Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. októbra 2021Odhadovaný čas čítania: 2 min

Priemerný Európan vyprodukuje ročne viac ako 34 kg odpadu z plastových obalov. Stíhame ho recyklovať?

Najnovšie dáta Eurostatu prinášajú zaujímavé zistenia týkajúce sa tvorby a recyklácie odpadov z plastových obalov. Aký je aktuálny trend? Zvýšilo sa oproti minulým rokom tempo a množstvo odpadov z plastových obalov, ktoré produkujeme? 

Recyklovateľné plasty
Európska únia 2020

V roku 2019 vyprodukovala každá osoba žijúca v EÚ 34,4 kg odpadu, ktorý tvorili plastové obaly.

Z tohto množstva sa recyklovalo menej ako polovica – len 14,1 kg.  

V rozmedzí rokov 2009 až 2019 objem vyprodukovaného odpadu z plastových obalov na obyvateľa v Európe narástol o 24 % (o 6,7 kg). Za rovnaké obdobie sa zvýšil aj objem recyklovaného odpadu z plastových obalov, a to o 50 % (+ 4,7 kg). Napriek zlepšeniu v oblasti recyklácie sa ale množstvo nerecyklovaných plastových obalov od roku 2009 zvýšilo o 2 kg na obyvateľa, keďže sa naša produkcia odpadu z plastových obalov výrazne zvýšila.  

V roku 2019 sa v EÚ recyklovalo približne 41 % odpadu z plastových obalov. Deväť členských štátov EÚ dokázalo recyklovať viac ako polovicu takéhoto odpadu. Medzi tieto členské štáty patrí aj Slovensko, ktoré recyklovalo 53 % svojho odpadu z plastových obalov. Ešte lepšiu mieru recyklácie dosiahla Litva (70 %), Česko (61 %), Bulharsko (59 %) či Holandsko (57 %). Naproti tomu, len menej ako tretinu odpadu z plastových obalov recyklovali na Malte (11 %), vo Francúzsku (27 %), Írsku (28 %), Rakúsku (31 %), Poľsku (32 %) či v Maďarsku (33 %). 

Plasty sú dôležitým materiálom využívaným v našom hospodárstve, a teda aj každodennom živote. No plasty majú aj negatívne dopady na životné prostredie a naše zdravie. Z prieskumov vyplynulo, že až 87 % Európanov sa obáva negatívnych dopadov plastového odpadu na životné prostredie. EÚ preto prijíma mnohé opatrenia na riešenie problému znečisťovania prostredia plastmi a pracuje na zrýchlení prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva všetky svoje zdroje.   

EÚ sa snaží zmeniť spôsob ako sú plastové výrobky v EÚ navrhované, vyrábané, používané i recyklované. Podporuje udržateľnejšie a bezpečnejšie modely spotreby a výroby plastov, pričom vytvára aj nové príležitosti pre inovácie, zvyšuje konkurencieschopnosť a prispieva k vzniku nových pracovných miest. Celkovo sa snaží podnecovať zmenu a ísť i v tejto oblasti dobrým príkladom na celosvetovej úrovni. Problémom plastových odpadov sa zaoberá aj jedna z hlavných priorít Európskej komisie - Európska zelená dohoda. Téma plastového odpadu vystupuje i v kontexte európskeho obehového hospodárstva, stratégie EÚ o plastoch a EÚ vydala aj smernice o jednorazových plastoch či o plastových taškách a mnoho ďalšieho.    

Údaje Eurostatu

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. októbra 2021