Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. augusta 2022Zastúpenie na Slovensku

Nové pracovné príležitosti v ELA

Európsky orgán práce (ELA) so sídlom v Bratislave zverejnil informáciu o nových pracovných miestach s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na rôzne pozície. Ak máte záujem zamestnať sa v ELA, vyberte si profil, ktorý vás zaujíma. 

nové pracovné príležitosti v ELA
  • Pracovník pre ľudské zdroje

Termín na podanie prihlášky je 12/09/2022,12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Pracovníka pre ľudské zdroje.

Pracovník pre ľudské zdroje bude podriadený vedúcemu úseku ľudských zdrojov a pod celkovým dohľadom vedúceho oddelenia pre ľudské zdroje prispeje k horizontálnym strategickým cieľom Európskeho orgánu práce a k rozvoju práce úradu v oblasti ľudských zdrojov, najmä v oblastiach organizačného rozvoja vrátane riadenia zmien, zapojenia zamestnancov a riadenia talentov.

Referencia: ELA/AD/2022/09

 

  • Asistent pre financie a verejné obstarávanie

Termín na podanie prihlášky je 12/09/2022,12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Asistenta pre financie a verejné obstarávanie.

Asistent pre financie a verejné obstarávanie, bude zohrávať kľúčovú úlohu vo finančných procesoch ELA, a to najmä iniciovaním jeho finančných transakcií, zabezpečovaním ich zákonnosti a správnosti a poskytovaním podpory jeho postupom verejného obstarávania.

Referencia: ELA/CA/2022/10

 

  • Vedúci pracovník pre rozvoj riešení ICT

Nový termín na podanie prihlášky je 12/09/2022,12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu vyššieho úradníka pre rozvoj ICT riešení.

Vedúci pracovník oddelenia pre rozvoj ICT prispeje k architektúre, návrhu, vývoju, zavádzaniu, operáciám a podpore riešení ICT Európskeho orgánu práce.

Referencia: ELA/AD/2022/03

 

  • Vyslaný národný expert (SNE): EURES

Termín na podanie prihlášky je 12/09/2022,12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Vyslaného národného experta (SNE) pre EURES.

SNE, ktorý pracuje v tíme Európskeho orgánu práce EURES, bude prispievať k činnostiam Európskeho úradu pre koordináciu (ECO) siete EURES v súlade s článkom 6 nariadenia o zriadení Európskeho orgánu práce a článkom 8 nariadenia (EÚ) 2016/589 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES).
Referencia: ELA/SNE/2022/11

 

  • Vyslaný národný expert (SNE): Riešenie problému nedeklarovanej práce

Termín na podanie prihlášky je 12/09/2022,12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Vyslaného národného experta (SNE) pre Riešenie problému nedeklarovanej práce.

SNE, ktorý podlieha vedúcemu oddelenia presadzovania a analýzy, prispeje k rozvoju činností Európskeho orgánu práce v oblasti boja proti nedeklarovanej práci.

Referencia: ELA/SNE/2022/13

 

  • Vyslaný národný expert (SNE): Analýzy a posudzovanie rizika v oblasti mobility pracovnej sily

Termín na podanie prihlášky je 12/09/2022,12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Vyslaného národného experta (SNE) pre Analýzy a posudzovanie rizika v oblasti mobility pracovnej sily.

SNE bude pod vedením vedúceho oddelenia presadzovania a analýzy a pod koordináciou vedúceho pracovníka pre pracovnú mobilitu povereného úlohou analýzy a posudzovania rizík prispievať k rozvoju sektora posudzovania a analýzy rizík.

Referencia: ELA/SNE/2022/14

 

  • Vyslaný národný expert (SNE): Informácie a služby v oblasti mobility pracovnej sily

Termín na podanie prihlášky je 12/09/2022,12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Vyslaného národného experta (SNE) pre Informácie a služby v oblasti mobility pracovnej sily.

SNE, ktorý pracuje v sektore informácií a služieb, prispeje k zlepšeniu dostupnosti, kvality a prístupnosti relevantných informácií o mobilite pracovnej sily pre jednotlivcov, zamestnávateľov a inštitúcie sociálnych partnerov v súlade s článkom 5 nariadenia o zriadení Európskeho orgánu práce.

Referencia: ELA/SNE/2022/12

 

  • VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK NA PROGRAM STÁŽÍ V EURÓPSKOM ORGÁNE PRÁCE (ELA)

Nový termín na podanie prihlášky je 5/09/2022,12:00 h. (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje výberové konanie na program stáží 2022/2023. Stáže sa uskutočnia v sídle úradu, v Bratislave.

Uchádzači, ktorí majú záujem, sa môžu uchádzať o tento profil oddelenia a stáže:

Oddelenie zdrojov: Profil 3 – ICT a vybavenie (podklady IT)

Referencia: ELA Traineeship Programme

 

  • Vyslaný národný expert pre sektor budovania kapacít

Nový termín na podanie prihlášky je 12/09/2022,12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje výzvu na vyjadrenie záujmu o pozíciu vyslaného národného experta pre sektor budovania kapacít.

Národný expert, ktorý podáva správy vedúcemu oddelenia na podporu spolupráce, prispeje k rozvoju činností ELA zameraných na budovanie kapacít.

Referencia: ELA/SNE/2022/08

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. augusta 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku