Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. decembra 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Nový vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

miko.jpg
© EU
Ladislav Miko, nový vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave, sa svojej funkcie ujme 1. januára 2018. Na túto pozíciu prinesie rozsiahle znalosti o inštitúciách EÚ, ktoré získal počas svojho viac ako desaťročného pôsobenia na vysokých postoch v Európskej komisii, a takmer dvadsaťročné skúsenosti z českej a slovenskej verejnej správy. Ladislav Miko v tejto pozícii nahradí Dušana Chreneka, ktorý ju zastával od roku 2012.

„Teší ma, že sa môžem vrátiť do svojej rodnej krajiny po 25 rokoch práve v pozícii zástupcu Európskej komisie. Počas svojho pôsobenia by som sa rád zameral najmä na komunikáciu výhod, ktoré bežným občanom Únia prináša do každodenného života už celé desaťročia. Zároveň som rád, že  nastupujem v roku významných výročí. Jedno mi je naozaj blízke, tento rok si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky. Pre mňa osobne sú doslova domovom obe krajiny: aj keď som občanom Českej republiky, narodil som sa na Slovensku. Teraz reprezentujem Európsku úniu, ktorá oba tieto domovy pred 14 rokmi opäť spojila do jedného celku,” uviedol Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.  

Ladislav Miko nastúpil do Európskej komisie v roku 2005 na miesto riaditeľa v rámci Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. V roku 2011 sa stal zástupcom generálneho riaditeľa na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín, zodpovedným za bezpečnosť potravinového reťazca.

Miko prišiel do Komisie z českej verejnej služby, kde pracoval ako námestník ministra na Ministerstve životného prostredia. V roku 2009 sa nakrátko do českej verejnej služby vrátil, aby zastával post ministra životného prostredia. V rokoch 1992 až 2001 pôsobil na rôznych pozíciách v Českej inšpekcii životného prostredia, okrem iného aj ako zástupca riaditeľa. Svoju kariéru začal v roku 1984 v Slovenskej akadémii vied na rôznych pozíciách vrátane vedúceho Ústavu zoológie a zástupcu riaditeľa vedeckého výboru ústavu.

Ladislav Miko získal v roku 1996 na Karlovej univerzite v Prahe titul PhD. zo zoológie a ekológie, v roku 2009 získal na Fakulte životného prostredia Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe titul docent a od roku 2010 je hosťujúcim profesorom na Antverpskej univerzite.

  • Súvislosti

Európska komisia má svoje zastúpenia vo všetkých 28 členských štátoch EÚ a regionálne kancelárie v Barcelone, Belfaste, Bonne, Cardiffe, Edinburghu, Marseille, Miláne, Mníchove a Wroclawi. Zastúpenia sú očami, ušami a hlasom Komisie v jednotlivých členských štátoch EÚ. Sú v kontakte s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami a informujú médiá a verejnosť o politikách EÚ. Podávajú vedeniu Komisie správy o vývoji v dôležitých oblastiach v členských štátoch. Od začiatku Junckerovej komisie vymenúva vedúcich zastúpení predseda Komisie a tí predstavujú jeho politických zástupcov v členskom štáte, v ktorom danú pozíciu zastávajú.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. decembra 2017