Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. júla 2019Odhadovaný čas čítania: 2 min

Oddnes fungujú nové celoeurópske pravidlá na riešenie daňových sporov medzi členskými štátmi

euro_0.jpg
© EU
Dnes začínajú platiť nové pravidlá EÚ, ktoré majú zabezpečiť rýchlejšie a účinnejšie riešenie daňových sporov medzi členskými štátmi. Podnikom a jednotlivcom, ktorým dvojité zdanenie komplikuje život, to zjednoduší situáciu a poskytne oveľa väčšiu daňovú istotu.

Netrpezlivo očakávaný nový systém pomôže riešiť daňové spory pri odstraňovaní dvojitého zdanenia, ktoré môžu medzi členskými štátmi vzniknúť pri výklade a vykonávaní medzinárodných dohôd a dohovorov. V Únii v súčasnosti prebieha odhadom 2 000 takýchto sporov, pričom 900 z nich trvá už viac ako dva roky.

Vďaka novému mechanizmu budú môcť podniky a občania svižnejšie a účinnejšie vyriešiť spory súvisiace s daňovými zmluvami. Ide v prvom rade o spory súvisiace s dvojitým zdanením, ktoré pre podniky a jednotlivcov predstavujú jednu z hlavných prekážok podnikania, spôsobujú neistotu, zbytočné náklady a viažu likviditu. Nová legislatíva zároveň vnáša do daňových sporov v EÚ väčšiu transparentnosť.

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, v tejto súvislosti vyhlásil: „Spravodlivý a účinný daňový systém v EÚ by mal byť takisto zárukou, že ten istý príjem nebude zdanený dvakrát v dvoch rôznych členských štátoch. Keď k tomu dôjde, problém by sa mal vyriešiť rýchlo a efektívne. Od dnešného dňa bude riešenie daňových sporov oveľa jednoduchšie. Výrazne sa posilnia práva spoločností, najmä malých podnikov, a jednotlivcov, ktorým dvojité zdanenie spôsobuje problémy s peňažným tokom. Teraz sa môžu viac spoľahnúť na to, že ich daňové záležitosti sa nebudú ťahať roky, ale príslušné súdne orgány o nich rozhodnú v prijateľnej a predvídateľnej lehote.“

K dvojitému zdaneniu dochádza, keď si dve alebo viaceré krajiny uplatňujú nárok na zdanenie rovnakého príjmu, výnosu alebo zisku spoločnosti či jednotlivca. Príčinou môže byť napríklad nesúlad medzi vnútroštátnymi pravidlami rôznych jurisdikcií alebo rozdielne výklady toho istého ustanovenia bilaterálnej daňovej zmluvy. Doteraz sme mali len viacstranný dohovor, ktorý daňovým orgánom umožňuje postúpiť spor na rozhodcovské konanie, daňovník však nemal žiadnu možnosť iniciovať tento proces sám. Daňové orgány v súčasnosti zároveň nie sú povinné dospieť ku konečnej dohode.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. júla 2019