Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok26. októbra 2018Odhadovaný čas čítania: 2 min

Slovenské ženy zarábajú oproti mužom ešte stále o 19 % menej

muz_a_zena_web.jpeg
© EU
Častejšie povyšovanie mužov, väčšia zodpovednosť za dôležité neplatené úlohy, segregácia v oblasti vzdelávania a na trhu práce – aj to sú dôvody, prečo ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 19 % menej ako ich slovenskí kolegovia.

Pod rozdielom v odmeňovaní žien a mužov sa rozumie rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou mužov a žien v rámci hospodárstva. Na Slovensku predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 19 % (rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ predstavuje priemerne 16,2 %).

Celkový rozdiel v odmeňovaní predstavuje rozdiel medzi priemerným ročným príjmom žien a mužov. Zohľadňujú sa pritom tri druhy nevýhod, ktorým čelia ženy:

  • nižšia hodinová mzda;
  • menej odpracovaných hodín v platenej práci;
  • nižšia miera zamestnanosti (napríklad z dôvodu prerušenia kariéry s cieľom starať sa o deti alebo príbuzných).

Celkový rozdiel v odmeňovaní na Slovensku predstavuje 37,3 % (v EÚ je to 39,6 %).

Medzi faktory, ktoré prispievajú k rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, patria:

  • Riadiace a dozorné funkcie vykonávajú predovšetkým muži. V rámci každého odvetvia sú muži povýšení oveľa častejšie ako ženy, v dôsledku čoho sú aj lepšie platení. Tento trend vrcholí na vedúcich pozíciách, kde ženy vykonávajúce riaditeľské funkcie tvoria 6,3 %.
  • Ženy preberajú zodpovednosť za dôležité neplatené úlohy, ako napríklad domáce práce a starostlivosť o deti alebo príbuzných, v oveľa väčšej miere ako muži. Pracujúci muži strávia priemerne 9 hodín týždenne poskytovaním neplatenej starostlivosti a vykonávaním činností týkajúcich sa domácnosti, zatiaľ čo pracujúce ženy týmto úlohám venujú 22 hodín, t. j. každý deň takmer štyri hodiny. Na trhu práce sa to odzrkadľuje v skutočnosti, že viac ako 1 z 3 žien zníži počet svojich platených hodín na úroveň čiastočného úväzku, zatiaľ čo spomedzi mužov k tomu pristúpi len 1 z 10.
  • Ženy majú sklon tráviť viac času mimo trhu práce ako muži. Tieto prestávky v kariére majú vplyv nie len na hodinovú mzdu, ale aj na budúce príjmy a dôchodky.
  • Segregácia v oblasti vzdelávania a na trhu práce – to znamená, že v niektorých odvetviach a zamestnaniach zvyknú byť ženy nadmerne zastúpené, zatiaľ čo v iných odvetviach majú nadmerné zastúpenie muži. V niektorých krajinách sa v povolaniach prevažne vykonávaných ženami, ako napríklad vyučovanie alebo predaj, vypláca nižšia mzda ako v povolaniach prevažne vykonávaných mužmi, aj keď sa v obidvoch prípadoch vyžadujú skúsenosti a vzdelanie na rovnakej úrovni.
  • Diskriminácia v odmeňovaní, hoci je protizákonná, aj naďalej prispieva k prehlbovaniu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Deň rovnosti odmeňovania

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
26. októbra 2018