Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo12. februára 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Odporúčania týkajúce sa cieľov do roku 2040 na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050

Komisia načrtáva cestu k cieľu dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu Európskej únie.

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, at the virtual climate summit

Odporúča znížiť čisté emisie do roku 2040 o 90 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, čo je v súlade s nedávnymi vedeckými odporúčaniami a záväzkami EÚ vyplývajúcimi z Parížskej dohody.

Na dosiahnutie cieľa zníženia emisií o 90 % do roku 2040 budú potrebné tieto opatrenia:

  • v plnej miere vykonávať existujúce právne predpisy EÚ, ktorých cieľom je do roku 2030 znížiť emisie aspoň o 55 %
  • dekarbonizovať priemysel využívaním veternej energie, vodnej energie, elektrolyzérov a iných existujúcich zdrojov. S cieľom zintenzívniť túto oblasť práce Komisia predložila nové opatrenia na riadenie emisií uhlíka podľa priemyslu v EÚ, v rámci ktorých sa bude investovať do technológií, ktoré dokážu zachytávať a ukladať uhlík, a opätovne ho využívať.
  • zvýšiť domácu výrobu v odvetviach rastu, ako sú batérie, elektrické vozidlá, tepelné čerpadlá, solárne články a iné
  • zachovať spravodlivosť, solidaritu a sociálne politiky ako ústredné prvky transformácie a pomáhať zraniteľným občanom, regiónom, podnikom a pracovníkom prostredníctvom nástrojov, ako sú Sociálno-klimatický fond a Fond na spravodlivú transformáciu
  • viesť otvorený dialóg so všetkými zainteresovanými stranami vrátane poľnohospodárov, podnikov, sociálnych partnerov a občanov

Za posledných päť rokov spôsobila zmena klímy hospodárske škody vo výške 170 miliárd EUR. Jej náklady a vplyv na ľudí sú čoraz väčšie a viditeľnejšie. Musíme konať teraz, aby sme posilnili odolnosť Európy voči budúcim krízam a aby sme boli menej závislí od dovozu fosílnych palív. Klimatický cieľ do roku 2040 takisto pomôže európskemu priemyslu, investorom, občanom a vládam prijať už v tomto desaťročí rozhodnutia, ktoré EÚ povedú k splneniu cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.

O tomto cieli sa teraz bude diskutovať s Európskym parlamentom a členskými štátmi. Budúca Komisia na tomto základe predloží legislatívne návrhy. Účelom európskeho právneho predpisu v oblasti klímy je uzákoniť cieľ stanovený v Európskej zelenej dohode – dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutrálnosť európskeho hospodárstva a spoločnosti. Stanovuje sa v ňom priebežný cieľ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov v porovnaní s úrovňami z roku 1990 aspoň o 55 %.

Ďalšie informácie

Cieľ v oblasti klímy do roku 2040

Prehľad: Smerovanie Európy v oblasti klímy do roku 2040

Európska zelená dohoda

Tlačová správa: Komisia predkladá odporúčanie k cieľu zníženia emisií do roku 2040 na ceste ku klimatickej neutralite do roku 2050

Priemysel a zelená dohoda

Prehľad: Stratégia EÚ na priemyselné riadenie uhlíka

Zachytávanie, využívanie a ukladanie oxidu uhličitého

Tlačová správa: Komisia stanovuje, ako udržateľne zachytávať, ukladať a využívať uhlík na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
12. februára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku