Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok27. júna 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Rekordná pokuta pre Google

vestager_google_tlacova_konfera_web.jpg
© EU
Európska komisia udelila pokutu spoločnosti Google vo výške 2,42 mld. EUR za porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosť Google zneužívala svoje dominantné postavenie na trhu v oblasti vyhľadávačov tým, že poskytovala nezákonnú výhodu inému produktu spoločnosti Google, konkrétne službe porovnávania cien.

Spoločnosť Google teraz musí dané správanie ukončiť do 90 dní alebo bude musieť uhradiť penále až do výšky 5 % priemerného denného celosvetového obratu spoločnosti Alphabet, ktorá je materskou spoločnosťou Google.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová uviedla: „Spoločnosť Google vyvinula mnoho inovatívnych produktov a služieb, ktoré zmenili naše životy. To je dobré. V rámci stratégie, ktorú táto spoločnosť uplatňovala na služby porovnávania cien však nešlo len o pritiahnutie zákazníkov vďaka lepším produktom, než sú produkty jej rivalov. Spoločnosť Google namiesto toho zneužívala svoje dominantné postavenie na trhu v oblasti vyhľadávačov tým, že vo svojich výsledkoch vyhľadávania zabezpečovala vyššie umiestnenie svojej vlastnej službe porovnávania cien a nižšie umiestnenie službám svojich konkurentov.

To, k čomu sa spoločnosť Google uchýlila, je podľa antitrustových pravidiel EÚ nezákonné. Ostatným spoločnostiam zabránila súťažiť na základe kvality výrobkov a inovovať. A čo je najdôležitejšie, európskych spotrebiteľov ukrátila o možnosť skutočne využívať slobodnú voľbu služieb a všetky výhody inovácie.“

Vplyv nezákonného postupu spoločnosti Google

Nezákonný postup spoločnosti Google mal výrazný vplyv na hospodársku súťaž medzi vlastnou službou spoločnosti Google na porovnávanie cien a konkurenčnými službami. V dôsledku tohto postupu služba Google na porovnávanie cien získala značné výhody v internetovej premávke na úkor jej konkurentov a na škodu európskych spotrebiteľov.

Keďže spoločnosť Google má v oblasti všeobecného internetového vyhľadávania dominantné postavenie, jej vyhľadávač je dôležitým zdrojom internetovej premávky. V dôsledku nezákonného postupu spoločnosti Google sa internetová premávka jej služby porovnávania cien výrazne zvýšila, zatiaľ čo konkurenti dlhodobo zaznamenávali značné straty v premávke.

V spojení s ďalšími zisteniami Komisie sa týmto preukazuje to, že postup spoločnosti Google potláčal hospodársku súťaž na trhoch porovnávania cien založenú na kvalite výrobkov, v dôsledku čoho európski spotrebitelia prišli o možnosť skutočne využívať slobodnú voľbu a inovácie.

Porušenie antitrustových pravidiel EÚ

Správanie spoločnosti Google predstavuje zneužitie dominantného postavenia tejto spoločnosti v oblasti všeobecného internetového vyhľadávania, keďže spoločnosť Google potláčala hospodársku súťaž na trhoch porovnávania cien.

Dominantné postavenie na trhu ako také nie je v zmysle antitrustových pravidiel EÚ nezákonné. Spoločnosti s takýmto dominantným postavením však nesú osobitnú zodpovednosť za to, aby nezneužívali svoju silnú trhovú pozíciu tým, že budú obmedzovať hospodársku súťaž či už na trhu, kde majú dominantné postavenie, alebo na iných trhoch.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
27. júna 2017