Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok15. novembra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Rozpočet EÚ na rok 2023

Európsky parlament a Rada Európskej únie na základe návrhu predloženého Európskou komisiou dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2023. 

Rozpočet EÚ 2023

Dohoda sa týka záväzkov vo výške 186,6 mld. EUR a platieb vo výške 168,7 mld. EUR. Po prijatí rozpočtu by EÚ mohla mobilizovať značné finančné prostriedky na zmiernenie závažných dôsledkov ruskej útočnej vojny voči Ukrajine, a to v samotnej Ukrajine, ako aj v južnom susedstve a v členských štátoch. Podporila by sa tým aj prebiehajúca udržateľná obnova po pandémii koronavírusu a chránili a vytvárali by sa pracovné miesta. Podnietilo by to ďalšie investície do zelenšejdigitálnejšej a odolnejšej Európy a zároveň by sa chránili tí najzraniteľnejší v jej susedstve a na celom svete.

Rozpočet, na ktorom sa dnes strany dohodli, nasmeruje finančné prostriedky tam, kde môžu pomôcť najviac, v súlade s najdôležitejšími potrebami členských štátov EÚ a partnerov EÚ na celom svete.

Konkrétne sa dohodlo takéto nasmerovanie finančných prostriedkov:

 • 14,7 mld. EUR na podporu našich susedov a medzinárodného rozvoja a spolupráce. Dohoda zahŕňa cielené zvýšenie prostriedkov pre Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) – Globálna Európa (12,3 mld. EUR) so zameraním na Ukrajinu a Moldavsko, migráciu v južnom susedstve, ako aj pre program humanitárnej pomoci (1,8 mld. EUR) na riešenie krízových situácií vo svete;
 • 1,5 mld. EUR pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu a 956,8 mil. EUR pre Fond pre integrované riadenie hraníc na zintenzívnenie spolupráce v oblasti riadenia vonkajších hraníc, ako aj migračnej a azylovej politiky vrátane podpory pre členské štáty, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny;
 • 3,0 mld. EUR na Nástroj na prepájanie Európy na modernú, vysokovýkonnú dopravnú infraštruktúru na uľahčenie cezhraničných prepojení (s osobitným dôrazom na posilnenie koridorov solidarity medzi EÚ a Ukrajinou a na energetickú zložku v reakcii na energetickú krízu; tým sa dopĺňa návrh REPowerEU, ktorý má objem 20 mld. EUR);
 • 295,2 mil. EUR na vojenskú mobilitu na zlepšenie civilnej a vojenskej mobility;
 • 3,7 mld. EUR na program Erasmus+ na investície do mladých ľudí vrátane žiakov a študentov utekajúcich z Ukrajiny, ako aj 332,8 mil. EUR pre kultúrny a kreatívny priemysel prostredníctvom programu Kreatívna Európa;
 • 62,9 mld. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na podporu prebiehajúcej obnovy prostredníctvom zvýšenia investícií do hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;
 • 53,6 mld. EUR na spoločnú poľnohospodársku politiku a 1,1 mld. EUR na Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond, pre európskych poľnohospodárov a rybárov, ale aj na posilnenie odolnosti rybárstva a poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia a zaistenie potrebného priestoru pre krízové riadenie;
 • 12,4 mld. EUR na program Horizont Európa na podporu výskumu EÚ v takých oblastiach, ako sú zdravotníctvo, digitalizácia, priemysel, vesmír, klíma, energetika a mobilita;
 • 602,8 mil. EUR na Program pre jednotný trh na podporu malých a stredných podnikov v celej Únii;
 • 739,3 mil. EUR na program EU4Health na podporu európskej zdravotnej únie a na zabezpečenie komplexnej reakcie na zdravotné potreby európskych občanov,
 • 1,5 mld. EUR v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu, aby prechod ku klimatickej neutralite nikoho nepoškodil, a 755,5 mil. EUR v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy;
 • 309,9 mil. EUR na Fond pre vnútornú bezpečnosť, 945,7 mil. EUR na Európsky obranný fond na podporu európskej strategickej autonómie a bezpečnosti a 157,0 mil. EUR na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní.

Úplné rozdelenie podľa okruhov je k dispozícii tu:

Rozpočet EÚ na rok 2023 (v mil. EUR):

   

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PODĽA OKRUHOV

Rozpočet na rok 2023

Záväzky

Platby

1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

21 548,4

20 901,4

2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty

70 586,7

58 058,7

– Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

62 926,5

50 875,0

– Odolnosť a hodnoty

7 660,2

7 183,7

3. Prírodné zdroje a životné prostredie

57 259,3

57 455,7

Výdavky súvisiace s trhom a priame platby

40 692,2

40 698,2

4. Migrácia a riadenie hraníc

3 727,3

3 038,4

5. Bezpečnosť a obrana

2 116,6

1 208,4

6. Susedstvo a svet

17 211,9

13 994,9

7. Európska verejná správa

11 311,3

11 311,3

Tematické osobitné nástroje

2 855,2

2 679,8

Celkové rozpočtové prostriedky

186 616,7

168 648,7

Inštitúcie EÚ sa dohodli, že spolu s rozpočtom na rok 2023 schvália zmeny rozpočtu na rok 2022,  ktoré Komisia predložila v priebehu tohto roka. Po ukončení schvaľovacieho procesu bude môcť Komisia naďalej podporovať Ukrajinu a pomáhať jej, pomáhať členským štátom, ktoré sú viac postihnuté prílevom migrantov a ukrajinských utečencov, posilniť pripravenosť Únie na lesné požiare, reagovať na súčasné ohniská vtáčej chrípky a moru ošípaných a riešiť ďalšie výzvy vyplývajúce z celkového makroekonomického kontextu.

Súbežne s ročným rozpočtom na rok 2023 môžu krajiny EÚ naďalej využívať pomoc z nástroja obnovy NextGenerationEU a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je jeho jadrom.

Okrem zvýšenia rozpočtu Komisia 9. novembra navrhla bezprecedentný podporný balík pre Ukrajinu vo výške 18 mld. EUR na rok 2023. Táto podpora bude mať formu úverov s vysokým zvýhodnením, ktoré sa budú vyplácať v pravidelných splátkach od roku 2023.

Čo bude nasledovať?

Ročný rozpočet na rok 2023 teraz formálne prijme Rada Európskej únie a Európsky parlament. Hlasovanie v pléne, ktoré bude znamenať zavŕšenie celého procesu, je v súčasnosti naplánované na 23. novembra 2022.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
15. novembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku