Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok22. mája 2017Odhadovaný čas čítania: 17 min

Roaming za domáce ceny – máte otázky?

roamingoff.jpg
© EU
Doteraz to bolo tak, že keď ste vycestovali do inej krajiny EÚ, váš mobilný operátor vám za hovory, textové správy a dátový prenos v tejto krajine účtoval vyššiu sadzbu. V posledných 10 rokoch začala EÚ od operátorov požadovať, aby vyšli v ústrety spotrebiteľom a tieto poplatky výrazne znížili. Ak pravidelne cestujete do krajín EÚ, zrejme ste si už prudký pokles cien za posledných 10 rokov všimli.

Od 15. júna 2017 zaniknú aj posledné poplatky za roaming, ktoré ste pri cestovaní do iných krajín EÚ platili mobilnému operátorovi. Každá doterajšia aj nová zmluva, ktorej súčasťou sú roamingové služby, bude zahŕňať roaming za domáce ceny. Nové európske pravidlá sa vzťahujú na dátové, hlasové aj textové služby.

Najčastejšie otázky

1. Je naozaj pravda, že za používanie smartfónu na cestách po EÚ nezaplatím nič navyše?

Áno, komunikáciu (hovory, textové správy, dátový prenos) z inej krajiny EÚ pokryje váš domáci balíček služieb: minúty, správy a gigabajty dát prenesených kdekoľvek v EÚ sa stiahnu z vášho domáceho balíka, ako keby ste ich využívali doma (v krajine, kde žijete, pracujete a študujete). Na rozdiel od minulosti nebudete musieť platiť nič navyše. Časy, keď ste v šoku čítali faktúry, sa skončili. Medzi tým, či budete telefón pravidelne používať v iných krajinách EÚ alebo v tej vlastnej, už nebude rozdiel. Roaming bude za domáce ceny.

2. Vzťahujú sa na toto moje nové právo nejaké výnimky alebo skryté pravidlá?

Mobilné služby môžete využívať v roamingu ako doma v ktorejkoľvek inej krajine EÚ okrem tej, v ktorej žijete (okrem domovskej krajiny). Ak sa presťahujete a na dlhšie usadíte v inej krajine EÚ, už nebudete môcť využívať roaming za domáce ceny, ktoré ponúkal operátor vo vašej pôvodnej krajine. Budete však môcť využívať služby roamingu za domáce ceny, ktoré budú súčasťou balíka mobilných služieb kúpeného v novej krajine pobytu.

3. Ako často môžem pri cestovaní využívať roaming?

Vo všeobecnosti platí, že ak trávite viac času a využívate mobilný telefón viac doma ako v zahraničí, môžete tak robiť za domáce ceny v ktorejkoľvek krajine EÚ. To považujeme za primerané využívanie roamingových služieb. Ak je to inak, váš mobilný operátor sa s vami môže spojiť. Operátori vedia zistiť prípadné zneužívanie na základe výpisu využitých služieb doma a v zahraničí počas štyroch mesiacov: ak ste v priebehu 4 mesiacov strávili väčšinu času v zahraničí a mobilné služby využili viac vonku ako doma, operátor vás môže požiadať, aby ste do 14 dní vysvetlili situáciu. Ak budete aj naďalej tráviť viac času v zahraničí ako doma, operátor si môže za spotrebu v roamingu začať účtovať malý doplatok 3,2 centa za minútu hovoru a 1 cent za SMS. Maximálny doplatok v prípade dátového prenosu bude 7,7 eura na GB (od 15. júna 2017), neskôr sa zníži na 6 eur na GB (od 1. januára 2018), 4,5 eura na GB (od 1. januára 2019), 3,5 eura na GB (od 1. januára 2020), 3 eurá na GB (od 1. januára 2021) a napokon 2,5 eura na GB (od 1. januára 2022).

4. Budú sa na volanie, textové správy a dátový prenos pri cestovaní vzťahovať nejaké limity?

Ak využívate neobmedzené hovory a správy doma, budete to môcť robiť v celej EÚ.

Ak doma využívate neobmedzený alebo veľmi lacný dátový prenos, operátor si môže na objem dát v roamingu uplatniť bezpečnostný limit (tzv. limit primeraného využívania). V takomto prípade vás operátor musí o limite vopred informovať a ak ho dosiahnete, musí vám dať vedieť. Bezpečnostný limit bude dostatočne vysoký, aby pokryl väčšinu vašich roamingových potrieb, ak nie všetky. V dátovom prenose môžete pokračovať aj po prečerpaní limitu, ale za malý doplatok (maximálne 7,70 eura za GB + DPH; tento doplatok sa bude postupne znižovať až na úroveň 2,50 eura za GB v roku 2022).

5. Bude sa roaming za domáce ceny aktivovať automaticky alebo si ho musím zapnúť?

Nemusíte nič zapínať. Operátor vám po 15. júni 2017 automaticky prestane účtovať poplatky za roaming.

6. Dajú mi 15. júna vedieť? Ako?

Áno, operátor by vás mal informovať o ukončení roamingových poplatkov a o tom, aký vplyv to bude mať na váš program (napr. vzhľadom na limit primeraného využívania). Podľa toho sa upraví aj Vaša zmluva. Takisto sa zmenia verejne dostupné informácie o programe, ktorý využívate (napr. na stránkach operátora). Ak po 15. júni 2017 prekročíte hranice do inej krajiny EÚ, naďalej budete dostávať textové správy, že sa nachádzate v roamingu. Do tejto správy váš operátor zahrnie informácie o akomkoľvek obmedzení roamingu.

7. Čo môžem spraviť, ak pri cestovaní do zahraničia nebudem môcť vyžívať roaming za domáce ceny a budú mi účtované ďalšie poplatky?

Najprv by ste sa mali voči týmto poplatkom ohradiť u svojho operátora, ktorý by mal mať štandardný postup na vybavovanie sťažností. Ak operátor na poplatkoch trvá, mali by ste upovedomiť príslušný štátny orgán, ktorý spor urovná. U nás má regulačnú právomoc Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

8. Mám na roaming špeciálny program, ktorý som si sám vybral (napríklad: Platím o trochu viac, ako je v EÚ ustanovená cena za roaming, ale mám zvýhodnené sadzby pri mojom častom cestovaní do USA a Kanady.). Môžem si tento režim zachovať aj po 15. júni 2017?

Áno. Váš operátor sa s vami pred 15. júnom 2017 spojí a spýta sa vás, či si chcete zachovať na roaming špeciálny program. Ak to potvrdíte, môžete si ho nechať. Ak odmietnete alebo neodpoviete, automaticky sa na vás začnú vzťahovať pravidlá roamingu za domáce ceny.

9. Nikdy do EÚ necestujem. Ako sa ma dotknú nové pravidlá roamingu?

Nijako. Ak necestujete do iných krajín EÚ, nič sa pre vás nezmení. Môžete dostať upozornenie , že do vašej zmluvy boli doplnené nové roamingové pravidlá, ale ak necestujete do zahraničia, nemusíte tým zmenám venovať žiadnu mimoriadnu pozornosť. Ak vás pri tejto príležitosti operátor upozorní na akékoľvek iné zmeny podmienok a vy s nimi nesúhlasíte, mate právo zrušiť zmluvu bez toho, aby ste platili penále.

10. Vzťahujú sa moje nové práva aj na hovory priateľom do zahraničia?

Nie. Volanie z domu nie je roaming. Nové práva sa vzťahujú na komunikáciu (hovory, textové správy a dátový prenos) pri cestovaní po iných krajinách EÚ. Ceny hovorov z domácej krajiny do zahraničia sa neupravujú.

11. Ak na ceste v EÚ zavolám alebo napíšem správu priateľovi, musím si dávať pozor, u ktorého operátora má zmluvu, a či má pevnú linku alebo mobil?

Nie. Keď využívate mobilné služby v EÚ, všetky hovory na mobilné či pevné linky v EÚ sa odpočítajú z domáceho programu (alebo ak máte doma neobmedzené hovory, budú neobmedzené všade v EÚ), ako keby ste volali u vás doma. Ak máte v domácom balíku osobitné objemy minút pre sieťové a mimosieťové volania, všetky minúty strávené v roamingu sa môžu odpočítavať od mimosieťových minút, a to aj v prípade, že v roamingu voláte niekomu, kto má toho istého domáceho operátora.

12. Ako rozoznám programy roamingu za domáce ceny u mojich domácich operátorov?

Roaming za domáce ceny sa bude vzťahovať na všetky programy, ktorých súčasťou je roaming. Ak máte program s regulovaným roamingom, automaticky pre vás začne platiť roaming za domáce ceny. Ak si po 15. júni 2017 chcete kúpiť nový program s roamingom, operátor vám automaticky predloží program s prednastaveným  roamingom za domáce ceny.

13. Koľko budem platiť za prijatie hovoru na cestách po EÚ?

Ak budete po 15. júni 2017cestovať do EÚ, nezaplatíte za prijatie hovoru nič – tak ako doma!

14. V ktorých krajinách budem môcť od 15. júna využívať roaming za domáce ceny?

Vo všetkých 28 krajinách EÚ: v Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Dánsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Grécku, v Holandsku, Chorvátsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, na Malte, v Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, vo Švédsku a v Taliansku.

Takisto v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru: na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.

15. Môžem využívať roaming za domáce ceny aj na lodiach plaviacich sa v rámci EÚ?

Áno, pokiaľ ste priamo pripojení do pozemnej mobilnej siete (napr. pri plavbe na riekach, jazerách alebo pozdĺž pobrežia). Inak nie. Roamingové pravidlá EÚ platia len pre pozemné mobilné siete. Ak sa služby poskytujú cez iné druhy bezdrôtových miestnych sietí, napríklad cez satelitné systémy na palubách lodí alebo lietadiel, nevzťahujú sa na ne záväzné cenové obmedzenia EÚ.

16. Ak niekam odcestujem na dlhšie (na viac ako 2 týždne), oplatí sa mi ešte kupovať si miestnu kartu SIM?

Na pár týždňov asi nie. Limity primeraného využívania sú určené ľuďom, ktorí do EÚ cestujú pravidelne. Preto ak chcete zostať 7 mesiacov bez prerušenia v zahraničí, skontrolujte si limity primeraného využívania, ktoré váš operátor uplatňuje na roaming za domáce ceny, a rozhodnite sa, čo bude pre vás najlepšie.

17. Často cestujem do zahraničia. / Plánujem dlhšiu dobu ostať v zahraničí. Ako zistím, či môžem využívať roaming za domáce ceny?

Všeobecne platí, že ak trávite viac času a používate mobilný telefón častejšie doma ako v zahraničí, môžete telefonovať, písať správy a prenášať dáta za domáce ceny kdekoľvek v EÚ. To sa považuje za primerané využívanie roamingových služieb. Operátor si môže overiť, koľko času ste strávili a akú spotrebu ste mali v roamingu, podľa posledných aspoň 4 za sebou idúcich mesiacoch.

Ak ste v tomto období strávili viac času v iných krajinách EÚ a ak ste spotrebovali viac mobilných služieb v EÚ ako doma, váš mobilný operátor sa s vami môže spojiť a upozorniť vás, že ak zostanete v inej krajine EÚ, môže od vás požadovať malý doplatok za roamingové služby. V prípade, že do dvoch týždňov od tohto upozornenia znova začnete tráviť väčšinu času doma, nemusíte nič platiť. V opačnom prípade môže operátor požadovať malý doplatok za roamingové služby (pozri aj odpoveď na otázku č. 21) spotrebované odo dňa doručenia upozornenia.

Takže ak sa s vami operátor počas pobytu v zahraničí nespojil, môžete bez obáv využívať roaming za domáce ceny.

18. Doma mám neobmedzené hovory aj textové správy. Budem mať neobmedzené hovory a textové správy aj v roamingu?

Áno. Od 15. júna 2017 sú všetky obmedzenia hovorov a textových správ v roamingu zakázané.

19. Doma využívam neobmedzený dátový prenos. Ako zistím, koľko dát môžem preniesť v roamingu?

Ak máte v rámci domáceho balíka služieb neobmedzený dátový prenos, operátor vám musí poskytnúť veľké množstvo dát v roamingu za domáce ceny a to podľa toho, akú cenu platíte za svoj domáci balík. Operátor by vás mal jasne informovať, aké maximálne množstvo dát v roamingu máte v cene. Ak v roamingu prenesiete dáta nad stanovený limit, môžu sa na vás vzťahovať malé doplatky (pozri aj odpoveď na otázku č. 21).

Ak si chcete overiť správnosť operátorovho výpočtu, urobíte to takto: maximálny dátový prenos v roamingu sa musí rovnať aspoň dvojnásobku objemu, ktorý získate, keď cenu vášho domáceho balíka (bez DPH) vydelíte sumou 7,7 eur. Možno vás bude zaujímať, že 7,7 eur je maximálna cena, ktorú musí operátor zaplatiť zahraničnému operátorovi za 1 GB dát, ktoré v r. 2017spotrebujete v zahraničí. To znamená, že môžete získať aj viac dát v roamingu za domáce ceny, ako môže operátor kúpiť za váš mesačný paušál od zahraničného operátora, ktorého sieť využívate v inej krajine EÚ.

Napríklad:
Domáci balík vám umožňuje neobmedzené volania, textové správy a dátový prenos za 42 eur (35 eur plus 20 %DPH). V inej krajine EÚ budete môcť v roamingu za domáce ceny telefonovať, posielať textové správy a spotrebovať minimálne 9,1 GB dát (2*(35:7,7)=9,1).

20. Doma mám obmedzený dátový prenos. Ako zistím, či získam ten istý objem dát aj v roamingu za domáce ceny?

Ak vás operátor neinformoval o obmedzení prenosu v roamingu, môžete v zahraničí využívať rovnaké množstvo dát, ako sa uvádza vo vašej domácej zmluve.

Operátor môže obmedziť dátový prenos v roamingu v roku 2017, ak platíte menej ako 3,85 eur za GB spotrebovaných dát (v roku 2018 to bude menej ako 3 eurá za GB, v roku 2019 menej ako 2,25 eura za GB). Limit závisí od mesačnej výšky zmluvy o mobilných službách. Počíta sa tak, ako je uvedené v odpovedi na otázku č. 19.

Príklad č. 1: Váš domáci balík zahŕňa neobmedzené volania, textové správy a 3 GB dát za 30 eur (25 eur plus 20 % DPH). V tomto prípade 25 eur :3 GB = 8,3 eura za GB. Keď vycestujete do EÚ, budete môcť v roamingu neobmedzene telefonovať, písať textové správy a preniesť 3 GB dát, presne ako doma.

Príklad č. 2: Váš domáci balík zahŕňa neobmedzené volania, textové správy a 10 GB dát za 30 eur (25 eur plus 20 % DPH). V tomto prípade 25 eur :10 GB = 2,5 eura za GB. Keď vycestujete do EÚ, budete môcť v roamingu neobmedzene telefonovať, písať textové správy a preniesť minimálne 6,5 GB dát (2*(25:7,7)=6,5). Ak chce operátor týmto spôsobom obmedziť váš dátový prenos v roamingu, musí vás jasne informovať o maximálnom dostupnom objeme a upozorniť vás, ak ho prečerpáte.

21. Ak prečerpám limit služieb v roamingu za domáce ceny, aké ďalšie poplatky mi môže operátor účtovať?

Ak prečerpáte limit primeraného využívania roamingu za domáce ceny, operátor môže za spotrebu v roamingu žiadať malý doplatok:

 3,2 centa za minútu hovoru (+DPH)

 1 cent za textovú správu (+DPH)

 7,7 eur za GB prenesených dát (+DPH) (menej ako 1 cent za MB)

Pokiaľ ide o dátový prenos, táto cena je 6,5-násobne nižšia ako dnes a 26-krát nižšia ako v roku 2015. V prípade hovorov sa cena oproti dnešku zníži o 36 % a oproti roku 2015 šesťnásobne. Cena za textové správy klesne v porovnaní so súčasnosťou o polovicu a v porovnaní s rokom 2015 šesťnásobne.

22. Bývam v blízkosti hraníc a môj telefón sa často pripája do siete susednej krajiny. Budem môcť využívať roaming za domáce ceny bez toho, aby som riskovala prečerpanie povolených limitov?

Áno. Ak sa váš telefón aspoň raz denne pripojí do domácej siete, bude sa to počítať, akoby ste boli doma, a nie v roamingu. Nezáleží na to, či sa váš telefón v ten deň pripojí aj do siete susednej krajiny z územia vašej krajiny alebo preto, že ste časť daného dňa strávili v susednej krajine. Poskytovatelia roamingových služieb by vás zároveň mali informovať, ako sa vyhnúť neúmyselnému roamingu.

23. Pracujem a bývam v dvoch rôznych krajinách EÚ; budem môcť využívať roaming za domáce ceny bez toho, aby som riskoval prečerpanie limitov?

Áno. Vo vašom prípade si môžete vybrať poskytovateľa v ktorejkoľvek z týchto dvoch krajín a využívať roaming za jej domáce ceny, či už cez SIM kartu krajiny pobytu alebo krajiny, v ktorej pracujete. V oboch prípadoch budú platiť limity primeraného využívania roamingu (opísané v odpovedi na otázku č. 17) pod podmienkou, že váš operátor bude každý deň, keď sa aspoň raz prihlásite do domácej siete, počítať ako deň doma (a to aj v prípade, že by ste v ten deň cestovali za hranice).

24. Ak trávim v iných krajinách EÚ len 2-3 týždne ročne, môžem využívať svoj domáci balík bez toho, aby som riskovala prečerpanie limitov roamingu za domáce ceny?

Áno. Stačí si zapamätať, že ak váš domáci balík zahŕňa neobmedzený dátový prenos, v roamingu nemusí byť neobmedzený. Ak vám domáci operátor v balíku poskytuje veľký objem dát za veľmi nízku cenu, môže sa stať, že v roamingu budete mať k dispozícii menej dát. V oboch prípadoch bude objem dát, ktoré môžete spotrebovať v roamingu, dostatočne veľký na pokrytie väčšiny, ak nie všetkých vašich potrieb (pozri aj odpoveď na otázku č. 19 a č. 20). Okrem toho doplatok za roamingové služby nad limit nebude veľký (pozri aj odpoveď na otázku č. 21).

25. Mám predplatenú kartu s kreditom. Môže využívať roaming za domáce ceny?

Áno. Ak platíte podľa spotreby a jednotková cena za dátový prenos je nižšia ako 7,7 eura za GB, váš operátor môže objem prenesených dát obmedziť. Tento limit by sa mal minimálne rovnať objemu dát, ktorý získate tak, že keď sa pripojíte v roamingu, vydelíte zvyšný kredit na predplatenej karte (bez DPH) sumou 7,7 eur. Napríklad ak máte po pripojení v roamingu na SIM karte kredit 13 eur (10,8 eura plus 20 % DPH), budete môcť v roamingu využiť aspoň 10,8:7,7=1,4 GB dát. Možno vás bude zaujímať, že 7,7 eura je maximálna cena, ktorú váš operátor musí v roku 2017 zaplatiť operátorovi v inej krajine za 1 GB prenesených dát. To znamená, že v roamingu za domáce ceny dostanete presne ten objem dát, ktorý ste si predplatili. Hovory a textové správy vás budú stáť rovnako ako doma.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. mája 2017