Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. februára 2023Zastúpenie na Slovensku

Nové pracovné príležitosti v ELA

Európsky orgán práce (ELA) so sídlom v Bratislave zverejnil informáciu o nových pracovných miestach s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na rôzne pozície. 

pracovná pozícia

Pracovník pre podnikovú analýzu portálu EURES (ELA/AD/2023/07)

Termín na podanie prihlášky je 09/03/2023, 12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Pracovník pre podnikovú analýzu portálu EURES, ktorý bude prispievať k činnostiam Európskeho úradu pre koordináciu (ECO) siete EURES.

Referencia: EURES Portal Business Analysis Officer

 

Vedúci pracovník pre mobilitu pracovnej sily — Informácie a služby (ELA/AD/2023/06)

Termín na podanie prihlášky je 09/03/2023, 12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Vedúci pracovník pre mobilitu pracovnej sily — Informácie a služby, ktorý bude pracovať v sektore informácií a služieb, prispeje k zlepšeniu dostupnosti, kvality a dostupnosti relevantných informácií o mobilite pracovnej sily pre jednotlivcov, zamestnávateľov a inštitúcie sociálnych partnerov.

Referencia: Senior Labour Mobility Officer – Information and Services

 

Vedúci pracovník pre mobilitu pracovnej sily — Presadzovanie a analýza (ELA/AD/2023/05)

Termín na podanie prihlášky je 09/03/2023, 12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Vedúci pracovník pre mobilitu pracovnej sily — Presadzovanie a analýza, ktorý bude prispievať k vykonávaniu operačných úloh orgánu prostredníctvom poskytovania špecializovaných odborných znalostí (právnych a politických) vo všetkých záležitostiach súvisiacich s uplatňovaním a presadzovaním aktov Únie v rozsahu činností orgánu, s osobitným zameraním na zosúladené a spoločné inšpekcie, analýzy mobility pracovnej sily a hodnotenie rizík a spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom riešiť nedeklarovanú prácu.

Referencia: Senior Labour Mobility Officer – Enforcement and Analysis

 

Pracovník pre mobilitu pracovnej sily – inšpekcie (ELA/AD/2023/04)

Termín na podanie prihlášky je 09/03/2023, 12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Pracovník pre mobilitu pracovnej sily – inšpekcie, ktorý bude podávať správy vedúcemu oddelenia presadzovania a analýzy a pod koordináciou vedúceho sektora inšpekcií k vykonávaniu mandátu Európskeho orgánu práce a k rozvoju úloh orgánu pre inšpekcie.

Referencia: Labour Mobility Officer – Inspections

 

Pracovník pre pracovnú mobilitu — Operačná analýza a hodnotenie rizík (ELA/AD/2023/02)

Termín na podanie prihlášky je 09/03/2023, 12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Pracovník pre pracovnú mobilitu — Operačná analýza a hodnotenie rizík, ktorý bude podávať správy vedúcemu oddelenia presadzovania a analýzy a pod koordináciou vedúceho odvetvia analýz pracovnej mobility a hodnotenia rizík k úlohám a povinnostiam sektora analýz a hodnotenia rizík.

Referencia: Labour Mobility Officer – Operational Analysis and Risk Assessment

 

Pracovník pre pracovnú mobilitu — Strategická analýza a hodnotenie rizík (ELA/AD/2023/03)

Termín na podanie prihlášky je 09/03/2023, 12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu Pracovník pre pracovnú mobilitu — Strategická analýza a hodnotenie rizík, ktorý bude podávať správy vedúcemu oddelenia presadzovania a analýzy a pod koordináciou vedúceho odvetvia analýz pracovnej mobility a hodnotenia rizík k úlohám a povinnostiam sektora analýz a hodnotenia rizík. Prispeje najmä k rozvoju oblasti strategického hodnotenia rizík a k vykonávaniu príslušných analytických činností a súvisiacich úloh.

Referencia: Labour Mobility Officer – Strategic Analysis and Risk Assessment

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. februára 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku