Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Tlačové komuniké30. júna 2022Zastúpenie na Slovensku

Opatrenia EÚ na pomoc ukrajinským žiakom

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára utieklo do Európskej únie vyše 6,5 milióna Ukrajincov. Väčšina z nich sú matky s deťmi v školskom veku, ktoré museli zanechať blízkych ľudí, majetok a zabehané životy.

ukrajinská žiačka

Ako bezprostredný sused a spojenec Ukrajiny si uvedomujeme, že je to v prvom rade Európska únia, ktorá jej má pomôcť.

Od úplného začiatku krízy je našou prioritou zabezpečiť, aby sa ukrajinské deti a rodiny cítili v EÚ ako medzi svojimi.

Aj preto milióny dobrovoľníkov už od prvého dňa otvorili svoje príbytky ako znak solidarity.

Jej najlepším príkladom je historicky prvá aktivácia smernice EÚ o dočasnej ochrane – nástroja, na základe ktorého môžeme udeliť okamžitý štatút chránenej osoby miliónom utečencov v tejto vojne.

Súčasťou tohto štatútu je právo na vzdelanie: všetci utečenci z Ukrajiny vo veku do 18 rokov s nárokom na dočasnú ochranu majú právo na vzdelávanie a odbornú prípravu vo vzdelávacích systémoch EÚ, a to počnúc vzdelávaním v ranom detstve, cez základnú a strednú školu až po počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu.

Uviesť veľké množstvo detí v takom krátkom čase do nášho vzdelávacieho systému bolo našou spoločnou zodpovednosťou. Podarilo sa nám zabezpečiť nekomplikovaný a ústretový proces pre všetkých žiakov a učiteľov. V neposlednom rade preto, lebo vieme, aká dôležitá je každodenná rutina a priamy kontakt s inými deťmi. Predovšetkým traumatizované deti musia mať príležitosť zúčastňovať sa na vzdelávacom procese spolu so svojimi rovesníkmi a s podporou v podobe primeraných vyučovacích stratégií.

Z tohto hľadiska sme stáli pred dvojakou neľahkou výzvou: vo väčšine prípadov sa deti musia naučiť jazyk hostiteľskej krajiny, aby sa mohli zapojiť do bežného vyučovacieho procesu. Zároveň im však chceme umožniť uchovať si vlastný jazyk a vlastnú živú kultúru.

Veľmi dobre si uvedomujeme potrebu ukrajinských detí a mládeže naďalej postupovať podľa ukrajinských osnov a nestratiť kontakt s ukrajinským učivom a jazykom. Uľahčí im to návrat na Ukrajinu a pokračovať vo vzdelávaní tam, keď to bude bezpečné. Ukrajinská mládež je budúcnosťou Ukrajiny.

Príchod ukrajinských utečencov do európskych škôl a univerzít je zároveň jedinečnou príležitosťou podeliť sa s nimi o náš európsky spôsob života a pripraviť ich na európsku etapu ich života.

Neodmysliteľnou súčasťou všetkého nášho úsilia je vynikajúca spolupráca s našimi ukrajinskými partnermi. Tam, kde to bolo možné, Ukrajina obnovila školské vzdelávanie 14. marca v podobe dištančného vzdelávania. Digitálne vzdelávanie a dištančné vzdelávanie sú pre ukrajinské deti krátko- až strednodobým riešením, pretože im poskytujú záruku pokračovať v danom stupni vzdelávania. V spolupráci s ukrajinským ministerstvom školstva sme preto zabezpečili, aby ukrajinské učebné pomôcky boli k dispozícii aj pre žiakov v EÚ.

Medzi ukrajinskými utečencami je aj mnoho učiteľov a na ich prijatie do zamestnania existuje mnoho zjednodušených mechanizmov. Dialóg s ukrajinskými orgánmi umožňuje členským štátom overovať dokumenty o dosiahnutom vzdelaní v oficiálnych databázach, keďže mnohé krajiny zrušili administratívne prekážky pre nástup do zamestnania a uznávanie predchádzajúcich kvalifikácií.

Či už ide o učiteľov z EÚ alebo z Ukrajiny, Komisia poskytuje všetkým ako podporu pri ich každodennej práci bezplatné zdroje a informácie na svojej online platforme pre školské vzdelávanie a odbornú prípravu – School Education Gateway. Okrem toho špecializované diskusné skupiny poskytujú partnerskú podporu učiteľom a žiakom na Ukrajine a v susedných krajinách – vyše 3 000 ukrajinských učiteľov sa zúčastňuje na programe eTwinning.

Ďalej Európska komisia mobilizuje finančné prostriedky EÚ na podporu členských štátov prijímajúcich a integrujúcich utečencov z Ukrajiny.

Zahŕňa to program Erasmus, ktorý je programom Komisie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Z neho plynie pomoc ukrajinským študentom v zahraničí upravená podľa ich potrieb.

Všetko toto spoločné úsilie Európskej komisie a členských štátov EÚ má jeden a ten istý cieľ: zabezpečiť kontinuitu vzdelávania všetkým žiakom, či už sú v EÚ alebo zostali na Ukrajine. A takisto pomôcť učiteľom v celej EÚ toto vzdelanie sprostredkúvať za čo najlepších podmienok. S blížiacim sa koncom školského roka môžeme s istotou povedať, že sme pripravení na jeseň a že naše školy budú aj naďalej bezpečným útočiskom pre všetkých žiakov, tak pre utečencov, ako aj pre obyvateľov EÚ.

Každá vojna je vojnou proti deťom. Ukrajina môže počítať s Európskou úniou, pokiaľ ide o podporu a ochranu jej hrdého národa. Ukrajina a Európska únia bránia rovnaký spôsob života, rovnaký model spoločnosti a rovnaké hodnoty a zásady. A naša solidarita je nosným pilierom nášho partnerstva – teraz aj v budúcnosti.

Autori článku sú Margaritis Schinas, podpredseda Európskej komisie pre podporu európskeho spôsobu života a Marija Gabrielová, komisárka EÚ pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. júna 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku