Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo25. marca 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Riešenie nedostatku pracovných síl a zručností v EÚ

Problém nedostatku zručností a pracovných síl sa zhoršuje vo všetkých členských štátoch EÚ. V záujme riešenia tohto problému predložila Komisia akčný plán s kľúčovými opatreniami.

Concrete screed installation

Problém nedostatku zručností a pracovných síl sa zhoršuje vo všetkých členských štátoch EÚ. Takmer dve tretiny (63 %) malých a stredných podnikov v nedávnom prieskume uviedli, že sa im nedarí nájsť zamestnancov so zručnosťami, ktoré potrebujú. Komisia okrem toho identifikovala 42 povolaní, ktorým chýbajú pracovníci najviac. V záujme riešenia tohto problému predložila Komisia akčný plán s kľúčovými opatreniami, ktoré by EÚ, členské štáty a sociálni partneri mali prijať v krátkodobom až strednodobom horizonte. Uvoľní sa ním rastový potenciál EÚ, podporí sa jej konkurencieschopnosť a zlepšia sa príležitosti pre všetkých

Medzi päť oblastí činnosti uvedeného plánu patrí: 

  1. Podpora nedostatočne zastúpených osôb pri vstupe na trh práce 
  1. Poskytovanie podpory na rozvoj zručností, odbornú prípravu a vzdelávanie 
  1. Zlepšovanie pracovných podmienok 
  1. Zlepšenie spravodlivej mobility pracovníkov a učiacich sa v rámci EÚ 
  1. Prilákanie schopných ľudí z tretích krajín 

Akčný plán bol konzultovaný so sociálnymi partnermi, čo bol zásadný význam pre pochopenie potrieb pracovníkov a riešenie výziev na trhu práce. Nadväzuje okrem toho aj na mnohé iniciatívy, ktoré už EÚ, členské štáty a sociálni partneri zaviedli, vrátane Európskeho programu v oblasti zručností, Paktu o zručnostiach a Európskeho roka zručností. Realizácia navrhovaných opatrení je potrebná na to, aby EÚ dosiahla hlavné ciele do roku 2030, ktoré si v oblasti zručností a zamestnanosti stanovila, t. j. aspoň 78 % obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov by malo byť zamestnaných a 60 % dospelých by sa malo každý rok zapojiť do odbornej prípravy. 

Ďalšie informácie 

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí 

Tlačová správa: Komisia predkladá akčný plán na riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností v EÚ 

Sociálny dialóg 

Európsky rok zručností 

Pakt o zručnostiach 

Európsky program v oblasti zručností 

Samit sociálnych partnerov Val Duchesse 2024

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. marca 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku