Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. septembra 2022Zastúpenie na Slovensku

Rozpočet EÚ: Komisia navrhla Rade opatrenia v rámci nariadenia o podmienenosti

Európska komisia navrhla Rade opatrenia na ochranu rozpočtu v rámci nariadenia o podmienenosti. Cieľom je zabezpečiť ochranu rozpočtu EÚ a finančných záujmov EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu v Maďarsku.

Rozpočet EÚ: Komisia navrhla Rade opatrenia na ochranu rozpočtu v rámci nariadenia o podmienenosti

Tento krok vychádza z intenzívneho dialógu, ktorý v posledných mesiacoch prebiehal medzi Komisiou a maďarskými orgánmi. Výsledkom dialógu bolo, že Maďarsko navrhlo celý rad nápravných opatrení na riešenie obáv, ktoré Komisia identifikovala pri formálnom začatí procesu 27. apríla tohto roku.

V súčasnej fáze, keď ešte nie sú splnené kľúčové vykonávacie kroky, sa Komisia domnieva, že riziko pre rozpočet stále pretrváva. Vysvetľuje to rozhodnutie a navrhované opatrenia zohľadňujúce aj nápravné opatrenia, ktoré Maďarsko predložilo.

„Dnešné rozhodnutie je jasným dôkazom odhodlania Komisie chrániť rozpočet EÚ za pomoci všetkých nástrojov, ktoré máme k dispozícii, na zabezpečenie tohto dôležitého cieľa,“ uviedom komisár Johannes Hahn zodpovedný za rozpočet a administratívu.

Komisia v súčasnej fáze navrhuje tieto opatrenia:

  • Pozastavenie  65 % záväzkov pre tri operačné programy v rámci politiky súdržnosti.
  • Zákaz uzatvárať právne záväzky s verejnoprospešnými  fondmi  pre programy vykonávané v rámci priameho a nepriameho riadenia.

Rada má teraz jeden mesiac na to, aby kvalifikovanou väčšinou rozhodla o prijatí týchto opatrení. Toto obdobie by sa za výnimočných okolností mohlo predĺžiť najviac o ďalšie dva mesiace.

Medzitým bude Komisia situáciu monitorovať a priebežne informovať Radu o všetkých relevantných prvkoch, ktoré môžu mať vplyv na jej súčasné posúdenie. Maďarsko sa zaviazalo plne informovať Komisiu o plnení kľúčových vykonávacích krokov do 19. novembra.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. septembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku