Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok15. júla 2019Odhadovaný čas čítania: 5 min

Obchodná dohoda s Mercosurom prináša nesmierne príležitosti a presadzuje hodnoty EÚ

mercosur_0.png
© EU
V piatok 28. júna uzavreli EÚ a štyri juhoamerické krajiny Mercosuru – Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj – historickú dohodu, ktorou sa odstránia prekážky obchodu a stanovia pevné spoločné pravidlá. Komentár Cecilie Malmströmovej

Rovnako ako všetky ostatné obchodné dohody, aj táto dohoda prináša spoločnostiam z EÚ príležitosti na predaj tovaru a služieb na zahraničných trhoch. V tomto prípade však ide o trh s približne 260 miliónmi obyvateľov, čo už stojí za pozornosť.

EÚ má teraz výhodnú štartovnú pozíciu a môže tieto rastúce trhy využiť. Pre našich konkurentov, ktorí budú naďalej čeliť vysokým clám, zostávajú tieto štyri krajiny prakticky uzavreté. Naše spoločnosti ušetria vďaka dohode viac ako 4 miliardy eur, teda štyrikrát viac ako pri našej nedávnej dohode s Japonskom.

Dohoda je prínosná aj pre naše spoločnosti poskytujúce napríklad telekomunikačné, finančné, podnikateľské a dopravné služby, ktoré budú môcť konkurovať miestnym spoločnostiam za rovnakých podmienok. Spoločnosti z EÚ budú mať takisto možnosť uchádzať sa v štyroch krajinách Mercosuru o verejné zákazky, a to za takých istých podmienok ako miestne spoločnosti.

Väčší objem vývozu prinesie ďalšie pracovné miesta. Ďalší vývoz umožní spoločnostiam z EÚ, aby rozšírili svoje podnikanie a najali viac ľudí. Podľa posledných údajov závisí od vývozu až 36 miliónov pracovných miest v Európe. Na Slovensku  je to 282 000 pracovných miest. Necelých 250 slovenských spoločností exportuje do krajín Mercosuru. Hodnota slovenského vývozu do tohto regióny je 83 miliónov Eur. 

Pre menšie spoločnosti bude k dispozícii osobitný online portál, ktorý im pomôže zorientovať sa v colných postupoch a získať všetky potrebné informácie.

Veľký dôvod na oslavy v súvislosti s touto dohodou majú aj európski poľnohospodári. Vzhľadom na naše hlboké kultúrne a historické väzby majú juhoamerickí spotrebitelia v obľube kvalitné európske poľnohospodárske produkty. Dohodou sa výrazne znížia clá na európske vína, syry, čokoládu a ďalšie produkty s vysokou hodnotou. Viac ako 350 názvov tradičných potravín a nápojov, bude zároveň chránených pred napodobňovaním. Týmto spôsobom ochránime tradičné výrobky a postupy a pomôžeme zaistiť hospodársku budúcnosť pre zručných európskych výrobcov tradičných potravín.

Pravdaže, plne chápeme obavy, ktoré poľnohospodári môžu mať v súvislosti s väčšou konkurenciou v citlivých odvetviach, ako je napríklad hovädzie mäso. Prístup, ktorý sme našim partnerom poskytli v týchto oblastiach, je však len o málo väčší, najmä ak sa na to pozrieme z hľadiska celého trhu EÚ. Napríklad 99 000 ton hovädzieho mäsa navyše sa zdá veľa, no ide len o 1 % z 8 miliónov ton, ktoré každý rok zjeme. To isté platí pre cukor a hydinu.

Dohoda zároveň zahŕňa záruky, ktoré možno uplatniť práve v prípade náhleho nárastu dovozu, ktorý by poškodzoval našich výrobcov. Treba však uviesť, že ani po tom, čo nadobudla platnosť dohoda medzi EÚ a Kanadou, sme nezaznamenali vlnu lacného dovozu, ktorej sa mnohí obávali. Celkový vývoz potravín a nápojov z EÚ do Kanady pritom vzrástol o 7 %.

Napriek tomu, že sme o tejto dohode začali rokovať pred 20 rokmi, spôsob, akým uskutočňujeme obchodnú politiku, sa v posledných rokoch radikálne zmenil, čo sa prejavilo aj v tejto dohode. Obchod musí prinášať hospodárske výhody, ale zároveň musí byť aj transparentný, udržateľný a musí sa opierať o naše hodnoty.

Jedlo na našich tanieroch musí spĺňať prísne potravinárske normy EÚ bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Na tom nič nemení ani táto dohoda. V dohode je zakotvená aj zásada predbežnej opatrnosti. Tá nám zaručuje právo nevpustiť výrobok na trh EÚ, ak v súvislosti s ním nie sú k dispozícii presvedčivé vedecké dôkazy.

Transparentnosť podľa nás vedie k lepšej tvorbe politiky. Vlády jednotlivých štátov a poslanci Európskeho parlamentu boli o každom kroku informovaní a plné znenie dohody bude budúci týždeň zverejnené na internete, aby si každý občan mohol prečítať podrobnosti.

Nie je pravda, že obchodné dohody sú len o voľnom obchode. V skutočnosti sú to zložité a dlhé právne texty stanovujúce pravidlá, podľa ktorých musí obchod prebiehať. Súčasťou tejto dohody je mimoriadne dôkladne vypracovaná časť týkajúca sa udržateľného rozvoja, ktorou sa zaistí ochrana životného prostredia a práv pracovníkov. Zásadné však je, že dohoda opäť potvrdzuje záväzky, ktoré sme prijali v rámci Parížskej dohody o zmene klímy. To napríklad zahŕňa prísľub Brazílie, že opätovne zalesní 12 miliónov hektárov amazonského dažďového pralesa.

Ak naši partneri nenaplnia svoje prísľuby, máme na základe obchodnej dohody ďalší nástroj, ktorým ich k tomu môžeme primať. Len minulý týždeň sme podnikli kroky vo vzťahu k Južnej Kórei, pretože nie sme spokojní s pokrokom, ktorý od nadobudnutia platnosti našej dohody dosiahla v oblasti práv pracovníkov.

Na záver na chvíľu poodstúpme a pozrime sa na veci z globálnejšieho hľadiska. Ako sme videli na samite G20 v Osake, postavenie medzinárodných dohôd sa nikdy nezdalo také krehké. Niektorí z najväčších hráčov v ne stratili dôveru a snažia sa celý systém rozložiť.

My sme sa spolu so štyrmi štátmi Mercosuru namiesto toho rozhodli urobiť dôrazný krok v záujme multilateralizmu – v prospech otvoreného, udržateľného obchodu založeného na pravidlách a medzinárodnej spolupráce pri boji proti zmene klímy.

Komentár Cecilie Malmströmovej, európskej komisárky pre obchod, bol zverejnený v denníku SME 12. júla 2019.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
15. júla 2019