Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. októbra 2019

Regionálna politika EÚ rozvíja slovenské regióny, uviedli Slováci v prieskume

bird-s-eye-view-landscape-rural-area-92657.jpg
© EU
Na svete je nový prieskum Eurobarometra o informovanosti občanov o regionálnej politike EÚ a jej vnímaní. Ako vidia regionálnu politiku EÚ Slováci? Ako si ju predstavujú do budúcna?  

Prieskum Eurobarometra prináša najaktuálnejšie informácie o tom, ako sú Európania informovaní o regionálnej politike a ako ju vnímajú. Tento dokument, spolu s aktuálnym indexom regionálnej konkurencieschopnosti za rok 2019, tvoria dôležité zdroje informácií, ktoré napomáhajú členským štátom EÚ pri navrhovaní budúcich programov politiky súdržnosti, pri hodnotení verejnej mienky, identifikácií regionálnych aktív a lepšom zameraní ďalších investícií.

Tento prieskum sa uskutočnil nielev na úrovni celej EÚ, ale aj na úrovni jednotlivých členských štátov. Tu sú výsledky Eurobarometra pre Slovensko:


•    77 % opýtaných Slovákov počulo o konkrétnych projektoch podporených Európskou úniou, ktoré prispeli k zlepšeniu života v ich regióne

 

 

graf_1a.png
© EU

 

  
•    86 % opýtaných sa vyjadrilo, že EÚ podpora ich regiónu mala pozitívny vplyv jeho ďalší rozvoj 

 

 

graf_2a__0.png
© EU

 


•    56 % Slovákov vie, že existuje Fond solidarity EÚ, ktorý reaguje na živelné katastrofy, z toho 12 % vie o tom, že sa využil aj na Slovensku
•    Slováci by nasmerovali investície v rámci regionálnej politiky EÚ najmä do regiónov s vysokou nezamestnanosťou (58 %), do chudobných mestských oblastí (40 %) a odľahlejších vidieckych alebo horských oblastí (36 %) 

 

 

graf_3a.png
© EU

 


•    Za najdôležitejšie odvetvia investícií regionálnej politiky EÚ považujú opýtaní Slováci najmä oblasť životného prostredia (95 %), oblasť vzdelávania, zdravotnej alebo sociálnej infraštruktúry (94 %), obnoviteľných a čistých energií (82 %) a oblasť podpory pre malé a stredne veľké podniky (75 %)

 

 

graf_4a.png
© EU

 


•    Podľa slovenských respondentov by mali byť rozhodnutia o projektoch regionálnej politiky EÚ primárne prijímané na regionálnej úrovni (prefererovalo by to 31 % opýtaných Slovákov), 25 % respondentov by preferovalo prijímať tieto rozhodnutia na miestnej úrovni, 19 % na národnej a 14 % na úrovni celej EÚ   

 

Tieto výsledky prieskumu sú v súlade s politickými prioritami, ktoré Európska komisia navrhla pre budúcu politiku súdržnosti. 

Kompletné výsledky slovenského Eurobarometra nájdete tu a celoeurópske výsledky sú k dispozícii tu.  

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. októbra 2019