Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. marca 2020Odhadovaný čas čítania: 3 min

Pre 90 % Európanov je ochrana klímy dôležitá

danka-peter-l0o1rfqupuy-unsplasha.jpg
© EU
Podľa nového prieskumu Eurobarometra je ochrana životného prostredia dôležitá až pre 94 % Európanov a pre rovnaké percento opýtaných Slovákov. Navyše, 91 % občanov EÚ považuje zmenu klímy za vážny problém. Zo zistení prieskumu vyplýva, že ľudia si prajú, aby sa v záujme ochrany životného prostredia robilo viac, a že najúčinnejší spôsob riešenia environmentálnych problémov je „zmeniť naše spotrebné návyky“ a „zmeniť náš spôsob výroby a obchodu“.

Vyše tri štvrtiny (78 %) opýtaných verí, že otázky životného prostredia majú priamy vplyv na ich každodenný život a zdravie. Zodpovednosť by podľa respondentov mali niesť veľké spoločnosti a priemysel, národné vlády a EÚ, ale aj samotní občania.

Respondenti zo Slovenska sa najviac obávajú vplyvu chemikálií, nachádzajúcich sa v bežných produktoch a výrobkoch z plastu, na životné prostredie a na ich zdravie, ako aj vplyvu problémov súvisiacich so životným prostredím na každodenný život a zdravie. 
Ako tri najväčšie environmentálne hrozby na Slovensku vnímajú respondenti narastajúce množstvo odpadu (60 %), znečistenie ovzdušia (42 %) a znečistenie riek, jazier a podzemnej vody (42 %). Európanov navyše najviac trápi zmena klímy (53 %) a znečistenie morí (40 %).

eurobarometer_1a_0.png
© EU

 

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Výsledky tohto prieskumu nás nijako neprekvapujú. Práve tieto obavy občanov chceme riešiť Európskou zelenou dohodou. Teší ma, že ľudia podporujú zásadné zmeny, ktoré plánujeme urobiť v našej spoločnosti a hospodárstve, a že sa na nich chcú aktívne podieľať.“ 

64 % respondentov zo Slovenska verí, že práve európske inštitúcie by mali rozhodovať o ochrane životného prostredia, pričom očakávajú podporu aj od Národnej rady SR (27 %). Okrem zmeny spôsobu života, výroby a obchodu by k ochrane klímy mohlo prispieť aj zavedenie prísnejších zákonov o životnom prostredí (32 %). Respondenti jasne podporujú politické opatrenia zamerané na zníženie plastového odpadu a znečisťovanie odpadom. Rovnako uznávajú, že môže byť potrebné pristúpiť k zásadným zmenám. 70 % respondentov na Slovensku uviedlo, že v záujme boja za ochranu životného prostredia triedia na recykláciu väčšinu svojho odpadu. Navyše, kupujú miestne výrobky (43 %), vyhýbajú sa plastovému tovaru na jedno použitie (35 %) a znížili svoju spotrebu vody  (34 %).

 

eurobarometer_2_zp_a_0.png
© EU

 

Zo zistení takisto vyplýva, že výrobky by podľa občanov mali byť navrhnuté tak, aby umožňovali recykláciu plastov; zástupcovia priemyslu a maloobchodníci by sa mali usilovať o zníženie množstva plastových obalov, medzi ľuďmi by sa mala šíriť osveta o tom, ako znižovať objem plastového odpadu, miestne orgány by mali zvýšiť počet a zlepšiť kvalitu zariadení na zber plastového odpadu. Skúmali sa aj postoje k odevnému priemyslu, pričom ľudia vyjadrili veľké obavy v súvislosti s jeho vplyvom na životné prostredie a pracovné podmienky zamestnancov. Respondenti si želajú, aby oblečenie vydržalo dlhšie a vyrábalo sa z recyklovateľných materiálov.

Nového prieskumu Eurobarometra sa v období 6. až 16. decembra 2019 zúčastnilo 27 498  respondentov z 28 členských krajín, vrátane Veľkej Británie. Na Slovensku sa rozhovorov v rovnakom dátume zúčastnilo 1.038 respondentov. Prieskum verejnej mienky bol publikovaný v marci 2020 a jeho celé znenie a výsledky všetkých členských krajín sú prístupné online.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. marca 2020