Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok5. septembra 2019Odhadovaný čas čítania: 2 min

Prihlasovanie sa do 13. ročníka prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores bolo spustené

juvenes_translatores_krystal_002.jpg
© EU
Opäť je tu príležitosť pre mladých študentov stredných škôl z celej Európy s nadaním na jazyky porovnať si navzájom svoje prekladateľské schopnosti. 

Od 2. septembra 2019 sa školy zo všetkých členských štátov EÚ môžu registrovať online a umožniť tak svojim študentom súťažiť s vrstovníkmi z celej Európy. Tohto roku budú mladí súťažiaci prekladať text o tom, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy.

Európsky komisár Günther H. Oettinger zodpovedný za rozpočet, ľudské zdroje a preklad vyhlásil: „V Európe máme to šťastie, že hovoríme pár desiatkami rôznych jazykov a vzájomne si rozumieme. Je úžasné, že mladí ľudia dokážu oceniť výhody ovládania cudzích jazykov a chcú sa naučiť ešte viac. Odporúčam im prihlásiť sa do tohtoročnej súťaže Juvenes Translatores a predviesť svoje pôsobivé jazykové zručnosti.“

Súťažiaci si budú môcť vybrať jednu z 552 možných jazykových kombinácií, pričom každá z nich obsahuje dva z 24 úradných jazykov EÚ. V minulom ročníku študenti využili celkovo 154 jazykových kombinácií. Registrácia pre školy je prvou fázou dvojfázového procesu a končí sa 20. októbra 2019 napoludnie. Prihlášku možno vyplniť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Európska komisia potom vyzve 751 škôl do ďalšej fázy. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa bude rovnať počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente, pričom školy náhodne vyberie počítač. Vybrané školy potom musia do súťaže nominovať dvoch až piatich študentov. Študenti môžu mať akúkoľvek štátnu príslušnosť, no musia byť narodení v roku 2002.

Súťaž sa uskutoční 21. novembra 2019, a to v rovnakom čase vo všetkých vybraných školách. Od tohto roka sa bude súťažiť online. Víťazov (jedného za každú krajinu) vyhlásia začiatkom februára 2020. Ceny im slávnostne odovzdajú na jar 2020 v Bruseli. Študenti sa počas návštevy belgickej metropoly budú môcť stretnúť s profesionálnymi prekladateľmi z Európskej komisie, ktorí hodnotili ich preklady, a porozprávať sa s nimi o práci s jazykmi.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“) každoročne už od roku 2007. Cieľom súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si prácu prekladateľa. Do súťaže, ktorá sa koná naraz vo všetkých vybraných školách v celej EÚ, sa môžu zapojiť sedemnásťroční študenti stredných škôl. Súťaž niektorých účastníkov inšpirovala a povzbudila, aby pokračovali v štúdiu jazykov na vysokej škole a aby sa z nich stali profesionálni prekladatelia. Zároveň je príležitosťou na vyzdvihnutie bohatej jazykovej rozmanitosti Európy.

Slovenskou víťazkou 12. ročníka Juvenes Translatores sa stala Sofia Gregorová zo Súkromného gymnázia v Lučenci, prekladala text na tému kultúrneho dedičstva z nemčiny do slovenčiny.  

 

 

sofia_gregorova1.jpg
© EU

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
5. septembra 2019