Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. marca 2017Odhadovaný čas čítania: 1 min

Od slov na papieri ku konkrétnym výsledkom

plavcan_web_0.jpg
© EU
Dňa 17. marca 2017 sa eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová stretla na historicky prvom stretnutí s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom ohľadne napredovania v začatom konaní Európskej komisie proti Slovenskej republike pre porušenie antidiskriminačnej legislatívy Európskej únie diskriminovaním rómskych detí vo vzdelávaní.

Obe strany sa zhodli, že inkluzíve vzdelávanie rómskych detí a žiakov na Slovensku je prioritou, ktorú treba urýchlené riešiť.

Minister školstva Peter Plavčan na rokovaní informoval o komplexnom balíčku konkrétnych opatrení, tykajúci sa diagnostiky, výučby v rómskom jazyku, posilnením predškolskej výchovy, ktoré by mali napomôcť k celkovému zlepšeniu situácie. Detailnejšie informácie o baličku opatrení budú sprostredkované Európskej komisii v priebehu nasledujúcich dní. Okrem toho zdôraznil, že v pripravovanom Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ sa ráta s posilnením podporných tímov pre pedagógov, aby školy lepšie zvládali začleňovanie žiakov s rôznymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Eurokomisárka Věra Jourová ocenila doterajšie snahy slovenskej vlády týkajúce sa hlavne úpravy legislatívy a posilnenia kompetencií Štátnej školskej inšpekcie. Avšak uviedla, že ich uvedenie do praxe zostáva výzvou, podobne ako implementácia ďalších potrebných opatrení.

"Mali sme veľmi konštruktívnu debatu a zhodli sme sa na ďalších potrebných krokoch, ktoré je potrebne urobiť, aby došlo k zmenám v praxi a rómske deti dostali rovnakú šancu ako nerómske," uviedla Věra Jourová.

NB: Európska komisia začala konanie proti Slovensku z porušenia Smernice o rasovej rovnosti v apríli 2015.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. marca 2017