Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo7. februára 2024Zastúpenie na Slovensku

Nové opatrenia na prevenciu rakoviny pomocou očkovania

Komisia odporúča nové opatrenia pri onkologických ochoreniach, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Ide predovšetkým o očkovanie proti HPV a vírusu hepatitídy B. Zlepší sa tiež monitorovanie zaočkovanosti.

Coronavirus - Vaccination, Montenegro 

Všetci poznáme niekoho, koho sa nejakým spôsobom dotkla rakovina. Každoročne sa v Európskej únii diagnostikuje rakovina u približne 2,7 milióna ľudí a predpokladá sa, že tento počet bude v budúcnosti rásť. Viac ako 40 % prípadov onkologických ochorení v EÚ sa dá predísť. Existujú bezpečné a účinné vakcíny, ktoré by mohli zachrániť veľa životov.

Komisia preto v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine predložila nové odporúčania na podporu členských štátov v ich úsilí o prevenciu rakoviny pomocou očkovania. Odporúča výrazne zvýšiť zaočkovanosť dvomi kľúčovými vakcínami, ktoré môžu zabrániť dvom vírusovým infekciám, ktoré môžu viesť k rakovine, a to zaočkovanosť proti:

  • ľudským papilomavírusom (HPV),
  • vírusu hepatitídy B (HBV).

Zaočkovanosť by sa tiež mala dôkladnejšie monitorovať.

Medzi nové opatrenia patria:

  • zabezpečenie toho, aby očkovanie bolo ľahko dostupné a bezplatné,
  • začlenenie programov očkovania proti HPV a HBV do národných plánov prevencie rakoviny,
  • stanovenie konkrétnych cieľov,
  • posilnenie komunikácie a osvety,
  • zlepšenie monitorovania a podávania správ o zaočkovanosti zavedením elektronických registrov vakcinácie,
  • výmena najlepších postupov.

Zaočkovanosť proti HPV je v mnohých členských štátoch výrazne nižšia ako 50 %. Takisto existuje značný nedostatok údajov o zaočkovanosti voči HBV. Cieľom európskeho plánu na boj proti rakovine je do roku 2030 zaočkovať proti HPV 90 % dievčat a značný počet chlapcov. Komisia vyčlenila doteraz najväčší rozpočet na boj proti rakovine vrátane 4 miliárd eur z programu EU4Health a iných nástrojov.

Ďalšie informácie

Európsky plán na boj proti rakovine

Prehľad o prevencii rakoviny pomocou očkovania

Prehľad o tom, ako európsky plán na boj proti rakovine prináša zmenu

Video – všetci poznáme niekoho, koho sa nejakým spôsobom dotkla rakovina

Tlačová správa: Komisia v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine odporúča nové opatrenia pri onkologických ochoreniach, ktorým sa dá predchádzať očkovaním

Otázky a odpovede k onkologickým ochoreniam, ktorým sa dá predchádzať očkovaním

Údaje o prevalencii rakoviny

Ľudský papilomavírus (HPV)

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. februára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku