Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok27. februára 2019Odhadovaný čas čítania: 2 min

Slovensko očami Európskej komisie alias Správa o Slovensku 2019

bratislava_1_3.jpg
© EU
Správa  o Slovensku 2019 je súčasťou tzv. zimného balíčka* Európskeho semestra.  V správe sa dozviete ako EK vníma Slovensko v rôznych oblastiach. Tieto správy prijíma Európska komisia každý rok  pre každý členský štát Únie.    

Správa o Slovensku 2019 sa venuje hospodárskej situácií a trendom, investíciám; zdaňovaniu, zdravotníctvu; politikám zamestnanosti; vzdelávaniu; podnikateľskému prostrediu, ako aj kvalite verejnej správy s dôrazom na boj proti korupcií, verejné obstarávanie, súdnictvo, EU fondy a riadenie ľudských zdrojov; ako aj sektorovým politikám (výskum a inovácie, energetika a životné prostredie). Správa zároveň vyhodnocuje pokrok a reformné úsilie Slovenska v jednotlivých politikách, poukazuje na pozitívne výsledky a upozorňuje na výzvy a pretrvávajúce problémy.

Podľa analýzy Európskej komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí, ale zaostáva v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast a to najmä - kvalita verejnej správy; vzdelávanie, veda, výskum, inovácie; vyrovnávanie regionálnych rozdielov a kvalita životného prostredia. Ďalšími dôležitými výzvami zostávajú: starnutie populácie, automatizácia, robotizácia a digitalizácia. EÚ fondy predstavujú príležitosť a ponúkajú možnosti investovať do týchto oblastí a zlepšiť tak rastové vyhliadky do budúcnosti.

Tohtoročná správa o Slovensku navyše prepája dva procesy: i) Európsky semester, čiže koordináciu hospodárskych politík a ii) vyjednávanie financovania priorít z fondov pre Kohéznu politiku po roku 2020. Súčasťou tohtoročnej správy je aj príloha, v ktorej Európska komisia definuje konkrétne investičné potreby Slovenska, ktoré by mohli byť financované z fondov pre Kohéznu politiku (eurofondy) v rokoch 2021 – 2027. Tieto priority budú aj predmetom diskusií o nastavení budúcich operačných programov medzi Európskou komisiou a Slovenskom.

 

*Zimný balíček je súčasťou ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík na úrovni EÚ nazvaného európsky semester. Po svojom zverejnení sa Správa o Slovensku a jej analýzy budú prezentovať a diskutovať so zainteresovanými. V máji Európska komisia navrhne nové, alebo aktualizované špecifické odporúčania pre Slovensko.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
27. februára 2019