Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo15. januára 2024Zastúpenie na Slovensku

Prioritou belgického predsedníctva v Rade EÚ je jednotná, bezpečná a ekonomicky silná Európa

Belgicko je už po trinástykrát predsedníckou krajinou Rady EÚ. Na tejto pozícii vystriedalo Španielsko. 

Belgické predsedníctvo v Rade EÚ

Belgicko je zakladajúcim štátom dnešnej Európskej únie. Naposledy predsedalo Rade EÚ v roku 2010. Aktuálne  preberá predsedníctvo v čase, kedy Európska únia čelí dôsledkom ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine a súvisiacej energetickej krízy, dezinformácií, extrémnych klimatických udalostí, ako aj konfliktu na Blízkom východe. 

„Belgicko preberá predsedníctvo v Rade v náročnom čase. Je to skutočná česť, ale aj zodpovednosť. Vývoj Európskej únie nikdy nebol priamočiary. No často sa najväčší pokrok dosiahol práve v najťažších časoch,“ vyjadril sa v tejto súvislosti belgický premiér Alexander De Croo. 

Belgické predsedníctvo sa počas najbližších šiestich mesiacov zameria na tieto tematické oblasti:  

  • ochrana právneho štátu, demokracie a jednoty; 
  • posilnenie konkurencieschopnosti;
  • pokračovanie v zelenej a spravodlivej transformácii; 
  • posilnenie sociálneho a zdravotného programu; 
  • ochrana ľudí a hraníc; 
  • podpora globálnej Európy. 

V rámci ochrany právneho štátu, demokracie a jednoty chce Belgicko posilniť postavenie a angažovanosť občanov, pričom kladie dôraz na angažovanosť mládeže, mobilitu a celoživotné vzdelávanie. Takisto plánuje pokračovať v procese rozširovania Únie, ktorý sa po rozhodnutí Európskej rady o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom stal ešte aktuálnejším. 

V prípade posilnenia konkurencieschopnosti chce belgické predsedníctvo okrem  vnútorného trhu posilniť aj úlohu výskumu, vývoja a inovácií. Taktiež plánuje pokračovať v tzv. zelenej transformácii v súlade s Európskou zelenou dohodou. 

Čo sa týka posilnenia sociálneho a zdravotného programu, predsedníctvo sa bude snažiť o zintenzívnenie politických opatrení s cieľom zaručiť prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých.  

V oblasti zdravotníctva posilní  bezpečnosť dodávok liekov a vypracuje stratégiu na zvýšenie počtu pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti.  

V súvislosti s ochranou ľudí a hraníc sa belgické predsedníctvo zameria na problematiku migrácie a plánuje dokončiť nový Pakt o migrácii a azyle. Takisto zintenzívni úsilie v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a extrémizmu, ktoré predstavujú hrozbu pre spoločnosť a demokraciu. V prípade zahraničnej politiky bude venovať osobitnú pozornosť zachovaniu neochvejnej podpory Ukrajiny. 

Vedeli ste o Belgicku, že...  

  • má až tri úradné jazyky? 

  • hranolky pochádzajú z Belgicka a nie z Francúzska? 

  • v Belgicku vznikla teória veľkého tresku? 

  • v roku 2020 fungovalo bez vlády viac ako 500 dní, čím prekonalo svetový rekord v počte dní bez vytvorenia vlády? 

Čo znamená predsedať Rade EÚ?     

Predsedníctvo v Rade Európskej únie prislúcha jej členským krajinám, ktoré sa pri tejto úlohe striedajú každých šesť mesiacov. Predsedníctvo rokuje v mene Rady a plánuje, organizuje a vedie zasadnutia členských krajín v Rade EÚ a príslušných prípravných orgánov. Medzi krajinami sa snaží o dosiahnutie zhody pri prijímaní novej legislatívy a hľadá zhodu aj s ostatnými európskymi inštitúciami prostredníctvom trialógov a rokovaní. 

Dôležitou úlohou je zabezpečiť kontinuitu agendy EÚ. Prispieva k tomu úzka spolupráca predsedníckych krajín v trojčlenných skupinách, tzv. triách. Predsedajúce trio krajín si stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada EÚ zaoberať počas najbližších 18 mesiacov. Každá predsedajúca krajina zodpovedá za prípravu vlastného 6-mesačného programu.    

Súčasné trio predsedajúcich krajín tvorí Belgicko, Maďarsko a Poľsko. Slovensko predsedalo Rade EÚ v roku 2016 a najbližšie ho takéto predsedníctvo čaká v prvej polovici roku 2030. Po Belgicku preberie predsednícku štafetu v druhom polroku 2024 Maďarsko a od januára budúceho roka Poľsko.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
15. januára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku