Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo21. decembra 2023Zastúpenie na Slovensku

Nové riešenia na zlepšenie života občanov v cezhraničných regiónoch Európy

Komisia navrhla riešenia, ktorými chce zabezpečiť, aby občania v pohraničných regiónoch EÚ mali prístup k službám, ktoré potrebujú v každodennom živote.

Illustration photos for the Commission's social media channels

V týchto regiónoch žije 150 miliónov Európanov. Často majú sťažený prístup k doprave, službám zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, ako aj k infraštruktúre. Orientácia v rôznych právnych a administratívnych systémoch môže byť zložitá, nákladná a mätúca.

"Dokonca aj 30 rokov po vytvorení jednotného trhu stále existuje mnoho prekážok, ktoré bránia cezhraničným regiónom plne využívať výhody integrácie EÚ. V návrhu o uľahčení cezhraničných riešení navrhujeme poskytnúť vnútroštátnym orgánom flexibilný a voliteľný nástroj na odstránenie týchto prekážok. Ľudia žijúci v pohraničných regiónoch predstavujú tretinu obyvateľstva EÚ a dnešný návrh prináša možnosť konkrétneho zlepšenia ich každodenného života," hovorí komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová.

Občania môžu mať napríklad problémy s prístupom ku kritickým záchranným službám, pretože ich najbližšia záchranná služba alebo nemocnica môže byť za hranicami. Môžu im chýbať informácie o tom, aké majú práva, o pravidlách zdravotného poistenia, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia, alebo o rôznych technických požiadavkách súvisiacich s privolaním záchranného vozidla. V dôsledku toho sa nemusia dostať do nemocnice alebo nedokážu včas požiadať o záchranné vozidlo.

V súlade s novým návrhom budú musieť krajiny EÚ zriadiť cezhraničné koordinačné miesta. Keď niekto oznámi nejaký cezhraničný problém, nová služba ho spojí s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Spoločne budú pracovať na hľadaní praktického riešenia. Posledné slovo pri rozhodovaní o tom, aké riešenie sa vyberie, majú krajiny EÚ. Komisia zároveň vytvorí sieť týchto koordinačných miest, aby bolo možné vymieňať si najlepšie postupy.

Podľa štúdie z roku 2017 by sa odstránením 20 % súčasných právnych a administratívnych prekážok zvýšil HDP o 2 % a v cezhraničných regiónoch Európy by sa vytvorilo viac ako milión pracovných miest.

Ďalšie informácie

Cezhraničná spolupráca v EÚ

Tlačová správa: Návrh Komisie na posilnenie jednotného trhu odstránením právnych a administratívnych prekážok v cezhraničných regiónoch Európy

Správa: Účinky právnych a administratívnych prekážok v regiónoch s vnútornými pozemnými hranicami

Prieskum medzi občanmi v cezhraničných regiónoch

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. decembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku