo na EIF. V prípade menších projektov sa musia obrátiť na finančných sprostredkovateľov.
  • Zoznam sprostredkovateľov pre Slovensko

 

Ako môžu firmy hľadať súkromných investorov prostredníctvom investičného plánu?

Je potrebné zaslať projekt Európskemu portálu investičných projektov (EIPP).

Na to, aby sa projekty kvalifikovali na využitie EIPP, musia:

 • byť v hodnote minimálne 10 miliónov EUR;
 • byť schopné spustenia do troch rokov od ich predloženia EIPP;
 • byť predložené verejnou alebo súkromnou právnickou osobou s trvalým bzdliskom v niektorom z členských štátov EÚ;
 • byť v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

 

Ako môže verejný/súkromný promotér projektu získať technickú pomoc prostredníctvom investičného plánu?

Je potrebné obrátiť sa na Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) .

Poradenské centrum poskytuje širokú škálu služieb v oblasti podpory projektov a investícií vo všetkých fázach projektového cyklu – od prvotnej identifikácie projektov, cez plánovanie a prípravu, až po implementáciu. Poradenské centrum poskytuje podporu rozvoja projektu vo všetkých fázach cyklu (od posudzovania uskutočniteľnosti až po financovanie), ďalej poradenstvo v oblasti trhových štúdií, sektorových stratégií, a screenovania projektov. Poskytnuté je aj finančné poradenstvo za účelom zlepšenia prístupu firiem k primeraným zdrojom financovania. Viac horizontálne poradenstvo je možné získať pomocou procesných a metodologických školení, ako aj školení o rôznych aspektoch investičných projektov (napr. obstarávaní, analýzach nákladov a prínosov, atď.), prístupu k financovaniu a využívania finančných prostriedkov EÚ.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
12. februára 2016