Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. marca 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Šesťdesiate výročie Rímskych zmlúv

future-of-europe_sk.jpg
© EU
Komisia si pripomína úspechy Európy a vedie diskusiu o budúcnosti Únie zloženej z 27 členských štátov.

Vedúci predstavitelia EÚ sa 25. marca stretnú v Ríme pri príležitosti osláv 60. výročia Rímskych zmlúv, ktoré boli podpísané v tento deň v roku 1957. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker sa zúčastní na samite v Ríme, kde sa uskutoční viacero podujatí na počesť tohto výročia, ktoré zároveň poskytnú príležitosť na diskusiu o spoločnej budúcnosti Európy.

Rímske zmluvy, podpísané šiestimi zakladajúcimi členskými štátmi, pripravili pôdu pre Európsku úniu, ako ju poznáme dnes: opätovne zjednotený kontinent, kde panuje mier, založený na hodnotách solidarity, demokracie a právneho štátu.

 

Toto výročie je príležitosťou pripomenúť si naše spoločné úspechy a diskutovať o budúcnosti EÚ-27. V nadväznosti na predloženie bielej knihy Komisie o budúcnosti Európy by vedúci predstavitelia EÚ mali prijať Rímske vyhlásenie, v ktorom budú spomenuté doterajšie úspechy Únie a jej súčasné výzvy a súčasne uvedený záväzok usilovať sa o jednotnosť Únie s jej 27 členmi a posilniť spoločné opatrenia v kľúčových oblastiach politiky v prospech občanov.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Naši rodičia a starí rodičia založili túto Úniu s jedným spoločným cieľom: už nikdy viac vojnu. Boli pevne presvedčení o tom, že nás zrušenie prekážok a spolupráca bez vzájomnej nevraživosti všetkých posilnia. História im dala za pravdu. Hodnoty, na ktorých je táto Únia založená, sa za celých 60 rokov nezmenili: mier, sloboda, tolerancia, solidarita a zásady právneho štátu nás zaväzujú a spájajú. Nesmieme ich považovať za samozrejmosť a musíme za ne každý deň bojovať . Naša demokracia, naša rozmanitosť a naša nezávislá a slobodná tlač sú základnými piliermi sily Európy – žiadny človek ani inštitúcia nestojí nad zákonmi. Európska únia zmenila naše životy k lepšiemu. Musíme zabezpečiť, aby tomu tak bolo aj naďalej, v záujme generácií, ktoré prídu po nás. Momentálne vedú všetky cesty do Ríma. Po Ríme existuje len jediná cesta vpred, bez ohľadu na to, čím bude dláždená: európska jednota.“

EÚ 60 - svedectvá priamo zo Slovenska

 

Prečítajte si brožúrku 60 dôvodov prečo EÚ.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. marca 2017