Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo18. decembra 2023Zastúpenie na Slovensku

Nové opatrenia na zvýšenie transparentnosti a lepšiu ochranu európskej demokracie

Komisia navrhuje upriamiť pozornosť na skryté zahraničné vplyvy.

Young people with the European flag

V demokratickej a otvorenej spoločnosti sa každý môže slobodne vyjadrovať, plne sa zapájať a požívať svoje práva a slobody. Demokracia v Európe však má aj svojich nepriateľov. Niektorí z nich sa pokúšajú ťažiť z rozdelenia spoločnosti a šíriť dezinformácie, aby tak oslabili demokratický hlas občanov alebo narušili voľby.

Preto Komisia predkladá nové opatrenia s cieľom:

  • zabezpečiť transparentnosť zahraničných záujmových skupín, ktoré chcú ovplyvniť rozhodovací proces v Únii, a to vytvorením spoločných noriem zodpovednosti a registra transparentnosti pre subjekty zastupujúce záujmy tretích krajín;
  • posilniť volebné procesy v EÚ, podporovať vysokú volebnú účasť a chrániť infraštruktúru súvisiacu s voľbami a kybernetickú bezpečnosť;
  • zabezpečiť, aby sa občania a organizácie občianskej spoločnosti mohli zapájať do tvorby politík, a to apelovaním na krajiny EÚ, aby rozvíjali konzistentnejší a organizovanejší prístup k občianskej angažovanosti.

V EÚ narastajú obavy, že otvorenosť našich spoločností môžu zneužiť zahraničné vlády. 81 % respondentov nedávneho prieskumu EÚ súhlasí s názorom, že zahraničné zasahovanie do našich demokratických systémov je vážnym problémom. Zároveň musíme naďalej hľadať spôsoby, ako cez podporu aktívneho zapájania sa v rámci našich demokracií zvýšiť odolnosť našich demokracií.

Tento nový balík vychádza z akčného plánu pre európsku demokraciu, ktorý bol prijatý v roku 2020 a ktorý je dôležitým dodatočným opatrením na posilnenie demokracií v celej EÚ pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Ďalšie informácie

Ochrana demokracie

Prehľad návrhov týkajúcich sa obrany demokracie

Tlačová správa: Obrana demokracie – Komisia navrhuje upriamiť pozornosť na skryté zahraničné vplyvy

Otázky a odpovede: Obrana demokracie

Prieskum Eurobarmoter o demokracii

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
18. decembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku