Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. augusta 2016Odhadovaný čas čítania: 1 min

Prvá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

interreg.png
© EU
Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

  1. PO1 Príroda a kultúra
  • Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
  1. PO2 Posilnenie cezhraničnej mobility
  • Špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice
  • Špecifický cieľ 2.2.1 Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb
  • Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie cezhraničných logistických služieb
  1. PO4 Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
  • Špecifický cieľ 4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 67 475 822 EUR.

Časový rámec trvania výzvy je od 29/07/2016 do 31/10/2016.

Všetky informácie a súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke programu www.skhu.eu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. augusta 2016