Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. decembra 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva

er2018.jpg
© EU
Kultúrne dedičstvo formuje náš každodenný život a v Európe nás obklopuje na každom kroku: vo väčších aj v menších mestách, v prírode aj na archeologických náleziskách. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, ktoré nám odovzdávajú naši predkovia, v príbehoch, ktoré rozprávame svojim deťom, v jedle, ktoré si vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a v ktorých sa spoznávame.

Kultúrne dedičstvo spája Európu pomocou spoločnej histórie a hodnôt. Reprezentuje aj bohatstvo a rozmanitosť našich kultúrnych tradícií. Naše spoločné kultúrne dedičstvo musíme pochopiť, vážiť si ho a oslavovať ho. Kultúrne dedičstvo však nie je len odkazom minulosti. Ukazuje nám aj cestu vpred a pomáha nám vytvárať našu budúcnosť.

V roku 2018 sa v celej Európe pripravujú výnimočné iniciatívy a podujatia s cieľom priblížiť ľuďom ich kultúrne dedičstvo a zapojiť ich doň, podnecovať ich, aby ocenili bohaté kultúrne dedičstvo Európy a delili sa oň, a upevniť ich pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.

PREČO EURÓPSKY ROK KULTÚRNEHO DEDIČSTVA?

Kultúrne dedičstvo zbližuje ľudí a prispieva k súdržnejšej spoločnosti. Podporuje rast a vytvára pracovné miesta v mestách a regiónoch a je kľúčové pre vzťahy Európy so zvyškom sveta. Pre Európu predstavuje obrovský potenciál, ktorý sa však musí lepšie využívať – a tento rok nám v tom môže pomôcť.

Európsky rok bude zameraný na deti a mladých ľudí, ktorí sa stanú strážcami nášho dedičstva pre budúce generácie. Dôraz sa kladie práve na výchovnú hodnotu kultúrneho dedičstva a jeho prínos k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju. V rámci Európskeho roka sa budú podporovať inteligentne spôsoby, ako udržiavať, riadiť a opätovne využiť európske dedičstvo.

Európsky rok kultúrneho dedičstva patrí nám všetkým!

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. decembra 2017