Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok10. júna 2020

Problém korupcie je na Slovensku rozšírený, myslí si 87 % opýtaných Slovákov

markus-spiske-ms6n-gbtbcq-unsplash_s_0.jpg
© EU
Európska komisia dnes zverejnila výsledky najnovšieho špeciálneho prieskumu Eurobarometer o korupcii. Aké sú názory Slovákov na korupciu vo svojej krajine? Sú ochotní sa s ňou zmieriť? Oznámili by prípadnú korupciu a komu?  

Podľa čerstvých výsledkov prieskumu Eurobarometer je pre väčšinu Európanov (69 %) korupcia neprijateľná, na Slovensku ju za neprijateľnú považuje len 48 % opýtaných (48 % ju toleruje a 4 % s ňou súhlasia). Viac ako 7 z 10 Európanov verí, že korupcia je v ich krajine rozšírená. To, že na Slovensku je rozšírená korupcia vníma 87 % opýtaných, pričom 52 % si navyše myslí, že sa miera korupcie za posledné tri roky na Slovensku ešte zvýšila. 


41 % opýtaných Slovákov tvrdí, že korupcia ovplyvňuje ich každodenný osobný život, zatiaľ čo v Európe si to isté myslí len 26 % respondentov. Slováci vnímajú korupciu ako v národných verejných inštitúciách (80 % ), tak aj v miestnych alebo regionálnych inštitúciách (74 %). Dávanie alebo branie úplatkov a zneužívanie moci je podľa slovenských respondentov rozšírené najmä v systéme zdravotnej starostlivosti (54 %), v politických stranách (53 %) a na súdoch (53 %), ale aj u politikov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (49 %) či u úradníkov, ktorí vyhodnocujú verejné súťaže (48 %).  

 

1_graf_korupcia_s.png
© EU

 

Pri otázke, či museli slovenskí respondenti okrem oficiálnych poplatkov dať extra platbu, alebo hodnotný dar zdravotnej sestre alebo lekárovi odpovedalo záporne 95 %, podobne 86 % nebolo všeobecne osobne svedkom žiadneho prípadu korupcie.

 

Nahlasovanie korupcie 

Podľa respondentov, sa ľudia rozhodujú korupciu nenahlásiť z nasledujúcich dôvodov: jej dokazovanie je zložité (44 %); ľudia, ktorí nahlásia korupciu, nie sú podľa respondentov nijako chránení (31 %) alebo respondenti neveria, že zodpovedné osoby budú skutočne potrestané (28 %).

 

graf_2_korupcia_s.png
© EU

 

Ak by slovenskí respondenti chceli podať sťažnosť, dôverovali by najviac polícii (46 %), médiám a novinárom (29 %) a národnému ombudsmanovi (12 %). Justícii by na Slovensku dôverovalo len 9 %  opýtaných, pričom európsky priemer dosahuje 25 %.

 

graf_3_korupcia_s.png
© EU

 

Od roku 2013 sa podiel respondentov, ktorí považujú korupciu za rozšírenú, znížil v 18 členských štátoch. Aj keď sa povaha a rozsah korupcie v jednotlivých členských štátoch líšia, korupcia poškodzuje EÚ ako celok. Komisia preto zintenzívňuje svoj boj proti korupcii a vydala nové pravidlá na ochranu finančných záujmov EÚ proti podvodom a korupcii, sprísnila administratívne a trestné konania a v súčasnosti zriaďuje Európsku prokuratúru. Dôležité protikorupčné ustanovenia sú zahrnuté aj v európskych právnych predpisoch v iných oblastiach, ako sú pranie špinavých peňazí a verejné obstarávanie.


Kompletné slovenské výsledky tohto špeciálneho prieskumu Eurobarometra nájdete na tomto odkaze, informácie k celej EÚ a ostatným členským štátom na tomto odkaze.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
10. júna 2020