Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo4. decembra 2023Zastúpenie na Slovensku

Silnejšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich

Komsia navrhuje opatrenia na posilnenie ochrany cestujúcich v prípade problémov počas cesty, a to najmä pri využívaní viacerých cestovných služieb.

Balík opatrení pre cestujúcich

Komisia prijala súbor návrhov s cieľom zlepšiť skúsenosť pasažierov a cestujúcich tým, že posilní ich práva. Nové pravidlá budú vychádzať zo získaných poznatkov vrátane nedávnych skúseností s krízou COVID-19 a bankrotom cestovnej skupiny Thomas Cook v roku 2019, ktoré zásadne ovplyvnili cestujúcich aj trh cestovného ruchu.

Objasnia najmä pravidlá týkajúce sa náhrad v prípadoch, keď sú lety alebo multimodálne cesty rezervované prostredníctvom sprostredkovateľa, čím sa zlepší ochrana cestujúcich v prípade zrušení letov. Zaistí sa nimi aj plynulejšie cestovanie, najmä také, ktoré zahŕňa viacero cestovných služieb alebo druhov dopravy. Cestujúcim sa tak zabezpečí prístup k priamej podpore a lepším informáciám v reálnom čase, napríklad o meškaní a zrušení spojov.

Osobitná pozornosť sa venuje potrebám cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou. Cieľom je riešiť a uľahčiť prestupy týchto osôb medzi jednotlivými druhmi dopravy a zlepšiť kvalitu asistencie tam, kde to bude potrebné.

Návrh v skratke obsahuje:

  • transparentné pravidlá náhrad za lety rezervované cez sprostredkovateľov;
  • nová ochrana cestujúcich, ktorí v rámci jednej cesty kombinujú rôzne spôsoby dopravy;
  • efektívnejšie pravidlá pre cestovné balíky obsahujúce ďalšie služby (doprava, ubytovanie, prenájom vozidiel atď.)
  • jednoduchší prístup cestujúcich k aktuálnym informáciám o možnostiach dopravy vrátane meškaní a zrušení spojov.

Pre viac informácií 

Tlačová správa

Práva cestujúcich 

Prehľad o balíku opatrení v oblasti mobility

Automatizácia a digitalizácia v doprave 

Otázky a odpovede – Zefektívnenie ochrany cestujúcich v balíku cestovných služieb

Otázky a odpovede týkajúce sa revízie nariadení o právach cestujúcich

Otázky a odpovede týkajúce sa revízie delegovaného nariadenia o informačných službách o multimodálnom cestovaní a oznámenia o vytvorení spoločného európskeho dátového priestoru o mobilite (EMDS)

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. decembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku