Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok29. septembra 2017Odhadovaný čas čítania: 5 min

Potraviny a nápoje pre zdravšie srdcia

meranie_tlaku_web.jpg
© EU
Podľa prieskumu z roku 2016 konzumuje odporúčaných päť porcií ovocia a zeleniny denne len jeden zo siedmych občanov Únie nad 15 rokov. Navyše v 17 krajinách EÚ trpí viac ako 50 % dospelých osôb nadváhou alebo obezitou, čo je hlavným rizikovým faktorom vzniku srdcovo-cievnych ochorení.

Som veľkým fanúšikom stredomorskej stravy, ktorá je bohatá na ovocie a zeleninu a prospieva zdravému srdcu. Žiaľ, štatistiky sú dôkazom toho, že mnohí z nás sa takto nestravujú.

Nadváha a obezita ostávajú hlavnou príčinou úmrtí, chorôb a zdravotného postihnutia obyvateľov Únie, a to aj napriek značnému pokroku pri prevencii srdcovo-cievnych chorôb. Podľa najnovších údajov Eurostatu boli len v roku 2014 choroby srdca a mozgové porážky príčinou viac ako 1,8 milióna úmrtí v EÚ. Podľa Európskej siete srdca sú výživové riziká príčinou približne polovice predčasných úmrtí na následky srdcovo-cievnych ochorení. To, ako sa stravujeme, je dôležité pri prevencii srdcovo-cievnych ochorení. Preto by som chcel dnes (29. septembra), keď si pripomíname Svetový deň srdca, upriamiť pozornosť na význam politík v oblasti potravín a nápojov pre zdravie srdca, a predstaviť niektoré podporné opatrenia EÚ v tejto oblasti právomoci členských štátov.

Jedným z príkladov, ako Európska komisia pomáha pri riešení tejto znepokojujúcej situácie, sú opatrenia na znižovanie obsahu soli, tukov alebo cukru v potravinách. Osobitná pozornosť venujeme deťom. Komisia financuje mnohé projekty ako napríklad program EÚ na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách, ktorého cieľom je formovať zdravšie stravovacie návyky. Keď deťom na školách ponúkneme ovocie a zeleninu, zdravé stravovacie návyky sa zároveň stávajú cenovo dostupnými.

V prípade nezdravých potravín by malo ísť o opak. Pri agresívnom marketingu potravinárskych podnikov, ktorý sa osobitne zameriava na deti, však pred nami stojí neľahká úloha. Napriek tomu sa nevzdávam – musíme hľadať riešenia všade, kde sa len dá. Prebiehajúce rokovania medzi Radou a Európskym parlamentom o audiovizuálnych mediálnych službách sú napríklad vynikajúcou príležitosťou, ako zabezpečiť, že urobíme viac preto, aby maloletí neboli vystavovaní výrobkom s vysokým obsahom tuku, soli alebo cukru. Teraz nastal čas, aby krajiny EÚ uprednostnili deti pred ziskom.

Takisto môžeme zaručiť, aby sa na potravinách, ktoré konzumujeme, uvádzali jasné informácie o ich zložkách a výživovej hodnote, aby bola zdravá voľba jednoduchou voľbou. Komisia začína projekt, ktorý má poskytnúť prehľad o výživovej kvalite spoločných potravinárskych výrobkov predávaných v našich supermarketoch. Očakávame, že výsledkom tohto prehľadu budú posilnené opatrenia na zmenu zloženia potravín, ktoré budú prospešné pre verejné zdravotníctvo a zabezpečia rovnaké podmienky pre priemysel.

Dôležitá je aj podpora telesnej aktivity. Musíme zabezpečiť, aby sa deti viac hýbali, podporovať ľudí všetkých vekových kategórií a fyzickej zdatnosti, aby boli aktívnejší a vytvárať im k tomu správne podmienky – vrátane cenovo dostupných športových zariadení, verejných parkov a cyklistických chodníkov. Vyžaduje si to úzku spoluprácu v oblasti zdravotníctva, športu, vzdelávania, dopravy a mestského plánovania.

Ďalším rizikovým faktorom v súvislosti so srdcovo-cievnymi ochoreniami je alkohol. Európania ho skonzumujú približne dvakrát viac ako zvyšok sveta a jeden zo štyroch Európanov pravidelne vypije veľké množstvá alkoholu naraz – hovoríme o tzv. nestriedmom pití. Ide o mimoriadne znepokojujúci fakt, keďže škodlivé požívanie alkoholu je rozhodujúcim faktorom neustáleho nárastu chronických ochorení v EÚ vrátane srdcovo-cievnych ochorení.

Medzi vnútroštátne iniciatívy, ktoré prijali mnohé krajiny, patria minimálne jednotkové predajné ceny, povinné zdravotné varovania a požiadavky na označovanie. Komisia podporuje krajiny Únie pri riešení problematiky nadmerného požívania alkoholu a škôd, ktoré spôsobuje, prostredníctvom iniciatív a projektov v rámci programu v oblasti zdravia. Len v roku 2017 bola na tieto opatrenia vyčlenená suma 1 milión EUR. Našim prístupom je tiež „zdravie vo všetkých politikách“, v ktorom sú zakotvené obavy súvisiace s požívaním alkoholu vrátane politík týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, ochrany spotrebiteľov a reklamy. Vyzývam krajiny EÚ, aby využili príležitosť vyjadriť sa k revízii smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ako som už spomínal vyššie, s cieľom obmedziť vystavenie maloletých reklamám na alkohol.

Komisia v marci tohto roka prijala správu o povinnom označovaní zoznamu zložiek a výživových údajov alkoholických nápojov, z ktorej vyplýva, že občania Únie majú právo byť v plnej miere informovaní o tom, čo pijú. Komisia na základe týchto záverov požiadala výrobcov alkoholických nápojov, aby do roka vypracovali návrh na samoreguláciu. Očakávam, že predložia presvedčivý a zodpovedný návrh.

Členské krajiny sa rozhodli pre veľmi pozitívny krok a zaviazali sa, že do roku 2025 splnia deväť dobrovoľných globálnych cieľov stanovených v globálnom akčnom pláne Svetovej zdravotníckej organizácie o neprenosných chorobách. Patrí medzi ne zastavenie nárastu obezity, obmedzenie škodlivého požívania alkoholu (o 10 %) a zníženiu príjmu soli o 30 %. Európska komisia bude naďalej podporovať svoje členské krajiny v ich politických opatreniach v oblasti potravín, nápojov a iných opatreniach, ktoré podporujú zdravé srdce.

Posolstvo ku Svetovému dňu srdca od Vytenisa Andriukaitisa, európskeho komisára pre zdravie a bezpečnosť potravín

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
29. septembra 2017