Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. júla 2023Zastúpenie na Slovensku

Prioritou španielskeho predsedníctva v Rade EÚ je inovatívna, spravodlivá, zelená a jednotná Európa

Španielsko je už po piatykrát predsedníckou krajinou Rady EÚ. Na tejto pozícii vystriedalo Švédsko. 

Spanish Presidency 2023

Španielsko je členskou krajinou Európskej únie od roku 1986. Naposledy prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2010. Odvtedy Európa zažila finančnú krízu, Brexit, pandémiu koronavírusu aj vojenský konflikt na Ukrajine, ktorý spôsobil viac utečencov a vysídlených osôb ako prvá svetová vojna. 

Slovami španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, Španielsko preberá rotujúce predsedníctvo Rady EÚ „s vďakou a pokorou a s ambíciou urobiť z nej užitočný nástroj, ktorý zlepší život ľudí a ešte viac priblíži Európu jej občanom”.  

Medzi hlavné priority španielskeho predsedníctva v Rade EÚ patrí podpora reindustrializácie a strategickej autonómie Európy, prechod k ekologickej transformácii, konsolidácia sociálneho piliera a posilnenie európskej jednoty.  

V súvislosti s reindustrializáciou a strategickou autonómiou Európy, vyjadrilo Španielsko ambíciu podporovať rozvoj strategických priemyselných odvetví a technológií v Európe, ako aj inovácie, priemyselnú politiku a väčšiu integráciu jednotného trhu. Podporia sa tiež opatrenia, ktoré umožnia rozšíriť a diverzifikovať obchodné vzťahy s tretími krajinami či posilniť európske dodávateľské reťazce. „Aby táto strategická autonómia fungovala, musí byť spojená so strategickou otvorenosťou,” zdôraznil španielsky premiér. V tomto zmysle pripisuje Sánchez kľúčový význam samitu medzi Európskou úniou a Spoločenstvom latinskoamerických a karibských štátov (CELAC), ktorý sa uskutoční v polovici júla v Bruseli. 

V rámci zelenej ekonomiky zdôraznilo španielske predsedníctvo potrebu smerovať k ekologickej transformácii a environmentálnej adaptácii. Podľa španielskeho predsedu vlády ušetrí tento prechod Európe do roku 2030 až 133 miliárd eur na dovoze fosílnych palív, vytvorí až milión pracovných miest a zvýši konkurencieschopnosť jej hospodárstva.  

V oblasti sociálnej politiky sa Španielsko zameria na upevnenie sociálneho piliera EÚ, aby sa Európa stala kontinentom a politickým projektom s väčšou sociálnou a hospodárskou spravodlivosťou. Tú predsednícka krajina akcentuje prostredníctvom ukončenia daňových únikov zo strany superbohatých a veľkých globálnych korporácií, s čím súvisí úsilie podporovať zavedenie minimálnych noriem pre zdaňovanie podnikov vo všetkých členských štátoch i boj proti neplateniu daní. Španielsko má zároveň za cieľ revíziu viacročného finančného 2021-2027 a reformu fiškálnych pravidiel, ktoré členským štátom umožnia udržať zdravé verejné financie a primerane financovať verejné služby, ekologickú či digitálnu transformáciu.  

Za účelom posilnenia jednoty Európy sa španielske predsedníctvo zameria na posilnenie spoločných nástrojov, ako sú fondy NextGenerationEU (súčasťou kotrých je aj plán obnovy a odolnosti) a ďalšie prehlbovanie vnútorného trhu, ktoré vyvrcholí vytvorením bankovej únie a únie kapitálových trhov. 

Vedeli ste o Španielsku, že... 

  • Španielsko je najnavštevovanejšou destináciou v Európe? 

  • Španielsko bolo prvé globálne impérium na svete a dnes je španielčina druhým najčastejšie hovoreným jazykom na svete? 

  • Španielsko má najväčší počet barov na svete? 

  • Španielska národná hymna nemá slová? 

  • Madrid, španielske hlavné mesto, je domovom najstaršej reštaurácie na svete? 

Čo znamená predsedať Rade EÚ?   

Predsedníctvo v Rade Európskej únie prislúcha jej členským krajinám, ktoré sa pri tejto úlohe striedajú každých šesť mesiacov. Úlohou predsedajúcej krajiny je plánovať, organizovať a viesť zasadnutia členských krajín v Rade EÚ a príslušných prípravných orgánov. Predsednícka krajina rokuje v mene Rady, snaží sa o dosiahnutie zhody medzi krajinami pri prijímaní novej legislatívy a hľadá zhodu aj s ostatnými európskymi inštitúciami prostredníctvom trialógov a rokovaní.  

Dôležitou úlohou je zabezpečiť kontinuitu agendy EÚ. Prispieva k tomu úzka spolupráca predsedníckych krajín v trojčlenných skupinách, tzv. triách. Predsedajúce trio krajín si stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada EÚ zaoberať počas najbližších 18 mesiacov. Každá predsedajúca krajina zodpovedá za prípravu vlastného 6-mesačného programu.   

Súčasné trio predsedajúcich krajín tvorí Španielsko, Belgicko a Maďarsko. Slovensko predsedalo Rade EÚ v roku 2016 a najbližšie ho takéto predsedníctvo čaká v prvej polovici roku 2030. Po Španielsku preberie predsednícku štafetu v prvom polroku 2024 Belgicko a od júla budúceho roka Maďarsko. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. júla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku