Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo8. februára 2024Zastúpenie na Slovensku

Poznáme víťazov aktuálneho ročníka súťaže mladých prekladateľov EÚ

Európska komisia blahoželá 27 mladým víťazom 17. ročníka prekladateľskej súťaže pre stredné školy Juvenes Translatores.

Juvenes Translatores výsledky

Tento rok si svoje jazykové zručnosti otestovalo 3 056 účastníkov, ktorí mohli prekladať v kombinácii akýchkoľvek dvoch z 24 úradných jazykov EÚ. Z 552 možných jazykových kombinácií si študenti zo 701 škôl vybrali 155 rôznych kombinácií, medzi ktorými boli aj preklady z rumunčiny do švédčiny či z češtiny do dánčiny. Dnes už poznáme výsledky!

Študentom zablahoželal komisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn: „Blahoželám všetkým 27 víťazom súťaže EÚ Juvenes Translatores 2023! A blahoželám aj všetkým 3 056 mladým prekladateľom, ktorí sa do súťaže zapojili – všetci ste víťazi! S narastajúcim počtom falošných správ a konfliktov je lepšie pochopenie kultúr a postojov druhých dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Jazykové zručnosti nám pomáhajú pochopiť význam a preklenúť rozdiely. Témou tohtoročnej súťaže bola odvaha priniesť zmenu. Výber témy odkazuje na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu. EÚ chce, aby bolo v Európe počuť silný hlas mladých ľudí, a my dúfame, že ich podobné iniciatívy motivujú ísť voliť.“

Študenti, ktorí sa zapojili do súťaže, dostali možnosť objavovať čaro prekladateľského umenia. Študent z Rakúska svoj zážitok opísal takto: Juvenes Translatores pre mňa nebola iba súťaž. Bola to príležitosť oboznámiť sa s prekladom. Príležitosť, ktorá mi umožnila naplno pochopiť rozmanitosť jazykov, ktoré nás vo svojej podstate všetkých spájajú.“

Prekladatelia Európskej komisie vybrali 27 víťazov – jedného za každú krajinu EÚ. Ďalších 247 študentov dostalo čestné uznanie za vynikajúci preklad.

Slávnostné odovzdávanie cien 27 víťazom sa uskutoční 21. marca 2024 v Bruseli.

Súťaž Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“) je financovaná z programu Erasmus+ a od roku 2007 ju Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad každoročne organizuje s cieľom podporiť preklad a viacjazyčnosť. Za tie roky si mnohí účastníci a víťazi odniesli zo súťaže skúsenosti a zážitky na celý život. Niektorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu prekladateľstva na vysokej škole, iní sa pridali k prekladateľom Európskej komisie ako stážisti alebo kolegovia.

Súvislosti

Cieľom súťaže Juvenes Translatores je podporovať výučbu cudzích jazykov na školách a umožniť mladým ľuďom vyskúšať si, aké je to byť prekladateľom. Súťaž je určená pre sedemnásťročných študentov stredných škôl a prebieha v rovnakom čase na všetkých vybraných školách v celej EÚ.

Viacjazyčnosť, a teda aj preklad, tvoria neoddeliteľnú súčasť EÚ už od založenia Európskych spoločenstiev. Viacjazyčnosť bola zakotvená v úplne prvom nariadení z roku 1958 (Rada EHS: nariadenie č. 1). Odvtedy sa so vstupom ďalších krajín do EÚ rozrástol aj počet jej úradných jazykov z pôvodných 4 na súčasných 24.

Víťazka súťaže Juvenes Translatores za Slovensko 2023 – 2024:

Víťazkou za Slovensko sa stala Sára Mária Hollaarová z Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi, ktorá prekladala z holandského do slovenského jazyka.

Počet zúčastnených škôl z každej krajiny EÚ zodpovedá počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente. Školy vyberá náhodne počítač.

Ďalšie informácie:

Vyhlásenie súťaže

Internetová stránka Juvenes Translatores

Instagram Juvenes Traslatores

@translatores

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. februára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku