Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. januára 2021Odhadovaný čas čítania: 4 min

Silnejšie postavenie spotrebiteľov v záujme udržateľnej budúcnosti

nakupovanie.jpg
© EU
Európa dosiahla v oblasti ochrany spotrebiteľov už mnoho úspechov. Európski ministri schválili päť základných práv spotrebiteľov už v roku 1972. Od roku 1997 má každý spotrebiteľ právo vrátiť výrobky zakúpené online. Od roku 1999 majú spotrebitelia právo na bezplatnú dvojročnú záruku za chybný výrobok bez ohľadu na to, či bol zakúpený online, v obchode alebo objednaný poštou.  Komentár Didier Reyndersa

Nová smernica z roku 2020 umožňuje spotrebiteľom spojiť sily a v prípadoch cezhraničného podvodu podať v EÚ kolektívnu žalobu, ako napr. v kauze Dieselgate. Vďaka tomu, že dokážeme držať krok s dobou, sú európski spotrebitelia v bezpečí a pokiaľ ide o ich práva, patria dnes k tým najsilnejším na svete.

Hoci rok 2020 bol výnimočný, Komisia z ochrany spotrebiteľov nezľavila. Prudký nárast nakupovania online v roku 2020 – ktorý podľa odhadov prevýšil päť posledných rokov dohromady – viedol k enormnému rozšíreniu falošných reklám, falšovaných výrobkov a falošných recenzií. Európska komisia na to reagovala koordinovaním úsilia EÚ spolu s najväčšími online platformami s cieľom odstrániť milióny falošných artiklov.

EÚ už mnohokrát preukázala, že v prípade problémov dokáže svojich spotrebiteľov brániť. Ale starostlivosť o spotrebiteľov zároveň znamená umožniť im prijímať správne rozhodnutia. Hoci len tento mesiac budú na internete vyhľadávať výhodné ponuky milióny ľudí, treba si uvedomiť, že až 42 % populácie EÚ chýbajú základné digitálne zručnosti. Spotrebitelia musia byť ostražití a sami si musia uvedomovať riziká. Online recenziám nemožno vždy dôverovať a práve „tá najlepšia ponuka“ je často až príliš dobrá na to, aby bola pravdivá.

Každý výrobok, ktorý kupujeme, je našou voľbou, ktorú väčšinou ovplyvňuje cena, niekedy naše pohodlie a v súčasnosti čoraz častejšie aj aspekt udržateľnosti. Je správne položiť si otázku, ako sa v konečnom dôsledku prejaví to, že všetky nákupy budeme robiť online – môžu drobní maloobchodníci spravodlivo súťažiť s veľkými platformami? Mali by sme si tovar vyzdvihnúť na odbernom mieste alebo si ho nechať doručiť až domov? Pri prechode na zdravšiu a klimaticky neutrálnu budúcnosť s efektívnym využívaním zdrojov je udržateľnosť tou správnou voľbou, cesta k nej však nie je bez prekážok.

Spotrebitelia sa môžu správne rozhodovať len vtedy, ak majú k dispozícii dostatok informácií. Ako dlho musel výrobok cestovať, kým sa dostal až ku mne? Akú stopu zanechal na životnom prostredí? Mnoho spotrebiteľov chce poznať aj životnosť výrobku. Niektorí sú dokonca ochotní si sa udržateľnosti priplatiť. Čo ak existuje dostatok informácií, ale nemožno im dôverovať a spotrebitelia tak nevedia odhadnúť, ktoré výrobky sú k životnému prostrediu skutočne šetrné? Tieto otázky znepokojujú mnoho ľudí. Jedným zo spôsobov, ako posilniť postavenie spotrebiteľov, je zabezpečiť, aby výrobcovia a predajcovia poskytovali viac informácií. Ďalším je zakázať environmentálne klamlivú reklamu.

Spotrebitelia sa môžu správne rozhodovať len vtedy, ak budú na trhu udržateľné výrobky. Výrobky by sa nemali vyrábať tak, aby sa kazili, ale aby vydržali v klimaticky neutrálnom a zdravom obehovom hospodárstve, ktoré dokáže efektívne využívať zdroje. Výrobcovia by mali byť povinní vyrábať náhradne diely, ktoré možno ľahko vymeniť, a zároveň zabezpečovať, aby výrobky naďalej spĺňali bezpečnostné normy platné v celej EÚ. Ak sa vám pokazí vysávač alebo sa váš mobilný telefón pod ťarchou nových technológií spomalí, prvou voľbou by mala byť oprava, a nie výmena, pričom táto voľba by vás nemala stáť viac.

Pri prijímaní udržateľných rozhodnutí nám môžu pomôcť aj nové digitálne technológie, napr. dômyselné online nástroje na porovnávanie či tzv. zelené aplikácie, ktoré umožňujú sledovať spotrebu energie. Aj tu však existujú isté riziká. Ako príklad možno uviesť inteligentné merače. Tie síce môžu pomôcť monitorovať spotrebu energie v domácnosti, ale len veľmi málo z nich má prístupné rozhranie. Okrem toho inteligentné riešenia, ktoré majú z dlhodobého hľadiska väčšiu energetickú účinnosť, môžu pre spotrebiteľov znamenať vyššie počiatočné náklady či potrebu požiadať o úver. Musíme zabezpečiť, aby boli pri takýchto úveroch poskytované všetky informácie tak offline, ako aj online a aby bolo dlhové poradenstvo bežne k dispozícii.
Udržateľná transformácia by mala byť presne taká – udržateľná pre životné prostredie, ale aj pre ľudí. Práve v tomto duchu Európska komisia nedávno prijala nový program pre spotrebiteľov, ktorým chce podporovať občanov počas zelenej a digitálnej transformácie. Jeho cieľom nie je len chrániť spotrebiteľov tam, kde sú najzraniteľnejší, ale aj posilniť ich postavenie do budúcnosti. Spotrebitelia by sa mohli uspokojiť s vedomím, že tvorcovia politík ich budú i naďalej chrániť. Ale môžu byť aj pôvodcami zmien. A tvorcovia politík by im mali na to poskytnúť potrebné nástroje.

Autorom tohto komentára je Didier Reynders, eurokomisára pre spravodlivosť.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. januára 2021