Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok14. decembra 2022Zastúpenie na Slovensku

Program Erasmus+ má 35 rokov

Erasmus+ je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ.

Erasmus+

Erasmus+ bol vytvorený v roku 1987, keď poskytol príležitosti na vzdelávaciu mobilitu 3 000 univerzitným študentom. V priebehu rokov sa výrazne zmenil: nepretržite sa modernizoval, rozširoval a otváral aj pre krajiny, ktoré na počiatku neboli doň zapojené. V roku 2014 sa program premenoval na Erasmus+, aby aj jeho názov zachytával skutočnosť, že sa rozšíril na všetky oblasti vzdelávania, ako aj na mládež a šport. Odvtedy ponúka ľuďom všetkých vekových kategórií príležitosti objavovať iné krajiny, pretože sú doň zapojené rozmanité účastnícke organizácie.

"V uplynulých 35 rokoch program Erasmus+ zmenil k lepšiemu život 13 miliónov ľudí rôznych vekových skupín a z rozličných zázemí. Chceme zaručiť, že bude naďalej pomáhať ľuďom s nedostatkom príležitostí, aby sa mohli podieľať na aktivitách mobility. Preto sme navýšili podporu jednotlivcov pridelenú na rok 2023 v rámci výzvy uverejnenej 23. novembra. Sme presvedčení, že sa ukáže priaznivý dosah tejto úpravy," komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová. 

Dnes je Erasmus+ jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo takmer 13 miliónov ľudí. Osobitná webová stránka venovaná 35. výročiu uvádza kľúčové údaje a svedectvá bývalých účastníkov programu Erasmus+.

Program ponúka príležitosti na spoluprácu a mobilitu v školskom vzdelávaní pre žiakov i učiteľov, v odbornom vzdelávaní a príprave, vo vysokoškolskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých, ako aj projekty pre učňov, mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a aj pre športových trénerov (od roku 2023). Po ruskom útoku na Ukrajinu program Erasmus+ zaručil čo najväčšiu možnú flexibilitu pri realizácii projektov v snahe poskytnúť podporu ukrajinským žiakom a študentom, ako aj vyučujúcim.

Podľa najnovšej výročnej správy Erasmus+ len v roku 2021, a to napriek náročnému globálnemu kontextu, podporil takmer 19 000 projektov s účasťou vyše 70 000 organizácií. Vďaka tomu mohlo študijný pobyt v zahraničí absolvovať vyše 648 000 učiacich sa, zamestnancov a mladých ľudí a medzi nimi 65 000 osôb s nedostatkom príležitostí. Je to jasným znakom, že program naďalej obohacuje každodenný život občanov Európy i ľudí za jej hranicami a teší sa narastajúcemu počtu účastníkov.

V období 2021 – 2027 disponuje Erasmus+ celkovým rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur, ktoré dopĺňa ďalších 2,2 miliardy eur z externých nástrojov EÚ. Plánuje podporiť ešte viac účastníkov a projektov v Európe i za jej hranicami. V súčasnom programovom období sa doň začlenila aj iniciatíva DiscoverEU. Vďaka mimoriadnemu financovaniu poskytnutému v súvislosti s Európskym rokom mládeže 2022 táto novinka znamená, že na rok 2022 je k dispozícii 70 000 cestovných poukazov.

Každý verejný či súkromný orgán pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môže prostredníctvom výzvy na predkladanie projektových žiadostí požiadať o financovanie. Pomoc pritom poskytujú národné agentúry programu Erasmus+, ktoré sa nachádzajú v každom členskom štáte EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ako aj Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2023 bola otvorená 23. novembra 2022. Program Erasmus+ s ročným rozpočtom vo výške 4,2 miliardy EUR zintenzívnil v roku 2023 podporu začleňovania, aktívneho občianstva a demokratickej účasti, ako aj zelenej a digitálnej transformácie v EÚ i na medzinárodnej úrovni. Od roku 2023 bude zahŕňať nové opatrenie na podporu športových trénerov: umožní im účasť na projektoch mobility, čo rozšíri možnosti cezhraničnej spolupráce a učenia sa priamo aj na miestne športové organizácie a ich zamestnancov.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. decembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku