Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Vyhlásenie14. novembra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Spoločné vyhlásenie 1 mld. EUR mobilizovaných na koridory solidarity na účely zlepšenia globálnej potravinovej bezpečnosti a pomoci pre ukrajinskú ekonomiku

Vyhlásenie v mene Európskej komisie, Česka, Poľska, Rumunska, Slovenska, Moldavskej republiky, Ukrajiny, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a skupiny Svetovej banky.

Koridory solidarity

V rámci reakcie Európskej únie na ruskú agresiu proti Ukrajine Európska komisia a susediace členské štáty EÚ zriadili 12. mája 2022 koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Tieto koridory solidarity sú nevyhnutnými obchodnými kanálmi pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny, ako aj pre vývoz a dovoz iného tovaru.

Ukrajina ako jeden z najväčších svetových producentov obilia bežne dodávala na svetový trh okolo 45 miliónov ton obilia ročne. Rusko sa však v rámci svojho brutálneho vojnového ťaženia proti Ukrajine úmyselne zameriava na poľnohospodársku produkciu a export, blokuje bezpečnú plavbu do ukrajinských čiernomorských prístavov, ako aj vyplávanie z nich, a hromadí zásoby v obilných silách. To zvýšilo svetové ceny obilnín, vytvorilo celosvetovú potravinovú neistotu a ohrozilo živobytie miliónov ľudí, ktorí sa na tieto obilniny spoliehajú.

Od vzniku koridorov solidarity bolo vyvezených viac ako 15 miliónov ton ukrajinského poľnohospodárskeho tovaru (obilnín, olejnatých semien a súvisiacich výrobkov) po cestách, po železnici a cez prístavy v Čiernom mori a na Dunaji. Okrem toho sa vďaka čiernomorskej obilnej iniciatíve od augusta podarilo obnoviť dodávky obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, čo viedlo k ďalšiemu zníženiu cien potravín na celom svete.

Uvedené iniciatívy spolu umožnili vývoz približne 25 miliónov ton ukrajinského obilia, olejnatých semien a súvisiacich výrobkov na svetové trhy, a to aj do krajín, ktoré to najviac potrebujú.

Koridory solidarity sú v súčasnosti jedinou možnosťou aj pre vývoz všetkých ostatných nepoľnohospodárskych ukrajinských tovarov do zvyšku sveta, a takisto aj na dovoz všetkého tovaru, ktorý Ukrajina potrebuje, ako je palivo a humanitárna pomoc. Koridory solidarity sa tak stali životodarnými obchodnými kanálmi pre ukrajinskú ekonomiku a priniesli ukrajinským poľnohospodárom a podnikom viac ako 15 miliárd EUR veľmi potrebných príjmov.

Koridory solidarity

Európska únia spolupracuje s členskými štátmi, Ukrajinou a Moldavskou republikou, medzinárodnými partnermi a spoločnosťami, ako aj s prevádzkovateľmi dopravy s cieľom zlepšiť fungovanie týchto koridorov solidarity. Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko, ako členské štáty EÚ, ktoré susedia s Ukrajinou, vynaložili obrovské úsilie a investície na uľahčenie fungovania týchto obchodných trás.

Koridory solidarity sa stali nevyhnutným prepojením pre prehĺbenie vzťahov s Ukrajinou a Moldavskou republikou a majú zásadný význam z hľadiska vytvorenia stabilnejšieho prepojenia s EÚ v kontexte budúceho pristúpenia. Zároveň približujú Ukrajinu a Moldavskú republiku k jednotnému trhu EÚ a pomáhajú udržať spojenie oboch týchto krajín so zvyškom sveta.

Koridory solidarity však dosahujú limity svojich kapacít, naďalej existujú úseky s nedostatočnou kapacitou a náklady na logistiku sú vysoké. S cieľom udržať a ďalej zvýšiť kapacitu koridorov solidarity sme mobilizovali významné investície prostredníctvom rôznych existujúcich programov EÚ a vnútroštátnych programov. Je potrebné pokračovať v administratívnom a operačnom uľahčovaní, a to aj pokiaľ ide o zefektívnenie postupov prekračovania hraníc, pričom treba viac finančných prostriedkov.

Európska komisia na podporu týchto koridorov solidarity bezodkladne vyčlení 250 miliónov EUR vo forme grantov. Z krátkodobého hľadiska podporíme rýchle zlepšenia, najmä pokiaľ ide o mobilné zariadenia, s cieľom skrátiť čakacie doby a zlepšiť pohyb cez hraničné priechody, ako aj ich prístupové trasy. Zo strednodobého hľadiska mobilizujeme Nástroj na prepájanie Európy (NPE)50 miliónov EUR s cieľom podporiť rozvoj infraštruktúry potrebný na ďalšie zvýšenie kapacity koridorov solidarity.

V spolupráci s partnerskými finančnými inštitúciami, ako sú Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj a Svetová banka, chceme zabezpečiť likviditu pre prevádzkovateľov a financovanie opráv, ako aj zvyšovania kapacity. Konkrétne:

  • Európska investičná banka plánuje do konca roka 2023 investovať až 300 miliónov EUR do projektov, ktoré sledujú ciele vyplývajúce z potrieb koridorov solidarity. Uvedené ide nad rámec činnosti, ktorá už bola oznámená a financovaná na Ukrajine a z ktorej významná časť je určená na modernizáciu ciest a železníc. Okrem toho Európska investičná banka a Európska komisia sprístupňujú technické odborné znalosti v rámci JASPERS, čo je systém Spoločnej pomoci na podporu projektov v európskych regiónoch, s cieľom identifikácie a prípravy cezhraničných dopravných projektov, ktoré sa majú financovať v rámci Nástroja na prepájanie Európy, čo môže prilákať potenciálne spolufinancovanie EIB.
  • Európska banka pre obnovu a rozvoj má v úmysle na základe aktivít, ktoré v priebehu niekoľkých mesiacov realizovala na mieste v spolupráci s Európskou komisiou a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, investovať v období rokov 2022 – 2023 do koridorov solidarity 300 miliónov EUR, z ktorých časť pôjde na už identifikované projekty a projekty, ktorú sú v procese schvaľovania.
  • Skupina Svetovej banky okrem svojho modelovania regionálnej dopravy, rýchleho posúdenia škôd s cieľom určiť prioritné investície do opráv a obnovy, ako aj prebiehajúcej práce v oblasti obchodu a logistiky pripravuje núdzový projekt na vykonanie opráv železničnej a cestnej infraštruktúry poškodenej vojnou, v rámci čoho sa v roku 2023 plánuje poskytnutie finančných prostriedkov až do výšky 100 miliónov USD. Predmetom diskusií je aj obnova železničnej infraštruktúry a multimodálnej logistiky v Rumunsku a Moldavskej republike na hraniciach s Ukrajinou, a to s cieľom podporiť ukrajinský vývoz a dovoz kritického významu a vytvoriť základy pre rekonštrukciu.

Vyzývame aj našich medzinárodných partnerov, aby poskytli ďalšiu finančnú podporu týmto opatreniam, ktoré sú nevyhnutné pre Ukrajinu, Moldavskú republiku a globálnu potravinovú bezpečnosť.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. novembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku