Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. októbra 2016Odhadovaný čas čítania: 5 min

Od malých a stredných podnikateľov záleží veľa

entrepreneur.jpg
© EU
Slovensko je od úspechu malých a stredných podnikateľov výrazne závislé, hoci oni sami sa často cítia opomínaní. Dnes už však jestvuje dostatok nástrojov na ich podporu.  Komentár Dušana Chreneka.

Ak by ste si spätne prelistovali volebné programy relevantných politických strán, jednou z oblastí, ktorú si nedovolila vynechať žiadna, bola podpora malých a stredných podnikov. Nečudo, do tejto veľkostnej kategórie u nás spadá až 99,9 percent podnikov, ktoré zamestnávajú vyše 70 percent Slovákov a tvoria 61 percent pridanej hodnoty v krajine.

Naša ekonomika je od úspechu tejto kategórie závislá ešte väčšmi ako je priemer v Európskej únii. Hoci malí a strední podnikatelia tvoria chrbtovú kosť nášho hospodárstva, oni sami sa často cítia opomínaní. Sťažujú sa na vysoké dane a odvody, nedostatok vládnych stimulov, zvýhodňovanie korporácií, zložitú administratívu či slabú ochranu.

Najskôr malí

Treba uznať, že v mnohom majú pravdu.  Na rozdiel od veľkých spoločností, ktoré sa môžu pri svojej činnosti a plnení rôznych legislatívnych a regulačných požiadaviek štátu oprieť o početný administratívny aparát a navyše vedia vďaka veľkosti ťažiť aj z výhodnejších podmienok financovania, sú malé a stredné podniky v jasnej nevýhode.   

Hoci pôsobia hlavne na vnútroštátnej úrovni, keďže len pomerne málo z nich sa zapája aj do cezhraničného podnikania, ich pôsobenie môžu výrazne ovplyvniť aj právne predpisy EÚ. Či už ide o podmienky hospodárskej súťaže, obchodné právo alebo jednotný digitálny trh, ktorý podstatne uľahčuje cezhraničné online podnikanie. Podporu malého a stredného podnikania si preto medzi hlavné priority priemyselnej politiky stanovila aj Európska komisia.

Je v záujme nás všetkých, aby sa z Európy stalo atraktívnejšie miesto pre zakladanie podnikov a samotné podnikanie. Európska komisia preto v posledných rokoch rozbehla viacero iniciatív zameraných na podporu tejto skupiny podnikateľov.

Ide napríklad o iniciatívu Small Business Act, ktorej cieľom je zlepšenie celkového prístupu k podnikaniu v EÚ na základe zásady „najskôr myslieť na malých“, ale aj program regulačnej vhodnosti a efektívnosti, ktorý odstraňuje zbytočnú administratívnu záťaž pre firmy. Rozbehnúť sa podarilo aj poradenskú sieť Enterprise Europe Network, ktorá pomáha  firmám hľadať obchodných partnerov, orientovať sa v legislatíve či efektívne čerpať európske fondy.

Prístup k investíciám

Podpora pri vytváraní priateľskejšieho podnikateľského prostredia však musí byť sprevádzaná aj konkrétnymi finančnými nástrojmi, o ktoré sa podnikatelia môžu pri rozbiehaní biznisu oprieť. Komisia preto v spolupráci s Európskou investičnou bankou iniciovala aj množstvo garančných schém, ktoré pomohli miliónom firiem v Európe získať prístup ku výhodnému bankovému financovaniu, ktoré by si inak nemohli dovoliť.  

Týka sa to aj Slovenska, vďaka prostriedkom EÚ je momentálne k dispozícií pre malé a stredné podniky až 27 rôznych finančných nástrojov vo forme úverov a záruk od komerčných bánk alebo rizikového kapitálu od investičných platforiem. Rýchly prehľad v nich získate vďaka európskej stránke access2finance.eu.

Nové možnosti sa otvárajú podnikateľom aj vďaka Investičnému plánu pre Európu. Ten začínal minulý rok s ambíciou zmobilizovať 315 miliárd eur dodatočných investícií do troch rokov. Doteraz umožnil investície vo výške 127 miliárd a podporil asi 200-tisíc malých a stredných podnikov. V príprave je už jeho navýšenie až na 500 miliárd a predĺženie minimálne do roku 2020.

V našich končinách sa Investičný plán spája najmä s výstavbou nového obchvatu Bratislavy D4, avšak vďaka dohodám medzi Európskym investičným fondom a Československou obchodnou bankou, budú z neho už čoskoro profitovať aj menší podnikatelia. Cez produkty so zárukami EÚ s celkovým objemom 135 miliónov eur, bude môcť až 6-tisíc slovenských firiem a inovatívnych podnikov získať výhodnejšie financovanie. Pre podnikateľa bude výhodou nielen nižší úrok či vyšší objem úveru, ale aj dlhšia doba splácania a nižšia zábezpeka. Mnoho firiem tak získa možnosť zveľaďovať svoje podnikanie.

Priestor na inovácie

Významnou pomocou  boli a sú aj európske štrukturálne a investičné fondy, ktorých sú malé a stredné podniky významným prijímateľom. Uchádzať sa môžu aj o nezanedbateľný podiel z aktuálneho celkového balíka 15,3 miliardy eur vyčlenených pre Slovensko.

Pre malé a stredné podniky je najdôležitejší program zameraný na výskum a inovácie s rozpočtom viac ako 2,26 miliárd eur. Program sa okrem podpory výskumu a inovácií zameria aj na  zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu rastu menších podnikov. Vďaka programu môže narásť podiel podnikov využívajúcich výskum, vývoj a inovácie až o 10 percent. Podporených tak bude takmer 13-tisíc podnikov, vrátane 1400 start-upov a vytvorí sa 4-tisíc nových pracovných miest.

Keď sa pozrieme na solídny rast ekonomiky, lacné úvery a množstvo možností na zvýhodnené úvery, tak sa zdá, že podmienky pre financovanie nových kvalitných projektov podnikateľom prajú. Záležať ale samozrejme bude aj od samotných podnikateľov a ich schopnosti kvalitné projekty ponúknuť. A taktiež od politikov, ktorých úlohou by malo byť zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Článok vyšiel v denníku Sme 21.10.2016

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. októbra 2016