Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. marca 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Podpora rozvojovej pomoci rastie

dievcatko_web.png
© EU
Takmer deväť z desiatich občanov EÚ (89 %) vyjadrilo podporu rozvojovej pomoci. Viac ako polovica respondentov tvrdí, že EÚ by mala poskytnúť pomoc na sľúbenej úrovni, a ďalších 16 % tvrdí, že pomoc by sa mala zvýšiť nad rámec toho, čo už bolo sľúbené. Nový prieskum Eurobarometra ukazuje najvyššiu podporu rozvojovej pomoci za posledných 6 rokov.

Takmer tri štvrtiny respondentov (73 %) súhlasí, že rozvojová pomoc je účinným nástrojom na boj s nelegálnou migráciou a 80 % sa domnieva, že rozvojová pomoc je v záujme samotnej EÚ.

„Na celoeurópskej úrovni prevažujú výrazne pozitívne postoje voči rozvojovej pomoci. Aj na Slovensku dominuje podpora rozvojovej pomoci, ale na nižšej úrovni. Kým v EÚ vníma rozvojovú spoluprácu pozitívne 89 % respondentov, na Slovensku je to 79 %. Celkovo sú vo väčšine ukazovateľov postoje Slovákov pod európskym priemerom. Klesajúcu tendenciu má aj názor Slovákov, že rozvojová pomoc by sa mala zvýšiť. Oproti priemeru EÚ Slovensko zaostáva aj v miere informovanosti o cieľoch udržateľného rozvoja, dobre informovaných je 27 % slovenských respondentov oproti 36 % európskych. Čo však oceňujem, je pozitívny trend v podpore rozvojovej pomoci medzi mladými ľuďmi,” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Podpora rozvojovej pomoci na Slovensku

Na Slovensku považuje pomoc ľuďom v rozvojových krajinách za dôležitú 79 % respondentov (EÚ 89 %). Respondenti na Slovensku majú tiež menšiu tendenciu súhlasiť s tvrdením, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal byť jednou z hlavných priorít EÚ (54 % oproti 69 %). Menej Slovákov ako Európanov si myslí, že rozvojová pomoc by sa mala zvýšiť (SK - 57 %, EÚ - 68 %).

V porovnaní s Európanmi majú respondenti na Slovensku menšiu tendenciu zastávať názor, že rozvojová pomoc je účinným spôsobom boja proti nelegálnej migrácii (66 % oproti 73 %).

Viac ako Európania považujú respondenti na Slovensku za jednu z najpálčivejších výziev, mier a bezpečnosť, ktorým čelia rozvojové krajiny (50% SK, 41% EÚ).

Pozitívnejší postoj k rozvojovej pomoci ako starší respondenti (25+ rokov) má na Slovensku mladšia generácia (15 - 24 rokov). Mladší respondenti na Slovensku sú oproti starším respondentom potenciálne oveľa ochotnejší zaplatiť viac za výrobky z rozvojových krajín (40 % oproti 27 %) a súhlasia s tvrdením, že rozvojová pomoc by mala byť jednou z hlavných priorít EÚ (62 % oproti 52 %).

Prieskum sa uskutočnil koncom roka 2015, ktorý bol Európskym rokom rozvoja. Jedným z cieľov tohto roka bolo zvýšiť povedomie občanov o fungovaní a cieľoch rozvojovej pomoci EÚ. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. marca 2016