Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. mája 2021Odhadovaný čas čítania: 3 min

Slovensko oslavuje Európsky týždeň mládeže

p044728-490975_s_1.png
© EU
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a informačná sieť EURODESK Slovensko vás pozývajú osláviť Európsky týždeň mládeže online. Počas týždňa plného aktivít môžete diskutovať o relevantných témach pre mladých ľudí, dozvedieť sa o príležitostiach programov EÚ v oblasti mládeže a oslavovať úspešné príbehy angažovaných mladých ľudí.

Európsky týždeň mládeže sa uskutoční 24. 5. 2021 - 30. 5. 2021. Ide o celoeurópske podujatie, ktoré každý druhý rok organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom už od roku 2003. Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a koordinácia zverená Národným agentúram programu Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú s informačnou sieťou Eurodesk. Do podujatia sa zapájajú všetky štáty Európskej únie a Slovensko nie je ani tento rok výnimkou. Organizácia podujatia bola na národnej úrovni zverená práve IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže.

 

europsky_tyzden_mladeze_s_0.jpg
© EU

 

Dva hlavné ciele Európskeho týždňa mládeže v roku 2021 sú:

 • Podporovať participáciu mladých ľudí angažovaním, prepájaním a posilňovaním postavenia mladých ľudí
 • Podporovať propagáciu novej generácie programov Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

„Budúcnosť máme vo svojich rukách“, tak znie tohtoročná téma Európskeho týždňa mládeže 2021, ktorá prináša diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité, ako napríklad:

 • Aktívna účasť v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru. Ako môžu byť mladí ľudia aktívne zapojení do formovania našej európskej spoločnosti, či už na miestnej, regionálnej, národnej, nadnárodnej alebo európskej úrovni?
 • Inklúzia a rozmanitosť. Ako môžeme všetci prispieť k vytvoreniu inkluzívnej spoločnosti?
 • Klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a udržateľnosť. Čo môžu mladí ľudia urobiť, aby prispeli k Európskej zelenej dohode ? Aké sú príležitosti zúčastniť sa na projektoch zameraných na ochranu životného prostredia, boj proti zmene podnebia alebo na trvalo udržateľný život?
 • Zdravie a zotavenie. Ako pandémia Covid-19 ovplyvňuje súčasné životné podmienky, vyhliadky a prípadne duševné zdravie mladých ľudí?

Ako odpoveď na hlavnú tému podujatia a jej diskusné témy si pre vás v IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s informačnou sieťou Eurodesk Slovensko pripravili sériu 5. webinárov, ktoré sa počas celého týždňa uskutočnia v živom vysielaní na sociálnych sieťach vždy o 16:00.

Na čo sa môžete tešiť?

 • V pondelok, 24.5.2021 sa uskutoční webinár na tému: Nová generácia EÚ programov pre mládež: Erasmus+ pre mládež a Európsky zbor solidarity.
 • V utorok, 25.5.2021 sa môžete tešiť na webinár zameraný na tému: Inklúzia a rozmanitosť.
 • Streda, 26.5.2021 bude patriť webináru na tému: Klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a udržateľnosť.
 • Vo štvrtok 27.5.2021 sa bližšie pozrieme na tému:  Zdravie mladých ľudí.
 • Piatok, 28.5.2021 zakončíme online webináre témou: Participácia v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru.

Súčasťou programu je aj prezentácia výstupov výskumov RAY COR a RAY MON o vplyve pandémie Covid 19 na prácu s mládežou v Európe. Prezentácia bude obsahovať výstupy z dvoch nadnárodných prieskumov po 1. a 2. vlne pandémie Covid 19. Zároveň prinesie výpovede organizácií zapojených do európskych programov Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity o ich skúsenostiach v oblasti práce s mládežou počas pandémie.

Podujatie Európsky týždeň mládeže je určené mladým ľuďom vo veku 13 - 30 rokov, pracovníkom s mládežou, rodičom, učiteľom, mládežníckym organizáciám, mimovládnym organizáciám, samosprávam a ďalším zainteresovaným stranám.

Aktuálne oznamy a informácie k Európskemu týždňu mládeže 2021 nájdete na sociálnych sieťach IUVENTA a Eurodesk Slovensko.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. mája 2021