Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. februára 2017Odhadovaný čas čítania: 1 min

Slovensko a pravidlá ohľadom životného prostredia

devin.png
© EU
Európska komisia prijala 6. februára 2017 „Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov“. Spolu s členskými štátmi chce Komisia riešiť príčiny medzier vo vykonávaní predpisov a hľadať riešenia problémov skôr, ako sa stanú urgentnými.

Život ľudí sa môže zlepšiť vtedy, ak sa pravidlá skutočne dodržiavajú. A to platí aj o životnom prostredí.

Komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella v tejto súvislosti uviedol: „Nejednotné a nerovnomerné vykonávanie environmentálnych právnych predpisov nikomu neprospieva. Zlepšenie spôsobu, akým sa environmentálne právne predpisy uplatňujú, pomôže občanom, orgánom verejnej správy i ekonomikám krajín. A tu vstupuje do hry preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov. Európska komisia sa zaviazala pomáhať členským štátom zabezpečiť svojim občanom tie najprísnejšie normy kvality ovzdušia, vody a odpadového hospodárstva. Preskúmanie poskytuje informácie, nástroje a harmonogram na to, aby to bolo možné urobiť.“

Podľa najnovšieho hodnotenia Komisie sú pre Slovensko hlavnými výzvami v oblasti životného prostredia:

  • Zlepšenie odpadového hospodárstva, najmä lepšie využívanie recyklácie, zavádzanie separovaného zberu a menšie využívanie skládok. 
  • Zlepšenie kvality ovzdušia v dôležitých regiónoch krajiny, predovšetkým v Bratislave a Košiciach. (patrí tu aj vyradenie environmentálne škodlivých dotácií na hnedé uhlie).
  • Zlepšenie vodného hospodárstva, najmä v súvislosti s infraštruktúrnymi projektmi, ale aj v rámci prístupov k poľnohospodárstva (znečistenie pôdy dusičnanmi) a k modernejšiemu spracovaniu odpadových vôd.

Viac info o hodnotení pre Slovensko nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. februára 2017